CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۲۰۲
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۳۷
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- تاثیر برخی اصلاح کننده های معدنی پوششدار شده با کیتوسان بر فراهمی سرب، روی و کادمیوم در یک خاک آلوده سمانه عبدوسی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲ محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- مقایسه توان جذب اصلاح کننده های مختلف معدنی و آلی بر حذف سرب از محلول های آبی سمانه عبدوسی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۳ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی مزرعه ای کاربرد مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری بر غلظت سرب، کادمیوم، نیکل و کروم خاک و اسفناج محسن سیلسپور شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۴ محور مقاله:حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی پتاسیم قابل جذب خاک در کشت خاکی خیار گلخانه ای محسن سلیسپور شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۵ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تعیین سطح بحرانی نیتروژن در برگ کلزای پاییزه در خاک های آهکی محسن سیلسپور شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۶ محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- اثر تیمارهای مختلف خاکورزی و مدیریت بقایا بر ذخیره کربن آلی خاک و همبستگی آن با عملکرد محصول ذرت علوفهای محسن سیلسپور شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۷ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تعیین حد بحرانی روی و بور در برگ پنبه و مطالعه همبستگی عملکرد پنبه با غلظت این عناصر در برگ محسن سیلسپور شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۸ افزایش عملکرد گل مغربی (.Oenothera biennis L) تحت تنش خشکی با کاربرد کودهای شیمیائی و بیولوژیکی بهنام زند
۹ بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum داریوش شهریاری
۱۰ بررسی روش های پایدارسازی در دامنه ناپایدار مسیر جاده ها و تعیین مناسب ترین روش رحمان شریفی
۱۱ تبیین راهبرد های سازگاری کشاورزان استان خراسان جنوبی با تغییر اقلیم فریبا ملایی
۱۲ روش های پاستوریزاسیون شیر و عوامل موثر در آن شایان محمددینی سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۸
۱۳ پاسخ فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سه رقم انگور بی دانه سفید، یاقوتی و چفته به تنش خشکی پریسا حاجی احمد
۱۴ اثر فسفیت پتاسیم بر محتوای کلروفیل و وزن تر گیاهچه های خیار تحت تنش Fusarium oxysporum f.sp.radicis-cucumerinum داریوش شهریاری چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۱۵ تغییرات در آنزیم های دفاعی گیاهان خیار تیمار شده با فسفیت پتاسیم تحت تنش oxysporum f.sp.radicis-cucumerinum Fusarium داریوش شهریاری چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۱۶ بررسی تاثیر شکاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار (ترجمه) سعیده حشمتی
۱۷ بررسی منشاء ریزگردها و گرد و غبار، اثرات زیست محیطی و روش های کنترل آن حبیب اله مهدوی وفا نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی ۱۳۹۸
۱۸ راه ها و روند آبگذری پیرامون سدهای ذخیره ای دارای تشکیلات کارستی (مطالعه موردی:سد لار) رحمان شریفی نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی ۱۳۹۸
۱۹ تجزیه و تحلیل وضعیت آلودگی هوا ناشی از اثرات اقلیمی ریزگردها و توفان های گردو غبارمطالعه موردی ؛ شهر ملایر حبیب اله مهدوی وفا نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی ۱۳۹۸
۲۰ بررسی قوانین و مقررات جنگل ها و مراتع ایران پژمان رودگرمی سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۸
۲۱ ارزیابی اثرات تجمعی در علوم محیط زیستی پژمان رودگرمی سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۸
۲۲ مقایسه اثر افزودن بافرهای رایج در تغذیه نشخوارکنندگان بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی با استفاده از روش خاکستر نامحلول در اسید (AIA) مهدی دهقان بنادکی ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران ۱۳۹۷
۲۳ بررسی راهکارهای تقویت مشارکت پذیری مردم محلی در مدیریت جامع حوضه های آبخیز حبیب اله مهدوی وفا سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­ های آبخیز ۱۳۹۷
۲۴ پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه کبیرکوه ایالت زمین شناسی جنوب غرب لرستان به روش فازی رحمان شریفی اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین ۱۳۹۷
۲۵ نقش تلقیح بذر گندم (Triticum aestivum L) با کودهای زیستی در کاهش خسارت ناشی از تنش خشکی جواد حسن پور
۲۶ تجزیه وتحلیل نگاره ای عملکرد دانه و اجزای آن در برخی رقم های گندم نان به روش دی آلل-روش هیمن حسن عبدی
۲۷ اثر منابع مختلف عناصر منگنز، روی و مس بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی مهرداد نفیسی
۲۸ اثر اسانس آویشن باغی بر ایمنی سلولی جوجه های گوشتی مجید افشار دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷
۲۹ تاثیر کمبود آب بر عملکرد دانه و تجمع عناصر غذایی معدنی در دانه ژنوتیپ های لوبیا منوچهر طاهری مازندرانی
۳۰ بررسی روند تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی (دشت هومندآبسرد- استان تهران) پژمان رودگرمی اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی ۱۳۹۶

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تاکنون با ۱۲۰ پژوهشگر از ۴۲ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۲۵ مقاله نویسنده اول
  • ۷۱ مقاله نویسنده دوم
  • ۴۹ مقاله نویسنده سوم
  • ۲۶ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

سعید محمودی
کد محقق: ۵۸۵۴ (Researcher-ID)
ناصر مجنون حسینی
کد محقق: ۳۹۵۱ (Researcher-ID)
امیرحسین شیرانی راد
کد محقق: ۳۹۵۶ (Researcher-ID)
مهدی محمدی
کد محقق: ۸۹۸۱ (Researcher-ID)
احمد بیرانوند
کد محقق: ۴۹۳۵ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.