CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل تناسب زمین برای توسعه کالبدی در شهرستان گرمی با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاری MCE ، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

عنوان مقاله: تحلیل تناسب زمین برای توسعه کالبدی در شهرستان گرمی با استفاده از رویکرد ارزیابی چند معیاری MCE ، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_1346
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریبا اسفندیاری درآباد - دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی ، دانشگاه محقق اردبیلی
صغری جدی قشلاق ایلخچی - کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی ، دانشگاه محقق اردبیلی

خلاصه مقاله:
در شرایطی که در اغلب شهرها توسعه کالبدی روندی سریع و فزاینده دارد، شناخت و مکان یابی اراضی مناسب برای توسعه کالبدی شهرها بسیار ضروری می باشد. تحلیل تناسب زمین برای گسترش شهرها فرآیندی است که به ارزیابی همزمان چندین معیار یا متغیرمختلف نیاز دارد. در این مقاله با استفاده از روش تاپسیس و در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، تناسب زمین برای توسعه کالبدی در شهرستان گرمی بر پایه دوازده معیار)بارش، شیب، جهت شیب، خاک، کاربری اراضی، لیتولوژی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از نقاط روستایی، فاصله از خطوط ارتباطی، تیپ اراضی و عمق آبهای زیرزمینی( ارزیابی شده و نقشه تناسب زمین در محدودهمذکور تهیه شده است. این نقشه نواحی اولویت دار و مناسب برای توسعه فیزیکی شهر را نشان می دهد و می تواند مورد استفادهبرنامه ریزان شهری و تصمیم گیرندگان فضایی قرار گیرد. نتایج نشان میدهد که توسعه شهر به سمت شمال شرق به علت برخورد با زمینهای مرغوب کشاورزی، بالا بودن سطح آب های زیرزمینی و نزدیکی به خطوط گسل محدودیت داشته و جهت توسعه آن مناسب نیست و با توجه به سایر عوامل متناسب با شاخصهای توسعه، بخشهای شرقی و جنوبی شهر، بهترین جهات توسعه و گسترش شهری گرمی به حساب میآید.

کلمات کلیدی:
توسعه کالبدی، تحلیل فضایی، ارزیابی چند معیاری، شهرستان گرمی، سیستم اطلاعات جغرافیایی.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_1346.html