CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین عوامل موثر بر اعتماد دانشجویان به خدمات اینترنتی دانشگاه ازاد اسلامی (مورد مطالعه : دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 13)

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین عوامل موثر بر اعتماد دانشجویان به خدمات اینترنتی دانشگاه ازاد اسلامی (مورد مطالعه : دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 13)
شناسه (COI) مقاله: VALIASR01_042
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین قره بیگلو -
بهنام شادی دیزجی -
مهتاب پنج تن پناه گشتی -
الهام فرزاد -

خلاصه مقاله:
سازمانهای خدماتی در مقایسه با سازمانهای تولیدی از خصایص ویژه ای برخوردارند. مهمترین این خصایص را می توان اهمیت رفتار سازمان، غیرملموس بودن خدمات، ارائه و مصرف همزمان و میسر نبودن دوباره کاری و یا اقدام اصلاحی برشمرد. چنین ویژگیهایی سبب شده است که بررسی و بهبود آنها به فرآیند حساس و پیچیده ای تبدیل شود. از طرف دیگر به علت اینکه سازمانهای خدماتی (از جمله دانشگاهها) در زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی نقش زیادی دارند بایستی در بهبود فرایند و کیفیت خدمات آنها توجه بیشتری شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل موثر بر اعتماد دانشجویان به خدمات اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی-تحلیلی، می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 می باشد. برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه خود ساخته محقق استفاده شده است. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیانگر وجود رابطه معنادار بین عوامل موثر بر اعتماد دانشجویان به خدمات اینترنتتی در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 13 می باشد.

کلمات کلیدی:
خدمات اینترنتی، اعتماد دانشجویان، کیفیت خدمات، دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-VALIASR01-VALIASR01_042.html