CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر مؤلفههای طراحی شهری در افزایش کیفیت زندگی شهری نمونه موردی: محله چیذر

عنوان مقاله: بررسی تأثیر مؤلفههای طراحی شهری در افزایش کیفیت زندگی شهری نمونه موردی: محله چیذر
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0889
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمجید مفیدی شمیرانی - استادراهنما استادیار دانشگاه علم و صنعت
فاطمه حاجیان جابر - دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر

خلاصه مقاله:
یکی از مسائلی که امروزه متوجه فضاهای شهری میباشد، مسئلهی کیفیت است. این مسئله به شدت برروی زندگی ساکنین شهرتأثیرگذار میباشد. عدم توجه به عوامل تأثیرگذار بر کیفیت محیط شهری باعث شکلگیری فضاهایی خالی از حیات شهری می-شود. از آنجا که فضاهای عمومی یک شهر محل تجلی زندگی جمعی شهرها هستند، چنانچه فضا دارای کیفیت مطلوب باشد، مردم برای انجام فعالیتهای تفریحی و برقراری تعاملات اجتماعی مدت زمان بیشتری را در مکانهای عمومی میگذرانند. در اینپژوهش سعی شده است تا با درنظر گرفتن معیارها و شاخصهای طراحی شهری، در جهت ارتقاء کیفیت زندگی گامی برداشتهشود. روند پژوهش شامل بررسی مبانی نظری و تجارب مرتبط، استخراج معیارهای مورد نیاز، بررسی نمونه موردی با توجه به معیارهای استخراج شده و در نهایت ارائه راهکارهای پیشنهادی میباشد. از اهداف پژوهش میتوان به شناسایی معیارها وهنجارهای طراحی شهری و مؤلفههای کیفیت زندگی اشاره کرد. در انتها با توجه به بررسیها، مشاهدات و مصاحبههای انجام شده،به تحلیل نمونه موردی براساس دادههای جمعآوری شده پرداخته میشود. و میزان تأثیر هر یک از مؤلفههای طراحی شهری در افزایش کیفیت زندگی شهری بررسی میشود. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که درنظر گرفتن معیارها و هنجارهای طراحیشهری، فضاهای شهری با کیفیت بالا را بوجود میآورد. همچنین بررسی معیارهای مؤثر طراحی شهری در افزایش کیفیت زندگیشهری حاکی از آن است که به عنوان نمونه با ایجاد سازگاری بصری، موزونیت و هارمونی فضا، افزایش سرزندگی، تقویت هویت و حسمکان، قرائتپذیری محیط و ادراک همگانی ، انعطافپذیری و تنوع، ایجاد پیوستگی و محصوریت مناسب در فضا و همچنین در نظر گرفتن راحتی حرکت سواره و پیاده، میزان کیفیت زندگی شهری را افزایش داد.

کلمات کلیدی:
طراحی شهری، کیفیت محیط شهری، کیفیت زندگی، محلهی چیذر، تهران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0889.html