CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۶۴۹
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۱۱
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر کاربرد توام کود گاوی و سوپرفسفات تریپل بر بهره دهی سیستم زراعی و بیلان فسفر خاک طی دو سال کشت تناوبی گندم- ذرت علوفه ای منوچهر کلهر شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲ مقایسه عناصر غذایی و ترکیبات شیمیایی گیاه دارویی- خوراکی بن سرخ در رویشگاه و مزرعه پروین رامک
۳ بررسی تنوع ریخت شناختی لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.) در پنج منطقه از استان لرستان رضا سیاه منصور
۴ بررسی تاثیر دور آبیاری در مراحل مختلف فنولوژی بر ویژگی های کمی و کیفی و بهره وری مصرف آب کنجد علی دهقانی
۵ بررسی مقاومت 12 ژنوتیپ چغندرقند به شته ریشه Pemphigus fuscicornis Koch (Hem.: Aphididae) و ارزیابی تاثیر آن بر کاهش عیار قند در رقم دورتی امیر محسنی امین
۶ شدت حضور علف های هرز باریک برگ گندم وحشی یونانی Triticum boeoticum Boiss و جودره Hordeum spontaneum K.Koch در سطح مزارع گندم دیم استان لرستان سیدکریم موسوی
۷ بررسی مدیریت تلفیقی علف های هرز مزارع نخود دیم (Cicer arietinum L.) سیدکریم موسوی
۸ ارزیابی صفات مورفولوژیکی و زراعی برخی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum) پیام پزشکپور
۹ بررسی اثر قرق بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع بخش زاغه استان لرستان) شهرام امیدواری
۱۰ بررسی کارایی ژنهای مقاومت به زنگ سیاه در ایران طی سالهای 1397 و 1398 از طریق کاشت و اجرای خزانه های تله زنگ سیاه در مناطق مختلف کشور محمود نصرالهی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۱ معرفی گیاه نیمه انگل Loranthus grewinki به عنوان مهمترین عامل خسارت زا در درختان جنگلی کیکم در منطقه جنگلی نوژیان از استان لرستان کرم سپه وند نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۲ خواب بذر و الگوی رویش علف‪هرز عروسک پشت پرده در مزارع چغندرقند و گندم شهرستان الشتر سیدکریم موسوی
۱۳ بررسی و شناسایی عوامل ویروسی سویا با تاکید بر پراکنش آنها در مناطق مهم کاشت سویا در ایران نادر آزادبخت پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶
۱۴ پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مطالعه موردی: حوضه هومیان سیمره طاهر فرهادی نژاد سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­ های آبخیز ۱۳۹۷
۱۵ مقدمه ای بر مدیریت ریسک خشکسالی کیانفر پیامنی سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­ های آبخیز ۱۳۹۷
۱۶ مقدمه ای بر فرآیند ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی کیانفر پیامنی سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­ های آبخیز ۱۳۹۷
۱۷ تحلیلی بر الگوی پایش، ارزیابی و مدیریت خشکسالی در استان لرستان رضا چمن پیرا سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­ های آبخیز ۱۳۹۷
۱۸ ارزیابی اثر بخشی عملیات احیائی آبخیزداری در ترسیب کربن به منظور اصلاح تغییرات اقلیمی مهران زند سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­ های آبخیز ۱۳۹۷
۱۹ ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه در ژنوتیپ انجیر رشه در استان لرستان بردیا مرادی چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۲۰ تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) مسعود رفیعی
۲۱ کاربرد روش AMMI در تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و تعیین پایداری عملکرد لاین های خالص سویا (Glycine max L.) حسین سبزی
۲۲ مقایسه خصوصیات رقم انجیر مشکی و ژنوتیپ رشه در مناطق جنوبی استان لرستان بردیا مرادی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۷
۲۳ ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های خلر با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJ کریم خادمی
۲۴ ارزیابی عوامل محیطی و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان لری با استفاده از مدل حیوانی تک متغیره میر حسن بیرانوند اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی ۱۳۹۴
۲۵ برآورد وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در بره های لری با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره میر حسن بیرانوند اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی ۱۳۹۴
۲۶ بررسی وضعیت فسفات، آهن و روی در برخی از سبزی های تولید شده در استان لرستان منوچهر کلهر پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۷ وضعیت نیترات در قسمت خوراکی برخی سبزیجات عمده در استان لرستان منوچهر کلهر پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۸ تاثیر عناصر خاک بر کلنیزاسیون قارچ های میکوریزا آربسکولار همزیست با ریشه گیاه دارویی کاکوتی (.Ziziphora clinopodioides Lam) پروین رامک پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۹ بررسی عملکرد تور حشره گیری در برآورد جمعیت سن گندم Eurygaster integriceps عبدالامیر محیسنی
۳۰ تاثیر غلظت های مختلف روغن پاشی بهاره در کنترل پوره های پسیل زیتون Euphyllura olivina عبدالامیر محیسنی

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

تاکنون ۲ کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان به صورت زیر است:

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان تاکنون با ۵۴۵ پژوهشگر از ۷۷ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۲۸۶ مقاله نویسنده اول
  • ۲۴۲ مقاله نویسنده دوم
  • ۲۶۷ مقاله نویسنده سوم
  • ۹۰ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

محسن محمدی
کد محقق: ۱۸۲۴ (Researcher-ID)
مهناز قائدرحمتی
کد محقق: ۲۹۱۲ (Researcher-ID)
محمد عطایی
کد محقق: ۱۳۶۹ (Researcher-ID)
فریبا محمدی
کد محقق: ۷۸۵۳ (Researcher-ID)
محمد حسنوند
کد محقق: ۷۹۷۳ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.