CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثرات گردشگری روستایی بر شاخصه های کالبدی- زیست محیطی روستایی مطالعه موردی: روستای زیارت- شهرستان گرگان

عنوان مقاله: بررسی اثرات گردشگری روستایی بر شاخصه های کالبدی- زیست محیطی روستایی مطالعه موردی: روستای زیارت- شهرستان گرگان
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0547
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه عباسی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهند سی معماری، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران
مهدیه پژوهان فر - استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی گرگان، دانشگاه گلستان

خلاصه مقاله:
اثرات گردشگری بر روی جامعه ی میزبان به موازات توسعه ی گردشگری دارای ابعاد پیچیده ای است و هر روزه نیاز به تحلیل وتبیین این اثرات، بیش از پیش احساس می شود . در روستای زیارت، به دلیل دسترسی آسان و مناظر زیبا و آب و هوای فرح بخشبسیاری از گردشگران جهت لذت بردن از فضای آن وارد این روستا می شوند و اثرات مثبت و منفی بسیاری بر حیات کالبدی و محیط زیستی روستا بر جای می گذارند. فقدان برنامه ریزی جهت توسعه گردشگری سبب مشکلاتی چون اثرات زیست محیطیمانند آلودگی و تغییر در بافت کالبدی روستائی، شکل گیری بی رویه خانه های دوم در جوار روستا، تغییر منظر روستا، تغییرالگوی ترافیکی در فصل گردشگری و موارد دیگری می باشد . پژوهش حاضر با هدف تبیین اثرات توسعه گردشگری بر شاخص های کالبدی- زیست محیطی و تحلیل تغییرات آنهاست. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با پیمایش میدانی انجام شده است. ابتدا با استفاده از مشاهدات و مصاحبه های اولیه به شناسایی شاخص هایی نظیر حفاظت از محیط زیست و گونه های گیاهیو جانوری، چگونگی دفع زباله، تغییرات محیطی، الگوی مسکن و خدمات زیربنایی که روایی و پایایی آن پیش تر به مرحله تأیید رسیده است به گردآوری داده های میدانی در بین مردم به روش تصادفی ساده اقدام گردید. یافته های به دست آمده با نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت. در پایان این نتیجه حاصل شد که بین توسعهی گردشگری و تغییر در بعد کالبدی- زیست محیطی روستای زیارت رابطه ای بسیار معنادار، مستقیم و مثبت وجود دارد و همچنین توسعه ی گردشگری موجب تغییرات مثبت و منفی متفاوتی در بعد کالبدی- زیست محیطی روستای مورد مطالعه شده است

کلمات کلیدی:
گردشگری، گردشگری روستایی، اثرات زیست محیطی، روستای زیارت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0547.html