CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله امکان سنجی ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی دارای سابقه طولانی در قالب محله های مسکونی نمونه موردی: حاشیه نشین دره دراز در شهر کرمانشاه

عنوان مقاله: امکان سنجی ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی دارای سابقه طولانی در قالب محله های مسکونی نمونه موردی: حاشیه نشین دره دراز در شهر کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1257
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

داریوش اردلان - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین واحد شال و مدرس موسسه آموزش عالی عیرانتفاعی غیردولتی هگمتانه
سیدمحمدرضا خسروی - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و مدرس موسسه آموزش عالی عیرانتفاعی غیردولتی هگمتانه
منوچهر کلهری - دانش آموخته کارشناسی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی هگمتانه

خلاصه مقاله:
حاشیه نشینی پدیدهای شهری است که با توجه به رشد شهرنشینی بی رویه در جهان و ایران و نیز وجود مهاجرت های روستا شهری شکل گرفته و گسترش یافته است. حاشیه نشینی به عنوان برهم زننده تعادل فیزیکی شهرها، نشان دهنده توسعه ناموزونشهری و منطقهای است و دغدغه بسیاری از متخصصین شهری، جامعه شناسان، و دیگر صاحبنظران است. به همین منظور رفع مشکل اسکان غیر رسمی برخی افراد جامعه که باعث ایجاد ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی می شود، ضرورتی متناسب با منافع اجتماعی، پایداری سکونتگاه ها و توسعه ملی است. برای رسیدن به هدف تحقیق که امکان سنجی تبدیلسکونتگاه های غیر رسمی با سابقه ای طولانی در قالب محله های مسکونی است، از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و ابتدا فرض بر این بوده که تبدیل این سکونتگاه های غیر رسمی به محله های مسکونی هر چند تعاملات اجتماعی را ارتقا می بخشد لیکن زمینه ساز مهاجرت های بیشتری نیز می شود. همچنین رسیدن به راهکارهای ارتقاء اقتصادی، اجتماعی و البتهکالبدی حاشیه نشین مورد نظر است. با توجه به کاربردی بودن تحقیق در نهایت 3 آلترنایتو ارائه شده و تحقیق به این نتیجه رسیده است که ساماندهی حاشیه نشین مذکور و تبدیل آن به یک محله مسکونی بهره مند، منجر به ادامه مهاجرت روستا – شهری نشده و این فرصت )با راهکارهایی که در انتها آورده شده( برای برخورداری بافت از امکانات و خدمات شهری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
حاشیه نشینی، مهاجرت، ارتقاء اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، دره دراز، محله مسکونی.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1257.html