CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخصهای آموزشی،جمعیتی و بهداشتی-درمانی مطالعه موردی: شهر جدید اندیشه

عنوان مقاله: ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخصهای آموزشی،جمعیتی و بهداشتی-درمانی مطالعه موردی: شهر جدید اندیشه
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0615
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه بابائی - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
رحیم سرور - دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مجید ولی شریعت پناهی - دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

خلاصه مقاله:
ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است. هدف اصلی توسعه پایدار تأمین نیازهای اساسی، بهبود سطح زندگی، اداره بهتر اکوسیستمها و آینده امن بیان شده است؛ پایداری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،زیستمحیطی، کالبدی، بهداشتی و ... مستلزم به کارگیری مدیریتی کارآمد با قدرت کافی برای رسیدن به اهداف ذکر شده است. سیستمهای مدیریتی با ویژگیهای انعطافپذیر، مسئولیتپذیر، استراتژیک و عدالتمحور مبتنی بر آموزش واطلاعرسانی راهگشای تنگناهای موجود در شهرهای امروزین است. هدف تحقیق بررسی و ارزیابی توسعه پایدار در شهر جدید اندیشه در قالب 3 شاخص آموزشی، جمعیتی و بهداشتی-درمانی و 33 متغیر بود. روش مطالعه و بررسی با توجه به اهداف مورد نظر، موضوع و ماهیت تحقیق، اسنادی- تحلیلی است. با بهرهگیری از مدل AHP هر یک از معیارها مقایسه شد و نسبت به یکدیگر مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفت

کلمات کلیدی:
اولویتبندی، توسعه پایدار، شاخصهای توسعه، شهر اندیشه، AHP

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0615.html