CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۸۸
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۳۹
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی رابطه عملکرد گندم با برخی خصوصیات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مناطق خشک محمدرضا پهلوان راد شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲ محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی همبستگی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با اطلاعات سنجش از نزدیک خاک محمدرضا پهلوان راد شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۳ محور مقاله: خاک، فرهنگ، هنر و ترویج جایگاه آن- ضرب المثل ها، باورها و دانش بومی در مورد خاک در منطقه سیستان در شرق ایران محمدرضا پهلوان راد شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۴ محور مقاله: حاصلخیزی خاک،تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر خاک ورزی بر عملکرد ذرت دانه ای و کیفیت عناصر خاک تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی احمد قاسمی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۵ بررسی اثر زمان آخرین آبیاری بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی ارقام کلزا (Brassica napus L.). غلامعلی کیخا
۶ بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) در تاریخ های مختلف کاشت احمد قاسمی
۷ مقدار و زمان تقسیط کود ازته برعملکرد گلرنگ خداداد ده مرده نخستین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست و باغبانی ۱۳۹۸
۸ مقایسه روشهای رگرسیونی و محاسبات نرم در تخمین اندازه ذرات خاک با استفاده از اطلاعات سنجش از نزدیک خاک محمدرضا پهلوان راد دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست ۱۳۹۸
۹ تغییرات فصلی و مکانی نرخ گرد و غبار حمل شده از روی شهرهای دشت سیستان و ارتباط آن با برخی پارامترهای اقلیمی مجتبی گنجعلی
۱۰ کاربرد روش درختان تصمیم گیری تصادفی در پیش بینی کلاس های خاک در اراضی با پستی و بلندی کم ( مطالعه موردی: شهرستان هیرمند) محمدرضا پهلوان راد
۱۱ بررسی تاثیر رژیم آبیاری و هرس سبز بر برخی صفات کمی انگور یاقوتی منصور فاضلی رستم پور یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۱۲ به گزینی کلونهای برتر انگور یاقوتی مناسب برای منطقه سیستان حمیدرضا فنایی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۱۳ بررسی تاثیر رژیم آبیاری و هرس سبز بر برخی صفات فیزیولوژیک و کیفی انگور یاقوتی منصور فاضلی رستم پور یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۱۴ ارزیابی تنش خشکی در جمعیت های خربزه محمدرضا ناروئی راد یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۱۵ پیش بینی تغییرات مکانی شوری و رس خاک با استاده از روش های زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی محمدرضا پهلوان راد
۱۶ پتانسیل یابی ایجاد رواناب در حوزه های آبخیز مناطق خشک (مطاله موردی حوزه آبخیز کوله سنگی زاهدان) منصور جهانتیغ ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۶
۱۷ بررسی پایداری سازه های احداثی به منظور کنترل سیلاب در حوزه آبخیز تفتان خاش منصور جهانتیغ سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۸ بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی سکو های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک (مطالعه موردی حوزه آبخیز بندان) منصور جهانتیغ سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۱۹ بررسی پتانسیل سیلاب در مناطق خشک و بهره برداری از آن (مطالعه موردی حوزه ابخیز سفیدآبه سیستان) منصور جهانتیغ سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۲۰ نقش فاروی هلالی در جمع آوری آب و احیاء پوشش گیاهی در مناطق خشک (مطالعه موردی غرب دریاچه هامون سیستان) منصور جهانتیغ سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ۱۳۹۳
۲۱ چشم انداز سرمایه گذاری در تولید گیاهان دارویی در منطقه سیستان محمود محمدقاسمی دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷
۲۲ The similar miRNAs have different missions in the dissimilar plant tissues بهنام بخشی هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۷
۲۳ High throughput deep sequencing revealed different molecular mechanisms in cereals are mediated by miRNAs بهنام بخشی هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۷
۲۴ بررسی عملکرد و کارایی مصرف آبسورگوم علوفه ای با تغییر در نهاده موثر (پتاسیم) در شرایط تنش خشکی خداداد ده مرده چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۲۵ محورهای توسعه اقتصادی منطقه سیستان محمود محمدقاسمی همایش ملی پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان ۱۳۹۷
۲۶ اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ تحت شرایط کم آبیاری حمیدرضا فنائی
۲۷ مقایسه دو روش ذخیره نزولات آسمانی (کنتور فارو و پیتینگ) بر روی پوشش گیاهی در منطقه ایرانشهر دکتر منصور جهان تیغ
۲۸ بررسی تاثیر سطوح تنش خشکی و سوپرجاذب بر برخی صفات ذرت دانه ای (Zea mays L.) منصور فاضلی رستم پور سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۲۹ بررسی تاثیر سوپرجاذب و هورمون جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش سبز (Vigna radiataL.) منصور فاضلی رستم پور سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۷
۳۰ اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و صفات زراعی ارقام ارزن در شرایط طبیعی و تنش خشکی احمد قاسمی دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان تاکنون با ۱۱۴ پژوهشگر از ۳۷ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۳۳ مقاله نویسنده اول
  • ۷۸ مقاله نویسنده دوم
  • ۶۹ مقاله نویسنده سوم
  • ۵۵ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

احمد قنبری
کد محقق: ۸۳۶۱ (Researcher-ID)
حسن احمدی
کد محقق: ۴۳۲۱ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.