CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۶۲۱
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۱۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی خصوصیات تولید مثلی گوسفندان خالص زل و آمیخته آنها با گوسفند شال در شرایط پرورش سیستم مزرعه ای متمرکز مختار مهاجر
۲ ارزیابی فنی سامانه های آبیاری قطره ای اجرا شده در باغات استان گلستان علیرضا کیانی
۳ بررسی بهره وری بارش و آبیاری تکمیلی در چند رقم گندم علیرضا کیانی
۴ بررسی عملکرد و مصرف آب در ذرت شیرین تحت تاثیر شیوه های مختلف کم آبیاری در دو الگوی کاشت علیرضا کیانی
۵ بررسی بیو شیمیایی آنزیم های آلفا و بتا گلوکوزیداز ملخ مراکشیDociostaurus maroccanus محبوبه شریفی هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۶ پایش جمعیت کرم ساقه خور برنجChilo suppressalis(Walker)در مزارع برنج استان گلستان با استفاده از تله فرمونی محمدتقی مبشری هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۷ شناسایی ژن های دارای مقاومت موثر به بیماری سفیدک پودری گندم در برخی از کانون های آلودگی کشور محمد علی دهقان چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۸
۸ ارزیابی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بعنوان جایگزین کنجاله سویا بر عملکرد پروار، فراسنجه های خونی و اجزا لاشه در بره های پرواری رضا کمالی
۹ مطالعه ی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بومی و خارجی زیتون از نظر تنوع ریخت شناختی، کیفیت روغن و ترکیب اسیدهای چرب حسین فریدونی
۱۰ ارزیابی سلامت بوم نظام های زراعی کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) معصومه یونس آبادی
۱۱ واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان محمد تقی فیض بخش
۱۲ اثر کشت تاخیری بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دو رقم کلزا (Brassica napus L.) محسن باقری
۱۳ مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور عباسعلی نوزی نیا
۱۴ مقایسه عملکرد گندم در سامانه های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GIS ناصر باقرانی
۱۵ بررسی برهمکنش تلقیح کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علف هرز ابوالفضل فرجی
۱۶ بررسی تنوع و تراکم بانک بذور خاک در توده های دست کاشت آتریپلکس در سنین مختلف سیدعلی حسینی
۱۷ بررسی اثر چرا دام بر اندامهای زیرزمینی گیاهان در مراتع نیمه خشک منطقه اینچه برون سیدعلی حسینی
۱۸ پایش بیماریهای مهم کلزا در مزارع استان گلستان محمدعلی آقاجانی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۹ پایش بیماریهای مهم گندم در مزارع استان گلستان محمدعلی آقاجانی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۲۰ ارزیابی اثرات علف کش های تریفلورالین، متری بیوزین و ایمازتاپیر بر رشد جدایه های Bradyrhizobium japonicum ناصر باقرانی
۲۱ اثر شاخصهای پایداری خاکدانه بر عملکرد گندم در یک خاک با سطح ویژه بالا تحت روش های مختلف خاک ورزی قربانعلی روشنی
۲۲ ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گىدم نسبت به بیماری لکه خرمایی در استان گلستان معصومه خیرگو چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۲۳ تاثیر خصوصیات خاک بر جمعیت قارچ Macrophomina phaseolina و وقوع بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در مزارع استان گلستان محمدعلی آقاجانی سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۳
۲۴ بررسی تاثیر برخی عصاره های گیاهی بر رشد میسلیومی قارچ عامل بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم محمدعلی آقاجانی سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۳
۲۵ اولین گزارش آلودگی سارگپه پا بلند (Buteo rufinus) به تک یاخته های خونی در استان گلستان پرستو قائمی اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۱۳۸۸
۲۶ اولین گزارش تعیین آلودگی های انگلی پرندگان وحشی شکاری براساس آزمایش بستر پرستو قائمی اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ۱۳۸۸
۲۷ کشت انگور دیم با جمع آوری آب باران به روش سنگچال، در استان بوشهر بوشهر غلامرضا رهبر سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۲۸ آب بندان ها گزینه ای مناسب برای مقابله با بحران آب در استان گلستان غلامرضا رهبر سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۲۹ کاربرد روش های ساده استحصال آب در احیاء اراضی شیبدار با کشت زیتون غلامرضا شاهینی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۳۰ میکروکچمنت های لوزی شکل برای توسعه درختکاری در منطاق خشک غلامرضا شاهینی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تاکنون با ۴۷۶ پژوهشگر از ۶۳ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۲۷۷ مقاله نویسنده اول
  • ۲۰۹ مقاله نویسنده دوم
  • ۲۲۹ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۳۵ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

سید علی حسینی
کد محقق: ۲۲۵ (Researcher-ID)
محمد نعمتی
کد محقق: ۹۲۷۱ (Researcher-ID)
سیدعلی حسینی
کد محقق: ۶۵۰۹ (Researcher-ID)
مهدی همایی
کد محقق: ۳۷۷۰ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.