CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مکانیابی پارکینگهای عمومی منطقه 4 اصفهان با به کارگیری قضاوتهای زبانی فازی و GIS

عنوان مقاله: مکانیابی پارکینگهای عمومی منطقه 4 اصفهان با به کارگیری قضاوتهای زبانی فازی و GIS
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1176
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام کریمی امین آبادی - کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده علوم اداری اقتصاد، دانشگاه اصفهان،
نعمت اله اکبری - استاد، دانشکده علوم اداری اقتصاد، دانشگاه اصفهان،
سعید نادی - استادیار ، دانشکده فنی، دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
عدم تناسب بین ظرفیت پارکینگها و نیاز کاربریهای مجاورشان، عدم تعبیه منطقی پارکینگ برای بعضی از کاربریها و مراکز خدماتی،تجاری موجب افزایش بیرویه پارکهای حاشیهای در مجاورت معابر و مراکز جاذب سفر و سبب افزایش تراکم ترافیک ساکن و در نهایتکاهش حجم جابجایی وسایل نقلیه و به عبارتی بروز اختلال در جریان ترافیک جاری میگردد. به منظور رفع این مشکلات می توان فضاییرا در خارج از خیابان به احداث پارکینگهای عمومی اختصاص داد. ازآنجایی که تعیین اصول دقیق مکان پارکینگها برای احداث، به دلیل تعدد عوامل تاثیرگذار و ماهیت پویای مسائل شهری، بسیار دشوار است، باید از سامانههای مبتنی بر GIS و تصمیمگیریهای چندمعیارهاستفاده نمود. تراکم بالای کاربریهای چندگانه شهری بهویژه کاربری اداری و گذران اوقات فراغت در بعضی از نواحی منطقه چهار شهرداریاصفهان و بارگذاری بعضی از فعالیتها بدون توجه به کاربری پارکینگ در منطقه، به تدریج سبب گردیده مسأله کمبود پارکینگ در این نواحی، بهعنوان یک معضل خود را بروز دهد. بنابراین در این پژوهش به منظور تعیین مکانهای مناسب در منطقه، ابتدا مطالعات اولیهای جهت شناسایی معیارهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار بر انتخاب محل پارکینگ انجام، سپس برای تهیهی لایههای مرتبط با هرمعیار از مدارک، اسنادسازمانی و نقشههای طرح تفضیلی استفاده شد. از طریق پرسشنامه و با کمک روش قضاوتهای زبانی فازی وزندهی لایهها صورت پذیرفت و آنگاه لایهها در نرمافزار ARC GIS تلفیق و در نهایت پهنههای پیشنهادی پس از بازدیدهای میدانی در خیابان جی به سمت فلکه احمدآباد و خیابان علامه امینی تعیین شدند

کلمات کلیدی:
مکانیابی، سیستماطلاعات جغرافیایی، تصمیمگیری چندمعیاره، پارکینگ عمومی، روش قضاوتهای زبانی فازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1176.html