CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی روسای شعب بر میزان سودآوری آنها

عنوان مقاله: بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی روسای شعب بر میزان سودآوری آنها
شناسه (COI) مقاله: VALIASR01_094
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

پیمان امینی - دکترای حسابداری
افشین پاشایان - دانشجوی کارشناسی ارشد
پیمان پاشایان - دانشجوی کارشناسی ارشد

خلاصه مقاله:
این تحقیق به بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی روسای شعب بر میزان سودآوری آنها در موسسه اعتباری توسعه پرداخته است. پیچیدگی فزاینده جامعه، پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن افزایش نیازمندی ها و گسترش سازمان ها ایجاب می کند که از مدیران کارآمد و ماهر در اداره ی امور سازمان ها استفاده شود زیرا عملکرد معقول مدیران موجب بقا و رشد سازمان می شود و از طرفی بانکها نیز بایستی با مدنظر قراردادن سودآوری شعب خود موجبات افزایش توان رقابت پذیری و سازگاری با تغییرات محیط را فراهم آورند و باتوجه به اینکه عومل داخلی موثر در سودآوری تحت کنترل مدیریتی شعب قرار دارند در این راستا، با استفاده از مبانی نظری موجود یک مدل مفهومی تلفیقی مدل مهارتهای مدیریتی کاتز و سودآوری طراحی شد. به منظور سنجش مدل مفهومی از یک پرسشنامه مهارتهای مدیریتی، و ترازنامه و صورتهای سود و زیان شعب موسسه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق 153 نفر از کارکنان شعب در رده های شغلی مختلف شعب موسسه اعتباری توسعه بودند که در مورد مدیران خود به سوالات جواب دادند. از آزمون کلوموگرفاسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق استفاده شد که سطح معنی داری بیشتر از 0/05 بود و توزیع متغیرها نرمال بود بنابراین از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیلی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری حاکی از این است که رابطه معناداری بین مهارتهای مدیریتی و سودآوری شعب موسسه مالی و اعتباری توسعه وجود دارد.

کلمات کلیدی:
مهارتهای انسانی، مهارتهای ادراکی، مهارتهای فنی، سودآوری، بازده دارائی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-VALIASR01-VALIASR01_094.html