CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۳۴
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۴۲
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی اقتصادی پرورش مرغ تخمگذار در استان تهران سیامک مشایخی
۲ اثرات اسانس آویشن باغی بر عملکرد جوجه های گوشتی مجید افشار دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۳ بررسی ارقام و لاین های امید بخش گندم نان براساس شاخص های تحمل به تنش خشکی حسن عبدی سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۴ بررسی تاثیر چند علفکش روی Pythium aphanidermatum عامل بیماری گیاهچه میری گوجه فرنگی داریوش شهریاری ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۵ بررسی اثرات اصلاح الگوی مصرف آب آبیاری و عناصر کم مصرفبر عملکرد و کارایی آب آبیاری در زراعت گوجه فرنگی محسن سیلسپور همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت ۱۳۹۴
۶ بررسی سوماتیک سل کانت و عوامل مدیریتی موثر بر آن در دامداری های صنعتی شهرستان شهریار سیامک مشایخی
۷ عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ های ماش براساس تاریخ کاشت بهنام زند
۸ بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به منظور تولید بیودیزل بهنام زند
۹ بررسی سوماتیک سل کانت و عوامل مدیریتی موثر بر آن در دامداری های صنعتی شهرستان شهریار سیامک مشایخی کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی ۱۳۹۵
۱۰ بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مولفه های جوانی زنی بذر و ارتباط آن با شاخص های تحمل به خشکی در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L) حسن عبدی
۱۱ بررسی تاثیرعصاره علف هرز تاج خروس بر تعداد جوانه و طول ریشه چه پنبه بهنام زند سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۵
۱۲ بررسی اثرات آللوپاتی علف هرز تاج خروس بر در صد و سرعت جوانه زنی پنبه بهنام زند سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۵
۱۳ بررسی سطوح مختلف مدیریت در دامپروری های صنعتی شهرستان شهریار سیامک مشایخی دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۵
۱۴ بررسی و مطالعه آنالیز شیر دامداری های صنعتی شهریار سیامک مشایخی دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۵
۱۵ گرایش های دمایی زنبور (Ooencyrus fecundus Ferriere & Voegele (Hym.: Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم شهریار عسگری
۱۶ اثر سوپرپارازیتیسم بر شایستگی تولیدمثلی زنبور (Ooencyrtus fecundus Ferriere & Voegele(Hym., Encyrtidae پارازیتویید تخم سن گندم (Hym., Encyrtidae شهریار عسگری
۱۷ بررسی رابطه سرعت جریان هوای سالن وعملکرد جوج ههای گوشتی در واحدهای مرغداری گوشتی سیامک مشایخی
۱۸ بررسی ترکیب پذیری و نحوه توارث برخی صفات مورفولوژیکی در گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه دی آلل حسن عبدی
۱۹ بررسی سیتوژنتیکی ژنوتیپ های حاصل از تلاقی های برگشتی پنبه های بومی سمنان و شهرضا با گونه Gossypium arboreum موسی الرضا وفایی تبار
۲۰ بررسی روابط صفات کمی و کیفیت الیاف و تنوع آن در ارقام تتراپلوئید پنبه موسی الرضا وفایی تبار
۲۱ بررسی نیازهای آموزشی تعاونی عشایری شهرستان کرج بروش کیفی کریم نعمتی اقدم کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی ۱۳۹۴
۲۲ بررسی نیازهای آموزشی تعاونی های عشایری استان تهران کریم نعمتی اقدم کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی ۱۳۹۴
۲۳ بهینه سازی هزینه های کشت گندم با استفاده از کم خاک ورزی در مزارع استان تهران حسین کمالی دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۳
۲۴ محاسبه (LC(50 و (LC(90 حشره کش های پایرترویید، نئونیکوتینویید و اختلاط آنها روی بید گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick شهریار عسگری اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۲۵ مقایسه حساسیت ارقام گوجه فرنگی به بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep.:Gelechiidae) از جنبه های دموگرافیک شهریار عسگری اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۳
۲۶ کنترل مگس های مینوز بر گ سبزی (Liriomyza spp.) با مگس شکارگر Coenosia attenuata در گلخانه خیار شهریار عسگری اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۳
۲۷ بررسی لاینهای امید بخش جو متحمل به خشکی انتهای فصل در شرایط زارعین استان تهران منوچهر طاهری مازندرانی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۲۸ بررسی عصاره آبی سه علف هرز تاج خروس، سلمه تره و خرفه بر میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه پیاز خوراکی حسن عبدی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۲۹ بررسی ژنتیکی برخی از صفات مورفولوژیکی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسلها در شرایط تنش خشکی سعید محمدی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۳۰ بررسی ومقایسه عملکرد لاینهای امید بخش جوبدون پوشینه در شرایط زارعین استان تهران منوچهر طاهری مازندرانی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تاکنون با ۷۷ پژوهشگر از ۲۸ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۸۴ مقاله نویسنده اول
  • ۵۰ مقاله نویسنده دوم
  • ۳۶ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۶ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

امیرحسین شیرانی راد
کد محقق: ۳۹۵۶ (Researcher-ID)
حسن عبدی
کد محقق: ۲۶۳۷ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.