CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بازخوانی جایگاه عرصه های همگانی در شهر فرهنگ محور: فضایی درراستای باززنده سازی حس تعلق جمعی

عنوان مقاله: بازخوانی جایگاه عرصه های همگانی در شهر فرهنگ محور: فضایی درراستای باززنده سازی حس تعلق جمعی
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0765
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

شادی محمدزاده سقطی - دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، گروه هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
داریوش ستارزاده - عضو هیئت علمی، گروه هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

خلاصه مقاله:
با توسعه شهرها، فضاهای شهری به عنوان مکانی در برقراری تعاملات فرهنگی نقشی اساسی ایفا می نمایند. عرصه های عمومی شهری، به عنوان یکی از مهمترین اهداف ارتقای کیفیت در سطح شهر طراحی می گردند. یکی از ارزشمندترین ابعاددر طراحی فضاهای همگانی در شهرها، ایجاد و تقویت حس تعلق جمعی در اینگونه فضاها می باشد، که اگر این امر مهم در چنین مکان هایی به دلایل نبود مشارکت اجتماعی در تصمیم گیری ها، عدم توجه به ضوابط، ضعف شناخت فرهنگ و... مورد توجه قرار نگیرد، پایین بودن احساس تعلق مکانی و نادیده گرفتن فرهنگ در شهرها رواج خواهد یافت، بدین منظور در هرجامعه ای عرصه های عمومی شهری، بازگو کننده فرهنگ آن شهر می باشند که بر محور و مبنای فرهنگ مردمانش شکل گرفته اند و همچنین سعی در تقویت و خلق حس تعلق جمعی در جای جای شهرها دارند. فرهنگ نیز به عنوان عنصری مانا وپایدار در رسیدن انسان ها به آرمان ها، دستاوردها و در ارتباط با هویت انسان ها نقش عظیمی دارد. لذا توجه و تأمل به مسألهفضاهای همگانی و فرهنگ در شهرها یکی از مهم ترین جنبه های تأثیرگذار در زندگی جوامع انسانی می باشد. هدف از مقاله ضمن شناخت فضاهای عمومی و واکاوی مفهوم فرهنگ در شهر، تحلیل رابطه آن ها و عوامل مؤثر در ایجاد و حس تعلقجمعی در شهر می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از ابزار مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است. نتایج حاصل از مقاله حاکی از آن است که نقش و جایگاه عرصه های همگانی با محوریت شهری فرهنگی برای دستیابی به باززنده سازی حس تعلق جمعی مؤثر هستند

کلمات کلیدی:
شهر، فضاهای شهری، عرصه های عمومی، حس تعلق جمعی، فرهنگ

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0765.html