CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی مولفه های موثر بر امنیت فضاهای عمومی شهری و تلاش جهت ارتقاء آنهانمونه موردی: پارک بعثت شیراز

عنوان مقاله: ارزیابی مولفه های موثر بر امنیت فضاهای عمومی شهری و تلاش جهت ارتقاء آنهانمونه موردی: پارک بعثت شیراز
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0908
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

احسان صنمی - کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد قزوین

خلاصه مقاله:
فضاهای عمومی شهری بستر رشد و تکامل جامعه شهری می باشند. آرامش و احساس امنیت در این گونه فضاهای شهری ضرورتی انکارناپذیر است و عدم توجه به آن تهدیداتی را در عرصه شهر و پیرامون آن به وجود می آورد ناامنی و اضطراب اجتماعی در اینفضا مانع از رشد و توسعه می گردد فضاهای عمومی از جمله پارکها به عنوان بستر و زمینه ساز ایجاد تعاملات و مراودات اجتماعی، بیش از هر محیط شهری نیازمند امنیت است در فرایندهای برنامه ریزی شهری امروزه توجه به مولفه امنیت در فضاهای عمومی شهری و تدوین سیاستهای مناسب جهت ارتقاء آن به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است پارک بعثت بهعنوان یکی از فضاهای عمومی شهر شیراز، به دلیل موقعیت مکانی و پراکنش فعالیتهای اطراف آن پذیرای جوانان زیادی است که به اقتضای شرایط فرهنگی محدوده در پارک حاضر و از فضای آن استفاده می کنند لیکن دارای الگوهای رفتاری یکسانی نیستند این مقاله با هدف ارائه شاخصهای تأثیرگذار بر ارتقاء امنیت در فضاهای عمومی شهری ، به مطالعه بر روی امنیت از بعد کالبدی،کارکردی، رفتاری به طور عام و در فضای پارک بعثت به صورت خاص پرداخته است پس از مطالعه بر روی فضای مورد نظر شاخص هایی را جهت سنجش میزان امنیت موجود در فضای پارک استخراج و در قالب پرسشنامه بین استفاده کنندگان از فضای پارک ارائه گردیده است تحلیل های آماری رگرسیون تک متغیره و آزمون فریدمن نشان می دهد که بین متغیرهای وابسته ومستقل با اطمینان ٩٩ ٪ رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین شاخص های مورد نظر با شاخص امنیت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

کلمات کلیدی:
امنیت شهری، فضاهای عمومی شهری ، پارک های شهری، پارک بعثت شیراز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0908.html