CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۵۵
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۳۷
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی و مقایسه عملکرد دانه ارقام لاین های پیشرفته گندم نان در شرایط زارعین (تحقیقی- ترویجی) حسین اکبری مقدم دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲ بررسی و انتخاب در نسل های در حال تفکیک گندم نان وارزیابی لاین های خالص در شرایط تنش خشکی (کم آبیاری) حسین اکبری مقدم دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۳ تعیین بهترین مسیر توسعه آتی شهر زهک بر اساس بررسی دوازده کاربری زمین محمود محمدقاسمی دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران ۱۳۹۶
۴ اثر منابع مختلف کود و سیستم های خاک ورزی متفاوت بر عملکرد ذرت دانه ای و عناصر غذایی خاک احمد قاسمی
۵ اثر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارزن دم روباهی احمد قاسمی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۶ بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد ارقام و توده های هندوانه منطقه سیستان محمدرضا نارویی راد اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۷ پتانسیل آبخوانداری در مناطق خشک به منظور کنترل سیلاب (مطالعه موردی،حوضه غرب سیستان) منصور جهان تیغ چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۴
۸ نقش آب انبارهای قدیمی در احیاء پوشش گیاهی مناطق بیابانی (مطالعه موردی غرب سیستان) منصور جهان تیغ چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۴
۹ پتانسیل یابی هرزآب های مناطق خشک با استفاده از شاخص توپوگرافی (مطالعه موردی حوزه آبخیز حرمک زاهدان) منصور جهانتیغ چهارمین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۴
۱۰ بررسی اثر مواد اصلاح کننده بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای شور و سدیمی شهرستان زهک خداداد دهمرده سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۱۱ بررسی و مقایسه تبخیر و تعرق برآورد شده از تشت تبخیر با مقادیر ETO لایسیمتر در منطقه سیستان خداداد دهمرده سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۱۲ تعیین روند 10 ساله بهره وری فیزیکی آب محصولات گلخانه ای در منطقه سیستان غلامعلی کیخا سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۱۳ تاثیر خاک ورزی حفاظتی بر روی مصرف آب و کارآیی آن در زراعت گندم آبی فاطمه کیخایی سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۱۴ بررسی ویژگی های زراعی ارقام ارزن در شرایط نرمال و محدودیت آبیاری تحت اثر تاریخ کاشت احمد قاسمی سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۱۵ اثر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارزن دم روباهی احمد قاسمی سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۱۶ بررسی کارآیی علف کش توتال (مت سولفورون متیل + سولفوسولفورون) در مراحل مختلف رشدی گندم و بروموس در مقادیر کاهش یافته منصور سارانی ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۱۷ مدلسازی تغییرات شوری خاک با استفاده از روشهای نقشه برداری رقومی خاک و زمین آمار در منطقه زهک محمدرضا پهلوان راد پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۸ عوامل کنترل کننده توزیع مکانی کربن آلی خاک در یک دشت نسبتا مسطح محمدرضا پهلوان راد پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۹ بررسی عملکرد دانه، روغن و کارایی مصرف آب ارقام مختلف گلرنگ در شرایط کمبود آب حمیدرضا فنایی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۰ بررسی اثر هیومیک اسید و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 حسین اکبری مقدم چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی ۱۳۹۶
۲۱ تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری حمیدرضا فنایی
۲۲ اثر منابع مختلف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت تاثیر مدیریت های مختلف خاک ورزی احمد قاسمی
۲۳ بررسی برخی خصوصیات شیمیایی و عناصر غذایی در مناطق مستعد فرسایش بادی در تالاب های هامون مجتبی گنجعلی کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون ۱۳۹۵
۲۴ کارایی شاخص های پایداری برای گزینش ژنوتیپ های متحمل گندم نان به تنش رطوبتی پایان فصل شیرعلی کوهکن
۲۵ مقایسه تاثیر روش های مدیریتی بر کنترل دو علف هرز خارشتر و علف هفت بند و صفات کیفی دو رقم گندم منصور فاضلی رستم پور چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ۱۳۹۵
۲۶ اثر تداخل علف هرز و تراکم بوته سورگوم دانه ای بر صفات علف های هرز زین العابدین جویبان چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ۱۳۹۵
۲۷ بررسی تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی رشد ماش تحت تاثیر سطوح سوپرجاذب و اکسین منصور فاضلی رستم پور چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ۱۳۹۵
۲۸ مدل بهینه سازی سطوح آبیاری وپتاسیم برعملکرد سورگوم علوفه ای با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای در شرایط عدم قطعیت محمود محمد قاسمی اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۲۹ بررسی روابط میان صفات مورفولوژیکی ارقام ولاینهای پیشرفته بادمجان محمد رضا نارویی راد اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۳۰ پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد ماش به سطوح سوپر جاذب و هورمون اکسین منصور فاضلی رستم پور اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی ۱۳۹۵

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان تاکنون با ۹۴ پژوهشگر از ۳۲ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۱۱ مقاله نویسنده اول
  • ۶۵ مقاله نویسنده دوم
  • ۵۴ مقاله نویسنده سوم
  • ۵۱ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

احمد قنبری
کد محقق: ۸۳۶۱ (Researcher-ID)
حسن احمدی
کد محقق: ۴۳۲۱ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.