CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی و تحلیل روش های آشکارسازی تغییرات مبتنی برآنالیزشیءگرا در مدیریت و برنامه ریزی شهری

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل روش های آشکارسازی تغییرات مبتنی برآنالیزشیءگرا در مدیریت و برنامه ریزی شهری
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0934
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه سعیدزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری،دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید عبادی - دانشیارگروه فتوگرامتری و سنجش ازدور، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمودرضا صاحبی - استادیارگروه فتوگرامتری و سنجش ازدور، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحید صادقی - دانشجوی دکتری فتوگرامتری،دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:
تولید نقشه و اطلاعات قابل استفاده در یک سامانه اطلاعات مکانی 1 هزینه و زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند که درنهایت این اطلاعات مبنای تصمیم گیری ها و فعالیت های بعدی به خصوص در مناطق شهری قرار می گیرند بهنگامرسانی داده ها متضمن پیشرفت یک سامانه اطلاعات مکانی و استفاده درست از آن خواهد بود. فرآیند شناسایی تغییرات ، زمینه را برای بهنگا رسانی اطلاعات فراهم می آورد و یکی از موضوعات کاربردی و چالش برانگیز در بسیاری از شاخه ها ازجمله: برنامه ریزی شهری، محیط زیست و سایر علو مربوط به زمین است . در سالهای اخیر، آنالیز تصاویر سنجش ازدوربه عنوان روش مناسبی برای آشکارسازی تیییرات مربوط به پدیده ها، سبب تسهیل و تسریع فرآیند شناسایی تغییرات و کاهش هزینه های مربوطه شده است.تکنیک های متداولی که برای آشکارسازی تیییرات بکار گرفته می شوند، معمولاً مبتنیبر پیسکل هستند. در این تکنیک ها،اطلاعات ساختاری و مفهومی که در شناخت عوارض نقش چشمگیری دارند، قابل استخراج نیست. به مرورزمان و با ظهور سنجنده هایی با قابلیت اخذ تصویر در قدرت تفکیک های مکانی بالا و همچنین پیشرفت در الگوریتم های محاسباتی و امکانات نر افزاری و سخت افزاری، تفسیر و آنالیز از سطح پیکسل به سطح شئ فراتررفته است. با توسعه روش های آنالیز شئ گرای تصاویر، نقطه ضعف روش های مبتنی بر پیسکل رفع شده و طیف وسیعی از اطلاعات طیفی، متنی، ساختاری و مفهومی از عوارچ تصویری فراهم شده و بهبود قابل توجهی در نتایج استخراج اطلاعات در مقایسه با روش های مبتنی بر پیسکل، توسط محققین متعددی در کاربردهای مختلف حوزه ژئوماتیک در گوشه و کناردنیا گزارش شده است. این تکنیک ها اولین بار به منظور طبقه بندی تصاویر هوایی و ماهواره ای بکار رفته و بعدها در کاربرد آشکارسازی تیییرات مورداستفاده قرار گرفتند.هدف مقاله حاضر، بررسی تکنیک های شیء گرای آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره ای چندزمانه در مناطق شهری می باشد.

کلمات کلیدی:
آشکارسازی تغییرات، الگوریتم های پیکسل مبنا، الگوریتم های شیء مبنا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0934.html