CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی وضعیت ساختمان کتابخانه های عمومی شهرداری شهر اصفهان ازلحاظ میزان دسترسی معلولان جسمی – حرکتی

عنوان مقاله: بررسی وضعیت ساختمان کتابخانه های عمومی شهرداری شهر اصفهان ازلحاظ میزان دسترسی معلولان جسمی – حرکتی
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0947
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

شیرین شاپری - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، اصفهان، ایران.
علی مردانی نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، باشگاه پژوهشگران ایران، اصفهان، ایران

خلاصه مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت ساختمان کتابخانه های عمومی شهرداری شهر اصفهان ازلحاظ میزان دسترسی معلولان جسمی حرکتی به کتابخانه ها می باشد. روش پژوهش: کمی و از نوع توصیفی است. جامعه پژوهش حاضر شامل 21 کتابخانه عمومی شهرداری شهر اصفهان می باشد.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد که دارای روایی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 28.1 در حد بالایی قرار دارد. جهتتجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزارهای آماری 1222 Excel و SPSS v.15 استفاده گردید. یافته ها: هیچ کدام از کتابخانه ها برای معلولان جایگاه ویژه ای در پارکینگ در نظر نگرفته اند. 27 درصد از کتابخانه ها در محل ورودی از پله استفاده نموده اند. وضعیت شیب سطح شیب دار در وضعیت نامناسب قرارگرفته است66/7درصد از کتابخانه ها دارای عرض ورودی مناسب جهت تردد معلولان به کتابخانه بوده اند. هیچ کدام از کتابخانه ها فضای اختصاصی برای معلولان در سالن مطالعه در نظر نگرفته اند. همچنین83/3درصد از کتابخانه در خصوص نصب علائم و تابلوهای راهنمای ویژه معلولان بسیار ضعیف عمل نموده اند؛ و هیچ کدام از کتابخانه های جامعه پژوهش هیچ گونه فضایی اختصاصی ویژه معلولان در سرویس های بهداشتی در نظر نگرفته اند. بحث و نتیجه گیری: بیشترین موانع حرکتی در کتابخانه های موردمطالعه برای معلولان جسمی حرکتی به ترتیب در فضای بیرونی، فضای عمومی، فضای اختصاصی و فضای درونی کتابخانه می باشد. از دیدگاه کارشناس معماری وضعیت ساختمان کتابخانه های عمومی شهرداری شهر اصفهان در وضعیت متوسط قرار دارد که این نشان از فاصله جامعه پژوهش با وضعیت مطلوب و استانداردهای جهانی دارد

کلمات کلیدی:
طراحی، ساختمان، کتابخانه عمومی، معلولان جسمی – حرکتی، معماری، شهرداری، اصفهان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0947.html