CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله دادهکاوی دادههای 731 شهرداری بجنورد و اولویتبندی نیازها در راستای برنامه ریزی شهری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری استعماری

عنوان مقاله: دادهکاوی دادههای 731 شهرداری بجنورد و اولویتبندی نیازها در راستای برنامه ریزی شهری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری استعماری
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1133
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مصطفی قدوسی - دانشجوی کارشناسی ارشد سیستمهای اطلاعات مکانی- دانشکده مهندسی نقشه برداری ژئودزی و ژئوماتیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی اصغر آل شیخ - استاد گروه سیستم اطلاعات مکانی- دانشکده مهندسی نقشه برداری )ژئودزی و ژئوماتیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عضو قطب علمی فناوری اطلا
بهرام سعیدیان - دانشجوی کارشناسی ارشد سیستمهای اطلاعات مکانی- دانشکده مهندسی نقشه برداری ژئودزی و ژئوماتیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:
امروزه پیچیده شدن ساختار شهری و تنوع نیازهای شهروندان، دولتها را در شناسایی و اولویتبندی این نیازها با مشکل مواجه کرده است. از مدیریت ارتباط با شهروند میتوان به عنوان ابزاری برای شناسایی و اولویتبندی نیازها در جهت ایجادزیرساختهای لازم برای خدمات شهری و ارائهی مؤثرتر این خدمات، استفاده کرد. از نتایج مدیریت ارتباط با شهروند می- توان در راستای برنامهریزی شهری و توسعهی پایدار شهرها استفاده کرد. مدیران شهری با دانش به دست آمده از مدیریتارتباط با شهروند میتوانند در جهت پیشبینی و نیازسنجی آینده استفاده کنند و خدمات را در زمان، مکان و برای اشخاص مناسب ارائه دهند. هدف این مقاله دادهکاوی پایگاه داده 131 منطقه یک شهرداری بجنورد به منظور اولویتبندی نیازهای شهری و ارزیابی رضایت شهروندان این منطقه است. برای رسیدن به این مهم از الگوریتم فرا ابتکاری استعماری استفاده شده است. برایاولویتبندی دو فاکتور فاصله زمانی و فراوانی در نظر گرفته شده است. سپس از متوسط پاسخ مجری برای ارزیابی عملکرد و رضایت، استفاده شده است. نیازها در سه دسته نیازهای اولیه، ثانویه و فرعی تقسیمبندی شدهاند. درنهایت موضوعات آسفالت، پارک و فضای سبز، جمعآوری نصب و زباله و ضایعات، موضوعاتی هستند که شهرداری باید تمهیدات ویژه برایآنها بیندیشد

کلمات کلیدی:
مدیریت ارتباط با شهروند، دادهکاوی، دادههای 131 ، تحلیل نیازهای شهری، تحلیل رضایت شهروندان،برنامهریزی شهری، خوشهبندی، الگوریتم استعماری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1133.html