CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در شهر مشهد محدوده مورد مطالعه ناحیه 3منطقه

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در شهر مشهد محدوده مورد مطالعه ناحیه 3منطقه
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0780
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا افشارحسین آبادی - کارشناس ارشد مدیریت امور شهری-مدرس دانشگاه پیام نور کرمان
نجمه افشارحسین آبادی - کارشناس ارشد HSE - مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف:امروزه در جهان معاصر حل مسائل شهری جز با شناختن نیازها، خواسته ها و نگرش های شهروندان امکان پذیرنیست و آگاهی داشتن می تواند زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط منطقی و صحیح بین نهاد های خدمت رسان و شهروندانفراهم سازد و مشارکت اجتماعی افراد یک جامعه است که تاحد زیادی می تواند ضامن سلامت،بهبود و پیشرفت یک جامعه گردد .هدف این تحقیق بررسی بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در ساکنین ناحیه 3 منطقه 3 شهر مشهد میباشد. روش تحقیق:نوع تحقیق کمی و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر ساکنین ناحیه 3 منطقه 3شهر مشهد می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران تعداد 222 پرسشنامه میان ساکنین توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و Excel و آزمون های آماری همچون T-TEST ، ANOVA ،ضریب همبستگی و رگرسیون استفادهشده است . یافته ها:نتایج این تحقیق نشان داد که ساکنین این ناحیه مشارکت محدودی در فعالیت های اجتماعی دارند و مشارکت افراد درسطح محله محدود به حضور در مراسم مذهبی و نماز جماعت است و به جز جنسیت سایرمیان ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی ساکنین و میزان مشارکت آنها رابطه ای وجود ندارد.از دیگر سو میزان حمایت و تمایل مسئولین نسبت به مشارکت شهروندان در این ناحیه نیز بسیار کم می باشد. نتیجه گیری:فراهم کردن زمینه هرچه بیشترمشارکت برای زنان و مردان بطور جداگانه و همچنین توزیع عادلانه مساجد در محلات مختلف و تشویق هرچه بیشتر ساکنین به مشارکت در مدیریت محلات خود

کلمات کلیدی:
مشارکت اجتماعی،شهروندان، عوامل اجتماعی و اقتصادی،ناحیه 3 منطقه 3، شهر مشهد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0780.html