CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی و تحلیل نقش درآمدهای پایداردر توسعه اقتصادی شهرها مطالعه موردی: شهرکرج

عنوان مقاله: ارزیابی و تحلیل نقش درآمدهای پایداردر توسعه اقتصادی شهرها مطالعه موردی: شهرکرج
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0549
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهره حاجی قاسمی - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شهر قدس، گروه برنامه ریزی شهری، شهر قدس، ایران مسئول مکاتبات
معصومه شمشاد - گروه برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

خلاصه مقاله:
بشر امروزی در اثر بر هم زدن توازن زندگی، فاصله گرفتن از طبیعت و ارزش های انسانی، عدم توجه به فاکتورهای محیطی و بومی، رفتار سلطه جویانه و استفاده ابزاری از طبیعت به بحرانی عظیم گرفتار شده است و خودرا درمواجهه با آینده ای مبهم و خطرزا می بیند. این امر سبب شکل گیری تدریجی رویکردی به نام توسعه پایدار شده است. در این راستا توسعه ی پایدار نواحی شهری به عنوان یکی از اهداف اساسی درجغرافیا،در جستجوی تقویت ابعاد اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی شهرهاست. در رویکرد توسعه پایدار سعی می شود از بروز مسائلی هم چوننابودی منابع طبیعی، تخریب اکوسیستم ها، رواج بی عدالتی، آلودگی، افزایش بی رویه جمعیت و پائین آمدن کیفیت زندگیانسان ها جلوگیری شود. در واقع شرایط جامع پایداری زمانی فراهم میشود که مجموعهای از پایداری زیست محیطی با هدفتعادل اکولوژیک، پایداری اقتصادی با هدف بقای اقتصادی، پایداری اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی و پایداری کالبدی با هدف تعادل مورفولوژیک ایجاد شود. روش مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی و موردی-زمینه ای است. توسعه پایدار شهری و با برنامه توسعه ای مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های عقلایی و با در نظرگرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محسوب می گردد . در بین عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر می توان به نقش درآمدهای پایدار اشاره کرد که در آن میزان بهره مندی و دسترسی به درآمدهای پایدار نوع و میزان توسعهشهری با برنامه را رقم خواهد زد . ایجاد تعادل بین مراکز شهری بزرگ و کوچک، همکاری بین بخش های دولتی، عمومی و خصوصی و نیز تدوین استراتژی محلی در زمره سیاست های نیل به توسعه شهری پایدار قابل تامل هستند . ماحصل این جستار به این مطلب اذعان دارد که به کارگیری اصول شهر پایدار در طراحی شهرها نه تنها موجب کاستن مصرف انرژی و ایجاد اقتصادی پایدار می گردد بلکه در نظر گرفتن این اصول به ایجاد محیط زیست سالم تر و زندگی سعادتمندتر در عصر حاضر منجر گردیده و می تواند راهگشایی برای شهرهای کنونی ما در رسیدن به پایداری در تمامی عرصه ها باشد.

کلمات کلیدی:
توسعه پایدار، ابعاد اقتصادی، توسعه فیزیکی شهر، درآمدهای پایدار، کالبد شهر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0549.html