CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناسایی راهبردها و سیاستهای مناسب جهت طراحی مبادی ورودی شهرمورد مطالعه: شهر اشتهارد

عنوان مقاله: شناسایی راهبردها و سیاستهای مناسب جهت طراحی مبادی ورودی شهرمورد مطالعه: شهر اشتهارد
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0874
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیررضا فرشچین - کارشناس هیئت علمی گروه مطالعات محیط شهری جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقهای، دانشگاه تربیت مدرس تهر
نصیبه چربگو - دانشجوی دکتری طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت
مهشید منزوی - معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی: دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی

خلاصه مقاله:
فضاهای برون شهری وظیفه ای اساسی در شهر به عهده دارند. آنها تصویر برجسته شهر را می سازند. از آنجا که ورودی شهرها اولین نقاطی هستند که اکثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصویر شهر در لحظه ورود به شهر شکل می گیرد، لذا در می یابیم کهورودی ها نقش عمده ای در شخصیت بخشی به شهر ایفا می کردند. با تغییر یافتن مقیاس شهر در مدت کوتاهی و وارد شدن مقوله ای به نام سرعت و تاثیر آن بر نحوه درک انسان، ضعفها و مسائل فراوانی فراروی حوزههای ورودی خروجی شهر در ابعاد مختلف از قبیل مؤلفههای ادراکی هویتی، عملکردی- فعالیتی، زیست محیطی، فضایی کالبدی، ترافیکی و زیباشناختی در تنزل یافتن ساختارفضایی بصری قرار گرفته است. این تنزل کیفی تا آن حد پر دامنه میباشد که حوزههای ورودی شهر در حال حاضر فاقد آرایههای متناسب اطلاق به ساختار فضاییمیباشند. با توجه به دامنه محدوده مداخله و قطعیت یافتن نسبی ظرف فضایی این حوزهها، لزوم اتخاذ تدابیر ویژه و راهگشایی جهت دستیابی به حداکثر غنای فضایی ضروری مینماید. آنچه که امروزه به عنوان فضای ورودی شناخته میشود، بیش از هر چیز باعث برهم خوردن نظام رفتاری افراد و بروز ناهنجاریهای رفتاری شده است. به طوری که بیتوجهی به طراحی صحیح همهجانبهنگر این فضا، به عنوان یک فضای واسطه، موجب سردرگمی افرادی که یکباره به این فضا وارد میشوند، گشته و برای آنها فرصت کافی برای سازگاری رفتاری با فضای جدید از دست می رود. این عدم سازگاری تأثیری نامطلوب بر روی کل سیستم گذاشته و به صورت ناهنجاریهای گوناگون نمایان می گردد. شهر اشتهارد یکی از شهرهای مهم استان البرز با جایگاه ویژه چه از نظر کالبدی و جمعیتی، و چه از نظر عمکردی میباشد. اما همچونبسیاری از شهرهای امروزین ما، فاقد مبدا ورودی باهویت و تعریف شده است. پژوهش حاضر، با قصد دارد با پیمایشی بر شناخت جایگاه و رفتار مبادی ورودی یک شهر به عنوان یک فضای همگانی عمومی در انگارههای نظری از یکطرف، و شناخت و تحلیل ویژگیهای کالبدی، رفتاری و عملکردی مبدا ورودی شهر اشتهارد، به راهکارهایی در جهت بهبود جایگاه آن در محورهای مورد هدف خود برسد.

کلمات کلیدی:
فضای شهری-مبادی ورودی و خروجی- تصور ذهنی- پذیرندگی- نفوذپذیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0874.html