CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۵۲
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۳۸
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ تحلیل کارایی مصرف انرژی درسیستم های کشت مرسوم و حفاظتی(کم خاکورزی) علی بهرامی چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲ تاثیر تداخل علف های هرز و کاربرد کود بیولوژیک بارور-2 بر عملکرد و درصد پوشش سیب زمینی محمدصالح منصوری ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۳ ارزیابی تحمل به سرما در کشت پاییزه نخود زراعی Cicer arietinum L با استفاده از صفات فنولوژیک و مورفولوژیک در منطقه کردستان همایون کانونی
۴ تاثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزیولوژیک چهار رقم گندم آبی Triticum aestivum L تحت شرایط رقابت با علفهای هرز حسن احمدی
۵ طبقه بندی سیلاب - بر اساس مدیریت صحیح نواحی فرساینده (مطالعه موردی حوضه آبخیز خیاوچای، اردبیل) عطا امینی چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ۱۳۹۶
۶ تغییرات ترکیب، تنوع گونهای گیاهی و ویژگیهای خاک در طول گرادیان تخریب درجنگلهای بلوط زاگرس شمالی حسین معروفی دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۷ مطالعه کارائی حشرهکش جدید لوفنرون (Flaglu® EC %5) روی کرم پیله خوار نخود Heliothis viriplaca در مزرعه عباس خانیزاد ششمین همایش ملی حبوبات ایران ۱۳۹۵
۸ بررسی کارائی حشره کش های تبوفنوزاید ( میمیک )، امامکتین بنزوات، ایندوکساکارب و فیپرونیل + هگزافلومورون روی کرم طوقه بر نخود Agrotis segetum عباس خانیزاد ششمین همایش ملی حبوبات ایران ۱۳۹۵
۹ ارزیابی صفات مورفولوژیکی و روغن میوه بنه (Pistacia atlantica) در استان کردستان بایزید یوسفی چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۱۰ ارزیابی اسانس اکسسشن های گل محمدی (Rosa damacsena) کشور در شرایط سرد بایزید یوسفی چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۱۱ بررسی اثرات تغییر در میسان بارندگی روی حجم آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی دشت مریوان علی حسامی اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان ۱۳۹۴
۱۲ شبیه سازی بار آلودگی ذرات معلق وارده به دریاچه زریبار در کاربریهای زمین و فرآیند تغییر اقلیم با مدلهای SDSM و AQUALM ناصح قادری اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان ۱۳۹۴
۱۳ بررسی فلور و شکل زیستی گیاهان در جنگلهای بلوط زاگرس شمالی ، مطالعه موردیشهرستان بانه استان کردستان حسین معروفی سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۱۴ تاثیر منابع آب سنتی دراشتغال بهره برداران روستایی حوزه سیروان استان کردستان ناصر حبیبی اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۱۵ بررسی رابطه ویژگیهای فیزیوگرافی با دبی اوج سیلاب حسین خالدیان اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۱۶ برآورد ضریب زبری مانینگ در رودخانه قزل اوزن(نساره) همایون فقیه سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ۱۳۹۳
۱۷ تأثیر غلظتهای مختلف بنزیل آدنین ززایی گیاه (BA)Satureja avromanica Maroofi حسین معروفی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۱۸ بررسی اثر نوسانات بارش، تبخیر و رطوبت نسبی هوا بر تراز آب زیرزمینی آبخوان قروه- دهگلان ناصح قادری دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۳
۱۹ آفتابدهی روشی غیر شیمیایی و زیست محیطی جهت کىترل علفهای هرز، آفات ی بیماریهای گیاهی مزارع توت فرنگی استان کردستان سامان بهرامی کمانگر دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۳
۲۰ مدل مدیریتی آب در حوضه سد آناهیتا استان کرمانشاه با استفاده از نرمافزار WEAP عطا امینی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ۱۳۹۴
۲۱ مفاهیم آب مجازی ونقش آن درتعدیل بحران کم آبی درایران عطا امینی دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۲۲ بررسی ارتباط بین پراکنش گونه های گیاهی وبرخی ازعوامل محیطی با روش دسته بندی مطالعه موردی: جنگلهای حفاظت شده قلاجه کرمانشاه حسین معروفی کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۲۳ شناسایی چندین گونه Uromyces از استان کردستان حسین معروفی کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۲۴ مطالعه تاکسونومیک جنس Puccinia روی گندم و علفهای هرز مربوطه درمناطق شرقی استان کردستان حسین معروفی کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۲۵ مدیریت استفاده از آب و تاثیر آن بر رشد و زنده مانی ژنوتیپهای گردو (Juglans regia) با ایجاد پوشش خاک (مالچ) در اراضی جنگلی رها شده استان کردستان فیروز مردانی سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ۱۳۹۱
۲۶ ارزیابی کمی اسانس ژنوتیپ های مختلف گل محمدی (Rosa damacsena) در شرایط کردستان بایزید یوسفی اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۳
۲۷ مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام مقاوم و حساس به بیماری فوزاریومی نخود همایون کانونی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۸ اثر متقابل ژنوتیپ ´محیط و پایداری لاین های نخود برای عملکرد دانه در شرایط دیم همایون کانونی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۹ بررسی اثر سد وحدت بر رژیم آبدهی رودخانه قشلاق در شهرستان سنندج عطا امینی اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری ۱۳۹۲
۳۰ مدل مدیریتی حوزه سیروان استان کردستان با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی: سد ژاوه) عطا امینی اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری ۱۳۹۲

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان تاکنون با ۹۴ پژوهشگر از ۳۲ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۰۸ مقاله نویسنده اول
  • ۴۶ مقاله نویسنده دوم
  • ۴۲ مقاله نویسنده سوم
  • ۲۵ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

حسن احمدی
کد محقق: ۴۳۲۱ (Researcher-ID)
محمود مرادی
کد محقق: ۸۲۲۰ (Researcher-ID)
امین رستمی
کد محقق: ۲۷۶۹ (Researcher-ID)
عطا امینی
کد محقق: ۸۲۹۹ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.