CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۳۰۳
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۲۸
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ اصلاح مراتع از طریق توسعه منابع آبی (آب انبار) در حوزه آبخیز ندوشن یزد علی بمان میرجلیلی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۲ بررسی خصوصیات شیمیایی خاک داخل و خارج سازه تورکینست در حوزه آبخیز هرات یزد علی بمان میرجلیلی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۳ تاثیر تنش شوری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و ریخت شناختی توده های بومی شلغم ایرانی (Brassica rapa) سیدعلی طباطبائی
۴ تجزیه رگرسیون گام به گام تحت شرایط نرمال و تنش شوری در ژنوتیپ های جو سیدعلی طباطبایی چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۵ ارزیابی صفات موثر بر عملکرد دانه تحت شرایط نرمال و تنش شوری در ژنوتیپ های جو با تجزیه به مولفه های اصلی سیدعلی طباطبایی چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۶ ارزیابی تاثیر و زمان کاربرد کیتوزان بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه زوفا(Hyssopus officinalis L.) تحت تنش خشکی سیدعلی طباطبایی ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۷ شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش شوری در گندم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش سیدمحمدتقی طباطبایی ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۸ تاثیر سطوح مختلف آبیاری با پساب بر عملکرد و کارآیی مصرف آب سه گونه اکالیپتوس مهدی سلطانی
۹ بررسی بهره وری گندم آبی در شهرستان یزد تحت تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بیتا مروج الاحکامی چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۸
۱۰ تاثیرعقیم سازی کرم گلوگاه اناربا پرتو گاما بر توان فراخوانی حشرات ماده و پاسخ حشرات نر علی جعفری ندوشن پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۸
۱۱ بررسی پتانسیل اصلاح نژاد شتر های تک کوهانه در ایران بر مبنای مدل ارزیابی ژنومی تک مرحله ای مرتضی بیطرف ثانی چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۱۲ بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم سید علی طباطبائی
۱۳ اثر آب شور رقیق شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی محمدرضا وظیفه شناس
۱۴ بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد خردل سیاه (Brassica nigra) در شرایط آب و هوایی ابرکوه عباس زارع زاده
۱۵ بررسی زمان و کاربرد محرک زیستی کیتوزان بر روی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط تنش خشکی سیدعلی طباطبایی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۱۶ بررسی آزمایشگاهی تاثیر نماتدکش های فلوپیرام (Velum® Prime) و آبامکتین (Vertimec®) و کود ضد نماتد Nematostop در تفریخ تخم و مرگ و میر لاروهای نماتد Meloidogyne javanica قاسم عسکری سریزدی دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۸
۱۷ بررسی شاخص های بازاریابی گوشت مرغ در استان یزد جلال سالم دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران ۱۳۹۷
۱۸ Feasibility of Identify SNPs Associated with CAD Using Simulation of Genomic Studies مرتضی بیطرف ثانی هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۷
۱۹ Effect of LD of genomic candidate regions on genomic association studies مرتضی بیطرف ثانی هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۷
۲۰ بررسی کاهش اثرات تنش کمبود آب با کاربرد اسیدآمینه گلایسین در زمان های مختلف رشد در گیاه زوفا (.Hyssopus officinalis L) سیدعلی طباطبایی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۲۱ تاثیر سدیم نیتروپروساید بر خصوصیات کیفی انار (رقم ملس یزدی) در دوره انبارداری محمدرضا وظیفه شناس
۲۲ بررسی عملکرد سورگوم علوفه ای تحت تاثیر تنش های آبی در یزد بیتا مروج الاحکامی ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۷
۲۳ بررسی مکانیسم های تحمل گیاه کاسنی به تنش رطوبتی محمد هادی راد هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران ۱۳۹۷
۲۴ ارزیابی تاثیر شوری آب بر برنامه ریزی آبیاری گندم بیتا مروج الاحکامی دومین جشنواره ملی فناوری های آب «آب های نامتعارف (آب شور و پساب)» ۱۳۹۷
۲۵ تاثیر عملیات فارو بر پوشش گیاهی مراتع اشکذر استان یزد صدیقه زارع کیا سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۶ مقاومت به حشره کش دلتامترین در برخی از جمعیت های شب پره پشت الماسی Plutella xylostella در ایران قاسم عسکری سریزدی
۲۷ مقایسه چند عصاره گیر عناصرکم مصرف خاک در خاک های آهکی استان یزد احمدرضا اخوتیان اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۸ بررسی تنژگی دانه گرده و تشکیل میوه در 8 رقم انار ایرانی محمدرضا وظیفه شناس
۲۹ بررسی تغییرات شاخص کیفی درصد کربوهیدرات های محلول در آب گونه های Stipa Arabica و Stipa caucasica درمراتع ندوشن استان یزد ناصر باغستانی میبدی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی ۱۳۹۷
۳۰ تاغ و قابلیت های آن در توسعه پایدار مناطق بیابانی ناصر باغستانی میبدی کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد تاکنون با ۲۴۵ پژوهشگر از ۴۹ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۵۹ مقاله نویسنده اول
  • ۹۷ مقاله نویسنده دوم
  • ۱۱۰ مقاله نویسنده سوم
  • ۴۸ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

محمدعلی میرعلی
کد محقق: ۹۶۸۲ (Researcher-ID)
علی سلطانی
کد محقق: ۷۶۴۴ (Researcher-ID)
محمدرضا میرجلیلی
کد محقق: ۸۱۳۷ (Researcher-ID)
مهدی سلطانی
کد محقق: ۸۴۰ (Researcher-ID)
محمدهادی راد
کد محقق: ۶۳۵۱ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.