CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر روش تدریس مشارکتی بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ناحیه یک شهر کرج

عنوان مقاله: بررسی تاثیر روش تدریس مشارکتی بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ناحیه یک شهر کرج
شناسه (COI) مقاله: VALIASR01_091
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

نوشین مسلمان یزدی - کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

خلاصه مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر روش تدریس مشارکتی در یادگیری ریاضیات دانش آموزان دختر در پایه ی پنجم ناحیه یک شهر کرج است. پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام گرفت. بدین صورت که از بین مدارک این شهر یک کلاس 27 نفری از دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی به عنوان گروه آزمایش انتخاب گردید و هم چنین یک کلاس 29 نفری از دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. در این تحقیق گروه آزمایش، دروس پایه پنجم را با روش مشارکتی دریافت کردند و گروه کنترل به روش سنتی آموزش دیدند. مدت اجرا در این پژوهش 20 جلسه بود. ابزار پژوهش آزمون معلم ساخته بود که قبل از شروع برنامه آموزشی و پس از پایان آن به عمل آمد و برای سنجش یادگیری این درس از نمرات نیمسال اول و دوم دروس پایه پنجم ابتدایی که به صورت کمی بیان شد، به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. داده های بدست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد بین استفاده از روش تدریس مشارکتی در پایه پنجم ابتدایی و یادگیری ریاضی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد و دانش آموزانی که آموزش جدید را دریافت کرده اند در بین مباحث جمع و تفریق و ضرب از یادگیری بالاتری در مباحث هندسه و تقسیم برخوردار شدند.

کلمات کلیدی:
روش تدریس مشارکتی، یادگیری، ریاض

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-VALIASR01-VALIASR01_091.html