CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی اثرات ناشی از احداث شهرهای جدید برتوسعه پایدار مادرشهرها

عنوان مقاله: ارزیابی اثرات ناشی از احداث شهرهای جدید برتوسعه پایدار مادرشهرها
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0516
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی پورموسی - دانشجوی کاشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری واحد علوم و تحقیقات شهر قدس گروه برنامه ریزی شهری

خلاصه مقاله:
افزایش روز افزون جمعیت ونیاز به سرپناه ومحل زندگی وهمچنین جوان بودن جمعیت ایران و نیاز مبرم به تهیه محلی برای ساکن شدن ومحدودیت زمینهای شهرهای مادرنیاز به پیدا کردن جایگزینی برای این امررا بهشدت موردتوجه قرار داده است وبنظر ایجاد شهرهای جدید به عنوان محلی برای پذیرش سرریز جمعیت مادرشهرراه حل مناسبی برای این مشکل می باشد.این درحالیست که کسترش این شهرها جدیدبدون توجه بهابعادتوسعه پایداروملاحظات محیطی وعدالت اجتماعی باعث بروز مشکلاتی درابعادمحیطی واجتماعی شده است.هدف از انجام این تحقیق ارزیبابی اثرات ناشی از احداث شهرهای جدبد برتوسعه پایدار درمادرشهرهامیباشد این تحقیق از نوع توصیفی می باشدوابزارجمع آموری اطلاعات ومطالعات اسنادی وکتابخانه ای می باشد درنتیجه ایجاد شهر جدید عملی ارادی است که تأمین کننده مکان و منابع برای توسعه شهر و اعمال کنترلمداوم بر آن می باشد شهرهای جدید برای تمرکززدایی کالبدی اقتصادی و اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی می شوند تا اسکان به همراه اجرای برنامه های توسعه پایدار، اقتصادی، اجتماعی فراهم آید. بدینترتیب جذب سرریز های جمعیتی ساماندهی فضایی مادرشهر و ناحیه شهری بهبود وضعیت محیط کار زندگی سالم و اجتماعی کامل میسر می شود.

کلمات کلیدی:
شهرهای جدید،توسعه پایدار،مادرشهرها،افزایش جمعیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0516.html