CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۵۳۴
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۱۸
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط عملکرد و محتوی روغن ژنوتیپ های گلرنگ دیم از طریق روش رگرسیون و GGE بای پلات مهدی جمشیدمقدم
۲ ارزیابی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین وزن مولکولی بالا با روش SDS-PAGE در ارقام و لاین های امید بخش گندم دیم صابر گلکاری
۳ مقایسه تنوع مورفو-فیزیولوژیکی و تعیین نقشه ارتباطی صفات زراعی و فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل خشکی در ژرم پلاسم جو در شرایط دیم بهزاد صادق زاده ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۴ ارزیابی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود در شرایط دیم مشهد داود صادق زاده اهری
۵ بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های نخود سفید در آزمایشات مقدماتی و پیشرفته درکشت بهاره مناطق سردسیر دیم یداله فرایدی چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۸
۶ تاثیر تنش شوری بر رشد گیاهچه ی ارقام خلر (.Lathyrus sativus L) خشنود علیزاده چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۷ مقایسه کارایی جاذب های آلی ارزان قیمت اصلاح نشده و اصلاح شده به روش شیمیایی در حذف سرب از محلول های آبی ولی فیضی اصل
۸ کپسوله کردن نوک شاخه ها در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان و مقایسه تبدیل و رشد بذرهای مصنوعی حاصل روی بستره های مختلف سعید پورداد
۹ اختلاف دمای کانوپی گیاه و محیط، معیاری برای سنجش تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم دوروم (.Triticum turgidum L) رحمت اله کریمی زاده دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۷
۱۰ مطالعه نقش بیولوژیکی فاکتور رونویسی ZtAtf1 در قارچ Zymoseptoria tritici ناصر محمدی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۱ نقش فاکتور رونویسی ZtRlm1 در بیماریزایی و تولید پیکنید قارچ Zymoseptoria tritici ناصر محمدی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۲ تحمل تنش سرما در ارتباط با میزان کربوهیدرات های محلول در آب در ژنوتیپ های جو بهزاد صادق زاده سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۳
۱۳ ارزیابی ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius) از نظر عملکرد دانه و روغن در شرایط دیم مناطق سرد حسین حاتم زاده سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی ۱۳۹۷
۱۴ گیاهان دارویی مناسب برای افزایش تنوع محصول در دیمزارهای سردسیر کشور خشنود علیزاده دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ۱۳۹۶
۱۵ بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خلر (Lathyrus sativus L.) خشنود علیزاده چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۱۶ کشت و توسعه گیاه روغنی دارویی کاملینا، اقدامی در جهت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست استان کرمانشاه حسین رستمی احمدوندی همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه ۱۳۹۷
۱۷ تحلیل راهبردی توسعه به نژادی مشارکتی غلات دیم در مناطق روستایی استان کرمانشاه: کاربرد تحلیل AWOT رضا حق پرست همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه ۱۳۹۷
۱۸ ارزیابی تاثیر مدیریت کاربرد نیتروژن بر تحمل به تنش خشکی و کارایی استفاده از آب باران در گندم دیم ولی فیضی اصل
۱۹ اثر ترکیب ماتریکس آلژینات بر میزان رشد بذرهای مصنوعی حاصل از کپسوله کردن جنین های سوماتیکی در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) سیدسعید پورداد
۲۰ اثر اندازه بذر بر کاهش اثر سوء تنش خشکی در مراحل مختلف رشد ژنوتیپ های نخود سفید (Cicer arietinum L.) داود صادق زاده اهری
۲۱ اشباع نقشه ژنتیکی جو با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی و جمعیت دابل هاپلوئیدی حاصل از تلاقی Clipper×Sahara بهزاد صادق زاده
۲۲ تغییر متابولیکی مسیر اکسی لیپین در پاسخ به تنش سرما در نخود بهزاد صادق زاده
۲۳ ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های خلر با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJ رحمت الله کریمی زاده
۲۴ شناسائی QTLهای موثر در وزن هزار دانه جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی بهزاد صادق زاده
۲۵ بررسی تنوع ژنتیکی برای صفات جوانه زنی در تعدادی از ژنوتیپ های خلر (Lathyrus sativus) خشنود علیزاده سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست ۱۳۹۷
۲۶ تعیین ویژگی های بافتی و شکلی گندم سرداری با استفاده از ماتریس هم-رخدادی سطح خاکستری مظفر روستایی یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۷
۲۷ بررسی کمباین با سیستم تمیز کننده پنیوماتیکی بر کیفیت برداشت گندم غلامرضا قهرمانیان دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری ۱۳۹۶
۲۸ واکنش راندمان مصرف آب و عملکرد آفتابگردان به کاربرد کود دامی و زیولیت در رژیم های مختلف آبیاری امین نامداری سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۲۹ بررسی دو شاخص راندمان مصرف آب و استفاده موثر از آب در تعیین عملکرد و تحمل خشکی گیاهان زراعی در دیم زارهای مناطق خشک امین نامداری سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۳۰ کارایی مصرف آب و برخی ویژگی های ارقام مختلف پنبه در مراحل ابتدایی رشد در شرایط گلخانه حسین نظرلی سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

تاکنون ۱ ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تاکنون با ۳۹۷ پژوهشگر از ۶۹ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۲۵۳ مقاله نویسنده اول
  • ۲۲۷ مقاله نویسنده دوم
  • ۱۷۵ مقاله نویسنده سوم
  • ۹۷ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

ناصر محمدی
کد محقق: ۵۴۷۱ (Researcher-ID)
محمد مقدم واحد
کد محقق: ۴۹۷۸ (Researcher-ID)
مسعود اسکندری
کد محقق: ۴۳۰۱ (Researcher-ID)
سید حسین صباغ پور
کد محقق: ۴۴۴۱ (Researcher-ID)
حمید محمودی
کد محقق: ۸۰۳۲ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.