CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی میزان رضایتمندی گردشگران از خدمات گردشگری در شهر نیشابور

عنوان مقاله: بررسی میزان رضایتمندی گردشگران از خدمات گردشگری در شهر نیشابور
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1100
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی ایوانی - استادیار گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور
علی کلاته سیفری - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
این تحقیق به منظور مطالعه میزان رضایت گردشگران از شهر نیشابور و بررسی ارتباط توانایی ارائه خدمات رفاهی، رفتارشهروندان با گردشگران و تاثیر امکان مکان ها و آثار تاریخی با میزان رضایت گردشگران از شهر نیشابور بود .روش این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و فرضیات ، از نوع توصیفی است که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق، گردشگران شهر نیشابورباحجم نمونه ای مشتمل بر 483 نفر بودند، ابزار اندازه گیری پرسشنامه وهریک از متغیرها توسط گویه های متفاوتی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از آزمون ضریب همبستگی مشخص شد که هر چهار عامل توانایی ارائه خدمات رفاهی، زیبا بودن مبلمان شهری، رفتار اجتماعی شهروندان شهر و وجودمکان ها و آثار تاریخی فاخر در شهر نیشابور با میزان رضایت گردشگران و جلب حضور آنها از شهر نیشابور ارتباط مثبت و معناداری داشتند.به طورکلی ، فراهم آوردن امکانات مناسب برای گردشگران و از همه مهم تر مدیریت صنعت گردشگری در شهر نیشابور در راستای توانمند سازی اقتصاد شهری مؤثر خواهد بود

کلمات کلیدی:
رضایت گردشگران ، توانایی ارائه خدمات رفاهی ، زیبا بودن مبلمان شهری ، رفتار شهروندان، آثارتاریخی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1100.html