CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اصلاحات نهادی در مدیریت شهری: مسیری به سمت توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی

عنوان مقاله: اصلاحات نهادی در مدیریت شهری: مسیری به سمت توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1069
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهیار اردشیری - استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای گرایش مدیریت توسعه شهری، دانشگاه شیراز
طیبه طالبی اردکانی - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی نورطوبی تهران

خلاصه مقاله:
ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی مساله ی است که بارها و بارها در متون مختلف به ضرورت آن اشاره شده و حتی در بسیاری از شهرهای کشورمان طرح هایی در این زمینه تهیه شده است. اما سوال اساسی در پژوهش این است که، چرا این طرح ها نتوانستهاند به اهداف خود دست یابند. این پژوهش با مطالعات گسترده به روش توصیفی- تحلیلی، نهادها و اصلاحات نهادی را مد نظر قرار می دهد و پاسخ این سوال راابهامات موجود در توانمند سازی نهادی می داند. توانمند س ازی رویکردی است که امروزه در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی به طور خاص، جایگاهی ویژه یافته است. اما نمی توان چارچوبی نهادی و واحد برای آن ایجاد کرد و آن را در ساماندهیهمه ی این نوع سکونتگاه ها بکار گرفت. اما نکته ی مهم این است که علی رغم وجود چارچوبی واحد برای این رویکرد، اصولیوجود دارد که تجارب موفق، آن ها را بکار گرفته اند. یکی از این اصول بحث ظرفیت و ظرفیت سازی است. محققین این پژوهش ظرفیت سازی نهادی را از عواملی می دانند که منجر به توانمند سازی نهادی می گردد. اما این نوع ظرفیت چگونه ایجاد میشود؟ یکی از عواملی که منجر به ایجاد ظرفیت نهادی ظرفیت سازی نهادیمی شود، اصلالاحات نهاد ی است . چرا که ؛ تا مدیریت شهری، نهادهای کنشگر ، روابط، مهارت ها و ابزارها در ساماندهی، بهبود نیابند و به عبارتی نهادسازی صورت نگیرد ،ظرفیت سازی نهادی و به دنبال آن توانمند سازی نهادی محقق نخواهد شد.با این هدف، پژوهش کنونی ، بر این عقیده است که ظرفیت سازی باید در یک سطح سیستمیک انجام شود نه در سطوح جداگانه فردی و یا سازمانی. ظرفیت سازی فردی به خوبی قابل درک است و به کیفیت و کمیت افراد آموزش دیده مربوط می شود. ظرفیتسازی سازمانی مربوط به ترتیبات سازمانی، کارکردهایشان و نیازهایشان مربوط می شود. ظرفیت سازی در هریک از این ابعاد بدونتوجه به دیگری، نتیجه ی دلخواه را ندارد. بنابراین این پژوهش، هرم ظرفیت سازی نهادی سیستمیک را با 4 بخش معرفی می نماید. پایین ترین بخش هرم شامل روابط، ساختارها و نقش ها می شود، بخش بعدی زیرساخت های مورد نیاز، بخش سوم مه ارتها و آخرین بخش در راس هرم، ابزار ها را از دیگرعناصر این هرم می داند. این بخش ها مانند عناصر یک چرخه ، لازم و ملزم یکدیگرند و خلل در یک بخش، کل سیستم ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی را با مشکل مواجه می کند.

کلمات کلیدی:
اصلاحات نهادی، سکونتگاه ها ی غیر رسمی، توانمند سازی، مدیریت شهری ظرفیت سازی،سیستمیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1069.html