CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی امکان سنجی توسعه ایستگاه راه آهن کرج بر اساس برنامه ریزی کاربری زمین

عنوان مقاله: بررسی امکان سنجی توسعه ایستگاه راه آهن کرج بر اساس برنامه ریزی کاربری زمین
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1057
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مینا زارعی - دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسین مدی - دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ) ره ( قزوین،دانشکده معماری

خلاصه مقاله:
ایستگاه راه آهن کرج با توجه به جمعیت2/5میلیون نفری آن و تبدیل شدن این شهرستان به استان و اینکه ازجمله کلان5شهرهای ایران به حساب می آید در زمره ی ایستگاه هایی است که نیاز به توسعه در آن کاملا محسوس است و در صورتعدم توسعه ، قادر به پاسخگویی حجم مسافران آمار فعلی آن طبق گزارش خبرگزاری کرج به طور متوسط روزانه 0533 نفر می باشد نخواهد بود .با توجه به موارد مذکور ضرورت پژوهش حاضر از آن جهت است که حمل و نقل ریلی به سببمزایای مختلف از جمله مصرف پایین انرژی ، کاهش آلودگی ، حفظ محیط زیست و نیز کاهش بارترافیک جاده ای دارایجایگاه ویژه ای در سیستم حمل ونقل به ویژه در جهت برقراری توسعه پایدار می باشد . با توجه به مزایای مذکور و به تبع آن افزایش استفاده از حمل ونقل ریلی در صورتی که ایستگاه های راه آهن فعلی در ایران توسعه نیابد توانایی پاسخگوییبه نیازهای جابه جایی مسافران در سالهای آتی را نخواهد داشت .هدف از انجام این پژوهش بررسی شرایط فعلی ایستگاه راه آهن کرج بر اساس برنامه ریزی کاربری زمین و تطبیق آن با معیارها و استاندارهای طراحی و به دنبال آن سنجش امکانات مرتبط برای توسعه آتی ایستگاه می باشد . پژوهش حاضر به روش توصیفی =تحلیلی انجام شده و از منابع کتابخانهای و اسنادی به منظور گردآوری اطلاعات پایه استفاده شده و نیز از طریق پرسشنامه به تحلیل موضوع پرداخته شده است . نتایج بررسی پرسشنامه هاو تطبیق ضوابط نشان می دهد که معیارهای طراحی در این ایستگاه رعایت نشده ورضایتمندی مصرف کنندگان در این زمینه بسیار اندک بوده است و در نهایت با توجه به موانع موجود با ارائه راهکارهایی امکان توسعه ایستگاه میسر می باشد

کلمات کلیدی:
ایستگاه راه آهن ،قطار، امکان توسعه ، ضوابط ، کاربری زمین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1057.html