CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی و تحلیل تنظیم شرایط زمین و تاثیر آن در سرزندگی کودکان، بررسی نمونه موردی دبستان شمسا واقع در کاشانک تهران

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل تنظیم شرایط زمین و تاثیر آن در سرزندگی کودکان، بررسی نمونه موردی دبستان شمسا واقع در کاشانک تهران
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1111
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده فاطمه دهقان نیری - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رمضانعلی شورمیج - استادیار معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

خلاصه مقاله:
سلسله مراتب طراحی اقلیمی در یک منطقه نقش زیادی در شرایط آسایش محیطی دارد. این موضوع در مناطقی با اقلیم خاص ازاهمیت بیشتری برخوردار است. هدف اصلی دراین تحقیق بررسی های اقلیمی در طرح ریزی شهری می باشد چرا که شرایط آب وهوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین شهرهاو تداوم حیات شهری به شمار می آید .در واقع شهرها ،عناصر شهری وعملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متأثر بوده و هستند . هدفی که در این مقاله دنبال می شود این است که تاثیر شرایط اقلیمی را در محیط های آموزشی بررسی کرده و به نتایج این ابزارطراحی در افزایش شادابی فضاها و بالا بردن سطح انرژی مثبت در بین کودکان پرداخته شود.و این که اگر در طراحی یاک فضای آموزشی خصوصیات خاص کودکان آن فضا و شرایط اقلیمی و آب و هوایی آن منطقه را در نظر گرفت و با کمک شناخت تاثیر اینعوامل بر یادگیری آنها، فضا را خا آن گروه طراحی کرد میتوان بر روان کودکان و در نهایت شادابی خانوا ده های آنها و نسلآینده تاثیر گذاشت . برای بررسی این موضوع با تشکیل ماتریس سوات، وابستگی، ظرفیت و مطلوبیات به بررسی شرایط زمین و تحلیل آن در نمونه موردی پرداخته می شود و با تکیه بار نتاایج آن و تحقیقاات میادانی شاامل تحلیال نقاشی کودکاان و تهیهپرسشنامه، بر روی تاثیر تنظیم شرایط زمین بر سرزندگی فضا تمرکز می نماییم. دبستان شمسا در کاشانک واقع در منطقه یک تهران که در منطقه ای نسبتا پاک آب و هوایی قرار دارد و به نظر می رسد برای بررسی تاثیر شرایط اقلیمی و شرایط زمین در محیط آموزشی کودکان نمونه موردی بسیار مناسبی باشد، برای نمونه موردی اینپژوهش انتخاب شده است. اگر بتوان ثابت کرد که شرایط محیطی بر سرزندگی کودکان موثر است می توان با در نظر گرفتن شرایط بهینه برای انتخاب یک سایت آموزشی، کودکان را علاوه بر آموزش صرف، از نظر روحی و شخصیتی نیز ارتقا داد

کلمات کلیدی:
تنظیم شرایط زمین، شرایط اقلیمی، فضاهای آموزشی کودکان، سرزندگی، یادگیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1111.html