CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم موسسه تحقیقات خاک و آب

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۹۱۹
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۷
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات خاک و آب را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ تاثیر گوگرد، فسفر و باکتری تیوباسیلوس بر رشد و جذب عناصر غذایی گندم در خاک آهکی کاظم خاوازی دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۹
۲ بررسی امکان پهنه بندی تبخیر- تعرق پتانسیل گیاه مرجع و نیاز آبی گیاه گندم با استفاده از روش های مختلف پهنه بندی آرش تافته
۳ ارزیابی کارایی مدل های نظری آبشویی املاح خاک در دشت آزادگان مهناز اسکندری
۴ محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تهیه شاخص های کیفیت خاک به منظور ارزیابی تاثیر کاربری های دیم و آبی در استان زنجان سعید سعادت شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۵ محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روشهای نگهداری آب در خاک- تعیین پتانسیل بهره وری آب اقلیمی (PCWP) ذرت در منطقه مغان مهدی شهابی فر شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۶ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- مقایسه اثر بخشی کود فولوات آهن و کلات سکوسترین آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در مازندران فریدون نورقلی پور شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۷ محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی نقش دو گیاه زراعی در جذب هیدروکربن های نفتی در اراضی کشاورزی خوزستان رسول میرخانی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۸ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و رشد گیاه کینوا در شرایط شور رودشت اصفهان حامد رضایی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۹ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- پاسخ زراعی کشت تاخیری پنبه به کودهای زیستی و سطوح مختلف نیتروژن علیرضا فلاح نصرت آباد شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۰ محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- پیش بینی رطوبت اشباع و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از مدل ساکستون- رالز ناصر دولت گر شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۱ محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- ارتباط همبستگی برخی عناصر سنگین با ویژگی های خاک و تغییرپذیری آنها در واحدهای نقشه خاک محسن باقری بداغ آبادی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۲ محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- برنامه ریزی آبیاری گل رز برای کلاس های مختلف بافت خاک در فضای باز(مطالعه موردی محلات، اراک و ورامین) علی اکبر عزیزی زهان شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۳ محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- مقایسه روشهای شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم برای پیش بینی مقادیر کربن آلی و کربنات کلسیم معادل خاک (مطالعه ی موردی: منطقه ی داراب استان فارس) زهره مصلح شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۴ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- مدیریت تغذیه ی گیاه: راهکاری برای مدیریت مصرف انرژی در گلخانه و تعدیل تنش گرمایی مجید بصیرت شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۵ محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- مدیریت کم آبیاری به روش خشکی موضعی ریشه درختان زردآلو در راستای ارتقا، کارآیی مصرف آب رقیه رضوی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۶ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر سه اسیدآمینه بر جذب و انتقال برخی عناصر کم مصرف کلزا در کشت محلول محمدمهدی طهرانی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۷ محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- پیش بینی تنفس میکروبی برانگیخته و پایه در باغ های پسته با کمک شبکه عصبی محسن باقری بداغ آبادی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۸ محور مقاله: شیمی خاک- بررسی تاثیر آهک بر بازیابی فلزات سنگین خاک در محیط تیزآب سلطانی (روش ISO 11466) کریم شهبازی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۹ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر کاربرد گوگرد بر pH و شکل های شیمیایی گوگرد در ریزوسفر گیاه ذرت سیدهرمز سجادی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۰ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تعیین حدود بهینه غلظت عناصر غذایی برگ در پسته رقم احمدآقایی با استفاده از روش DOP مجید بصیرت شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۱ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی باکتری های بومی همزیست عدس کاظم خاوازی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۲ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی توان همزیستی و شناسایی سویه های برتر باکتری های بومی همزیست عدس کاظم خاوازی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۳ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر کاربرد توام کود گاوی و سوپرفسفات تریپل بر بهره دهی سیستم زراعی و بیلان فسفر خاک طی دو سال کشت تناوبی گندم- ذرت علوفه ای فرهاد مشیری شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۴ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تداوم پایلوت های تغذیه بهینه در مزارع کشاورزان ضمانت تغییر پایدار متوسط تولید محصولات کشاورزی حسین صفاری شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۵ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بکارگیری باکتری های حل کننده فسفات به عنوان کود زیستی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی علیرضا فلاح نصرت آباد شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۶ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر سیلیسیم و باکتری های حل کننده فسفات بر افزایش کارایی مصرف فسفر محمدمهدی طهرانی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۷ محور مقاله: مسائل اشتغال فارغ التحصیلان و بهره برداران خاک- بررسی مسائل اشتغال خاک شناسان و ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت ذی نفعان خاک کشاورزی با تاکید بر رونق تولید محمدرضا بلالی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۸ محور مقاله: خاک، فرهنگ، هنر و ترویج جایگاه آن- نقش و جایگاه مطالعات خاک های شهری به منظور بررسی مشکل های فضای سبز محسن باقری بداغ آبادی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۹ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بیلان عناصر غذایی در خاک های کشاورزی ایران فرهاد مشیری شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۳۰ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- اثر تلقیح باکتری های محرک رشد بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی سیر تحت تنش شوری هوشنگ خسروی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات خاک و آب

تاکنون ۲ کنفرانس توسط موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات خاک و آب به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

تاکنون ۴ ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه موسسه تحقیقات خاک و آب

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات خاک و آب تاکنون با ۸۱۵ پژوهشگر از ۱۰۷ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات خاک و آب در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۲۸۲ مقاله نویسنده اول
  • ۳۵۲ مقاله نویسنده دوم
  • ۳۴۱ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۹۴ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از موسسه تحقیقات خاک و آب در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

مجید عباسپور
کد محقق: ۸۳۰ (Researcher-ID)
فاطمه رمضانی
کد محقق: ۹۱۴۰ (Researcher-ID)
ناصر دواتگر
کد محقق: ۶۵۴۳ (Researcher-ID)
سید جواد حسینی
کد محقق: ۵۲۹۵ (Researcher-ID)
حمید محمودی
کد محقق: ۸۰۳۲ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.