CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱,۵۲۴
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۱۵۱
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۱
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثرترکیبات آلی، نانوذرات آهن و روی بر عملکرد و جذب عناصرغذایی درگوجه فرنگی حجت امامی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر افزودن کود زیستی EM و زمان خوابانیدن کمپوست بر رسیدگی کمپوست پودری حاصل از پسماند شهری محمدحسین رحیمیان شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۳ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر کاربرد توام کود گاوی و سوپرفسفات تریپل بر بهره دهی سیستم زراعی و بیلان فسفر خاک طی دو سال کشت تناوبی گندم- ذرت علوفه ای مجید فروهر شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۴ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن،آهن و مس بر عملکرد چغندر قند حمیدرضا ذبیحی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۵ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر گوگرد بر عملکرد و کیفیت روغن درارقام کلزا محمد قاسم زاده گنجه ای شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۶ محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- بررسی عوامل موثر درخشکیدگی سرشاخه های درختان پسته در حاشیه پلایای بجستان محمد قاسم زاده گنجه ای شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۷ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی تاثیر کود آهسته رهش آمونیوم بنتونیت بر رشد گندم در دماهای مختلف فرآوری بنتونیت در یک خاک سبک محمد قاسم زاده گنجه ای شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۸ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثرات شوری و کادمیم خاک بر غلظت سلنیم و کادمیم در گندم پیمان کشاورز شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۹ تاثیر محدودیت رطوبتی پس از ظهور بساک بر پتانسیل تولید و صفات موثر بر آن در ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین محمود ناظری
۱۰ ارزیابی تحمل به خشکی در اکوتیپ های یونجه همدانی با استفاده از شاخص های تحمل و حساسیت به خشکی علیرضا بهشتی
۱۱ برآورد هتروزیس و قابلیت توارث پذیری تحمل به خشکی در ژنوتیپ های تست کراس چغندرقند مسعود احمدی
۱۲ بررسی تاثیرالگوی کشت و سطوح کود پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد سیب زمینی (.Solanum tubersum L) در سطوح مختلف آبیاری کوروش شجاعی نوفرست
۱۳ تاثیر آبیاری بارانی متعامد تحت شرایط کم آبی و شوری های متفاوت بر تولید گندم (دانه و کاه) جهت و برازش مناسب ترین تابع تولید بر آن اردلان ذوالفقاران
۱۴ تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) سعید خاوری خراسانی
۱۵ اثر منابع پتاسیم بر جذب و کاهش تنش کادمیوم توسط کلزا (.Brassica napus L) ابولفضل عباسپور
۱۶ بررسی پاسخ گندم (.Triticum aestivum L) به مصرف سلنیم تحت شرایط تنش کادمیم پیمان کشاورز
۱۷ تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت شرایط تنش خشکی سید علیرضا بهشتی
۱۸ بررسی عملکرد و صفات زراعی ژنوتیپ های ارزن دم روباهی (.Setaria italica (L.) Beauv) تحت تنش شوری و معرفی بهترین شاخص تحمل به شوری محمد رضا عباسی
۱۹ بررسی تنوع ژنتیکی لاین های S1 گرد ه افشان چغندرقند تحت شرایط تنش کم آبیاری مسعود احمدی
۲۰ درون پوشانی اسانس باریجه در سیستم نانولیپوزومی و ارزیابی ویژگی های فیزیکی و ضدمیکروبی آن مسعود نجف نجفی
۲۱ بررسی تآثیر شرایط پیش تیمار اکستروژن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط آرد بدون گلوتن برنج و ذرت مهدی کریمی
۲۲ بررسی تاثیر شرایط استخراج بر میزان ترکیبات زیست فعال عصاره پیاز زعفران سودابه عین افشار
۲۳ اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه های دختری زعفران Crocus sativus L علی اکبر مویدی
۲۴ توسعه کاربرد پوشش خوراکی جدید حاوی صمغ شاهی و مقایسه اثرات آن با رومال های سنتی نان بدون گلوتن بر پایه آرد سورگوم زهرا شیخ الاسلامی
۲۵ بهینه سازی استخراج ترکیبات موثره از ضایعات پیاز به کمک فرایند نفوذ خشک مایکروویو و گرانش الهام آذرپژوه
۲۶ همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیم های مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشز روی پایه های مختلف ابراهیم گنجی مقدم
۲۷ مدل سازی میزان تغذیه آب زیرزمینی آبخوان کارستی دالاهو با استفاده از مدل KARSTLOP علی دسترنج
۲۸ تعیین مناطق حساس به فرسایش با استفاده از روش AHP در حوزه آبخیز باقران بیرجند حمزه نور چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۲۹ مطالعه آزمایشگاهی تاثیر طول، فاصله و شکل آبشکن های T شکل و L شکل نفوذپذیر بر عمق آبشستگی اطراف آنها علی اکبر عباسی
۳۰ ارزیابی دقت و کارایی مدل های USLE، MUSLE-E،MUSLE-S وAOF در برآورد مقدار فرسایش تک رخداد بارشی (مطالعه موردی : پایگاه تحقیقات حفاظت خاک سنگانه مشهد) عبدالصالح رنگاور

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

تاکنون ۳ کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی به صورت زیر است:

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی تاکنون با ۱,۰۷۲ پژوهشگر از ۱۱۶ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۷۷۲ مقاله نویسنده اول
  • ۶۶۱ مقاله نویسنده دوم
  • ۵۶۵ مقاله نویسنده سوم
  • ۲۶۳ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

عباس علی آبادی
کد محقق: ۳۱۸ (Researcher-ID)
حسین رحیمی
کد محقق: ۱۰۱۲۵ (Researcher-ID)
پرویز رضوانی مقدم
کد محقق: ۴۵۱۷ (Researcher-ID)
عصمت مهدیخانی مقدم
کد محقق: ۴۵۵۲ (Researcher-ID)
علیرضا بهشتی
کد محقق: ۷۲۷ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.