CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله برنامه ریزی راهبردی بافت فرسوده در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نمونه موردی محله گرگان در منطقه 7 تهران

عنوان مقاله: برنامه ریزی راهبردی بافت فرسوده در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نمونه موردی محله گرگان در منطقه 7 تهران
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1291
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا استعلاجی - دکترای جغرافیا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سیداسماعیل اصغرپور - دکترای مدیریت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سارا امانی - کارشناسی ارشد جغرافیای برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری مجتمع یادگار امام

خلاصه مقاله:
برنامه ریزی استراتژیک می تواند کمک شایانی در تهیه راهبرد نهایی برای رسیدن به نقطه مطلوب نماید. با توجه به اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع بافت فرسوده در محلات شهری، پژوهش حاضر سعی دارد به ارتقای کیفیت زندگیشهروندان بافت فرسودهی محلهی نامجو گرگان ، منطقه 7 شهرداری تهران با نگاه به برنامهریزی استراتژیک بپردازد. با بررسیهای میدانی و نتایج دادههای پرسشنامه، مهمترین ضعفها، قوتها، فرصتها و تهدیدهای پیش روی محدودهیمورد مطالعه شناسایی شد.با تدوین جدول SWOT ، پس از امتیازدهی و محاسبهی نمرهی نهایی موقعیت محافظهکارانه برای محدودهی مورد مطالعه مشخص شد. بنابراین جهت احیای بافت فرسوده محله مورد بررسی بهتر است با غلبه بر نقاط ضعف درجهت بهرهگیری از فرصتهای موجود در محله فعالیتهای لازم را درجهت ارتقای کیفیت زندگی انجام داد

کلمات کلیدی:
برنامه ریزی استراتژیک، بافت فرسوده، کیفیت زندگی، محله نامجو گرگان، مدل SWOT

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1291.html