CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله توسعه شهراسفراین برمبنای فرآیندراهبردتوسعه شهری CDS

عنوان مقاله: توسعه شهراسفراین برمبنای فرآیندراهبردتوسعه شهری CDS
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0913
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرحیم رهنما - دانشیارگروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
امیدعلی خوارزمی - استادیارگروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
حسن سپهری فرد - دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت امورشهری دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
دردویست سال گذشته جهان بایک انقلاب شهری بزرگ مواجه شده است ودرسال 9002 میلادی،تقریباًبیش ازنیمی ازجمعیت جهان درشهرهاساکن شده اند. مشکلات ومسائل شهرها همراه با رشد شهرها افزایش یافته ونیاز به راهبردهای مناسب توسعه ازضرورت های حل مسائل شهرهای امروزی شده است وفرآینداستراتژی توسعه شهری CDS به عنوان رویکردی نوین دربرنامه ریزی شهری درجهت کاهش فقر،توسعه پایداروارتقای مشارکت وایجاد حکمرانی خوب شهری مطرح گردیده است. دراین پژوهش با بهره گیری از مصاحبه های انجام شده با مدیران ونخبگان و پرسشنامه های توزیع شده بین شهروندان،مدیرانونخبگان 009 مورد ،با استفاده ازنرم افزارهای SPSS9 ، Excel وروش های آماری مانندآزمون ANOVA وروش های تصمیم گیری چون ماتریس SWOT ،ماتریس ارزیابی داخلی،خارجی و QSPM ، ضمن بررسی وضعیت شاخص های راهبردتوسعهشهری راهبردمناسب توسعه شهراسفراین حاصل شده است.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شهراسفراین بلحاظشاخص های راهبرد توسعه شهری CDS دارای وضعیت مطلوبی نیست وگروههای مختلف شهری براین موضوع اتفاق نظر دارند.اسفراین در موقعیت محافظه کارانه قرارگرفته وبا بررسی راهبردهای درنظر گرفته شده براساس نقاط ضعف وفرصت هایپیش روی شهر ،راهبرد توسعه گردشگری براساس جاذبه های فراوان تاریخی،حیات وحش وطبیعی شهرواحداث مراکزرفاهی واقامتی متناسب باتوجه به دیدگاه ویژه درکشوربه حوزه گردشگری وارتقای توریسم با مجموع امتیاز13/75 به عنوان اولویت اول راهبردهای شهراسفراین انتخاب گردیده است.

کلمات کلیدی:
استراتژی،اسفراین ،راهبردتوسعه شهری CDS ، SWO

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0913.html