CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۸۳
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۴۱
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- پاسخ گیاه گوجه فرنگی به تنش شوری در مراحل مختلف رشد یعقوب حسینی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- برهمکنش شوری و کادمیوم بر رشد و ترکیبات شیمیایی گوجه فرنگی یعقوب حسینی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۳ پویایی عناصر غذایی در باران، تاج‎بارش و لاشریزه درختان ممرز در جنگل‎های خزری شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان) مریم مصلحی
۴ بررسی پاسخ گیاه به اثرات متقابل شوری و کود سوپرفسفات تریپل با استفاده از مدل های باروری خاک یعقوب حسینی اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۸
۵ ترکیبات شیمیایی و گوارش پذیری برگ و نیام کهور پاکستانی و تاثیر نیام در جیره بر عملکرد بزغاله های پرواری تالی فیروز عسکری
۶ ارزیابی تاثیر پخش سیلاب دهندر بر کیفیت منابع آب های زیرزمینی حسین حسینی پور کوویی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۷ بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوزه های آبخیز استان هرمزگان محمود بقایی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۸ بررسی میزان جریان زیرسطحی در رودخانه درآگاه در استان هرمزگان حسین حسینی پور چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۹ بررسی پارمترهای بیلان آبی حوزه درآگاه استان هرمزگان با استفاده از مدل سالاس حسین حسینی پور چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۱۰ مکان یابی مناطق مستعد احداث سامانه پخش سیلاب در استان هرمزگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی سعید چوپانی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۱۱ بررسی تاثیر دو نوع بسته بندی و دمای انبار بر کیفیت خرمای نیمه خشک رقم پیارم ایران محمدپور هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۱۲ تراکم مناسب تله نوری برای شکار شبپره بید گوجه فرنگی در شرایط گلخانه مجید عسکری سیاهویی
۱۳ بررسی امکان تولید نهال درختچه های پیچیلوک (Leptadeniapyrotechnica)، گیشدر (Periploca aphyla) و بنگلا (Vitex agnous- castus) محمد امین سلطانی پور
۱۴ بررسی برهمکنش نیتروژن و شوری بر عملکرد، درصد روغن و کارآیی استفاده از نیتروژن در کلزا یعقوب حسینی
۱۵ ارزیابی برهمکنش نیتروژن و آب شور طبیعی بر عملکرد، تعرق تجمعی وکارآیی مصرف آب در کلزا یعقوب حسینی
۱۶ ارتباط فیلوژنتیکی جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) عامل شانکر درختان زردآلو در استان آذربایجان شرقی با جدایه های Pss عامل شانکر هسته داران در سایر کشورها محمدمهدی فقیهی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۷ تغییرات میزان پروتئین های محلول، نیترات و پرولین در ریشه پایه های مختلف مرکبات درشرایط تنش شوری حامد حسن زاده خانکهدانی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۱۸ اثر شوری بر مقدار نیترات، پرولین و پروتئینهای محلول در برگ پنج گونه مرکبات حامد حسن زاده خانکهدانی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۱۹ شاخصهای رویشی ژنوتیپ های مختلف پرشین لایم (Citrus latifolia Tanaka) روی چهار پایه مرکبات حامد حسن زاده خانکهدانی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۰ شاخصهای رویشی ژنوتیپهای مختلف پرشین لایم (Citrus latifolia Tanaka) روی چهار پایه مرکبات حامد حسن زاده خانکهدانی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۱ بررسی تنوع ژنتیکی ارقام نر و ماده خرما در منطقه هرمزگان با استفاده از نشانگرهای ریخت شناسی و ملکولی عبدالنبی باقری یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۲ حفظ کیفیت و کاهش بار میکربی میوه انجیر (Ficus carica L.) با پوشش آلوئه ورا بابک مدنی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۳ برآورد روان آب سد زیرزمینی با استفاده از مدل سوات در حوضه دراگاه محمد غلامپور سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­ های آبخیز ۱۳۹۷
۲۴ چگونگی بررسی اثرات تغذیه مصنوعی بر آبخوان سعید چوپانی چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۷
۲۵ تاثیر عملیات آبخوانداری بر برخی از خصوصیات خاک سطحی در یک محیط خشک (مطالعه موردی: پخش سیلاب سرچاهان- حاجی آباد در استان هرمزگان) حسین حسینی پور چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۷
۲۶ بررسی مراحل فنولوژی گونه کلاجوک (Platychaete aucheri) در حوضه آبخیز دهگین استان هرمزگان رحمان اسدپور سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۷ کشت و استقرار گونه پهن برگ گراموز (Helianthemumlippii) در استان هرمزگان محمد امین سلطانی پور سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۸ بررسی سازگاری گونه هرش (Tavernieracuneifolia) در استان هرمزگان رحمان اسدپور سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۹ مطالعه تاثیر اصلاح کننده آب ایمپروو همراه با سموم شیمیایی در کنترل جمعیت پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Hem: Psyllidae سیدسعید مدرس نجف آبادی دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۳۰ بررسی سازگاری درختچه جوجوبا (simnondisa chinesis)درمناطق خشک و نیمه خشک کشور مطالعه موردی ایرانشهر – بزمان حامد حسن زاده سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری ۱۳۹۷

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان تاکنون با ۱۴۶ پژوهشگر از ۳۷ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۰۲ مقاله نویسنده اول
  • ۷۰ مقاله نویسنده دوم
  • ۸۶ مقاله نویسنده سوم
  • ۴۳ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

حامد حسن زاده
کد محقق: ۲۲۷ (Researcher-ID)
علی شهریاری
کد محقق: ۴۶۵۶ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.