CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله راهبردهای پیشنهادی با هدف دستیابی به توسعه پایدار در اقلیم گرم و خشک

عنوان مقاله: راهبردهای پیشنهادی با هدف دستیابی به توسعه پایدار در اقلیم گرم و خشک
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1232
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیما اوحدی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان.
حانیه اسماعیلی - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند.

خلاصه مقاله:
آنچه که امروز از آن به عنوان توسعهی پایدار یاد میشود توسعهای است که نیازهای جامعه را به گونهای برآورده نماید که توان نسلهای بعدی را جهت تأمین نیاز، کاهش ندهد. در این راستا معااری پایدار یکی از گرایشها و رویکردهای نروین معماری ست که در سالهای اخیر مورد توجه عدهی زیادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته است . این معماری که برخاسته از مفاهیم توسعهی پایدار میباشد، در پی سازگاری و هااهنگی با محیطزیست، یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان کنونی، است. از مهاترین مقولههای مورد توجه در بررسی توسعه پایدار عامل اقلیم است. شهر و اقلیم دو سیستم انسان ساخت و طبیعی هستندکه تاثیر گذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند، که توجه به این رابطه متقابل، معااران را در را نیل به اهداف توسعه پایدار یاری می - رساند. هدف از این پژوهش، بررسی اصول و معیارهای پایداری و معااری سبز متناسب با اقلیم است، که با روش تحلیلی بیان گردید و در نهایت به ارائهی راهکارهای منطقی به منظور توسعهی آن در اقلیم گرم و خشک میپردازد.

کلمات کلیدی:
معااری سبز، توسعهی پایدار، اقلیم گرم و خشک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1232.html