CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله دستیابی به توسعه پایدار گردشگری داخلی شهرستان قزوین و ارائه راهکارهای برنامه ریزی شده با استفاده از الگوی تحلیلی SWOT

عنوان مقاله: دستیابی به توسعه پایدار گردشگری داخلی شهرستان قزوین و ارائه راهکارهای برنامه ریزی شده با استفاده از الگوی تحلیلی SWOT
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0682
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

غزال دراج - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه شهرسازی، قزوین، ایران.
مریم معینی فر - استادیار دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،گروه شهرسازی،قزوین،ایران.

خلاصه مقاله:
دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در یک جامعه است و گردشگری به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. از این رو دست یابی به این مهم، نیازمند برنامهریزی مناسب از سوی برنامه ریزان و مدیران گردشگری و ارائه راهکار در رسیدن به وضعیت مطلوب است. شهرستان قزوین از مناطق زیبا، با فرهنگ و متمدن ایران است که در کنار طبیعت زیبا، از غنای تاریخی و فرهنگی و پتانسیل های طبیعی با ارزش نیز برخوردار است. همچنین از دیگر مزایای گردشگری این شهرستان نزدیکی به پایتخت و مراکز جمعیتی است. پژوهش حاضر باهدف دستیابی به توسعه پایدار گردشگری داخلی شهرستان قزوین و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و الگوی تحلیلی سوات به تحلیل این شهرستان پرداخته است و در نهایت بر اساس یافته های تحقیق، هر یک از عوامل درونی و بیرونی، قوتها و ضعفها، فرصتها و تهدید های شهرستان راهبردهایی در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری داخلی شهرستان ارائه شده است. نتایج حاصلاز این پژوهش نشان میدهد که امروزه شهرستان قزوین نه تنها از جاذبه های گردشگری خود استفادهی بهینه به عمل نمیآورد بلکه ناشناخته ماندن جاذبه های شهرستان، ضعف تبلیغات، فقدان برنامه ریزی صحیح و منسجم، ضعف در زمینه زیرساخت های منطقه و فقدان آموزش و نیروهای متخصص و عوامل دیگری از این قبیل باعث شده است که گردشگری در شهرستان علی رغموجود پتانسیل های بالا آن گونه که درخور این منطقه است توسعه پیدا نکندو از موقعیت استراتژیک خود بهرهی مناسب نگیرد، در صورتی که با توجه به نیازهای گردشگران امروز همگام گردد، به سند راسخ پایداری منطقه بدل می شود . به نظر می رسد جهت رسیدن به این هدف با توجه به نتایج این پژوهش راهبرد اساسی توسعه پایدار گردشگری شهرستان قزوین، تقویت و بهبود امکانات و خدمات گردشگری، توسعه مشارکت مسئولان و ساکنان همراه با برنامه ریزی واقع بینانه و تبلیغات و اطلاع رسانی مطلوب در شهرستان است

کلمات کلیدی:
گردشگری، گردشگری داخلی، توسعه پایدار، شهرستان قزوین، SWOT

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0682.html