CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱,۰۶۰
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۱۴۲
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ تاثیر کود زیستی فسفره بر برخی صفات کمی و کیفی مرزه تابستانه Satureja hortensis L. مجید غلامحسینی اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۲ بررسی اثر چند قارچ کش مهم بر روی رشد میسلیوم و جوانه زنی اسپور قارچ های مولد اسکای مو در شرایط آزمایشگاهی مجید هاشمی
۳ غربال 89 رقم سیب جهت ارزیابی مقاومت به بیماری آتشک توسط سیستم USDA در شرایط آب و هوایی کرج حسن حاج نجاری
۴ بررسی تنوع ژنتیکی قارچ های مرتبط با بیماری Esca انگور با استفاده از تکنیک RAPD-PCR در باغات انگور استان خراسان شمالی مجید هاشمی
۵ تاثیر باکتری های تثبیت کننده آزادزی و همزیست نیتروژن بر ویژگی های بذری و گیاهچه های بذرهای سویا تولید شده در شرایط آبیاری محدود جهانفر دانشیان
۶ ارزیابی اکوفیزیولوژیک تاثیر تنش کمآبی و محلولپاشی کیتوزان بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی سیاهدانه (.L sativa Nigella) ابراهیم غلامعلی پورعلمداری چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۶
۷ ارزیابی تاثیر تنش کمآبی و محلولپاشی کیتوزان بر ویژگیهای کیفی گیاه دارویی سیاهدانه(.L sativa Nigella) حمید جباری چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۶
۸ تاثیر تاریخ های مختلف کاشت روی عملکرد و میزان روغن ارقام بهاره و پاییزه کلزا در کرج امیرحسین شیرانی راد کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم ۱۳۹۶
۹ ارزیابی پاسخ ارقام بهاره و پاییزه کلزا به تاریخ های مختلف کاشت در کرج امیرحسین شیرانی راد کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم ۱۳۹۶
۱۰ تعیین مناسب ترین نسبت ترکیبی شبدر با جو تحت شرایط مصرف و عدم مصرف علفکش در مزارع بذری شبدر برسیم در خوزستان علی خلفی هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶
۱۱ ارزیابی و مقایسه عملکرد علوفه و صفات زراعی ارقام وارداتی و داخلی شبدر برسیم در شمال خوزستان محمد زمانیان هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶
۱۲ بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مولفه های جوانی زنی بذر و ارتباط آن با شاخص های تحمل به خشکی در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L) رجب چوگان
۱۳ تاثیر کاربرد زیولیت طبیعی بر تحمل به تنش کم آبیاری در ذرت دانه ای علی ماهرخ
۱۴ تاثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو رمضانعلی علی تبار
۱۵ تاثیر تراکم بوته در تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم KSC403suعملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم KSC403su فرهاد عزیزی
۱۶ ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه بهرام علیزاده
۱۷ اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ امیرحسن امیدی
۱۸ بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، بر میزان هدایت الکتریکی بذر های حاصل از آن امیرحسین شیرانی راد
۱۹ اثر محلول پاشی روی و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم آبی جهانفر دانشیان
۲۰ اثرات تنش خشکی بر مراحل رویشی و زایشی در هیبریدهای جدید ذرت دو منظوره فرهاد عزیزی
۲۱ ارزیابی روابط هورمون های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت در شرایط تنش خشکی رجب چوکان
۲۲ بررسی اثر مقدار و زمان مصرف خشکاننده پاراکوات در تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (.L fabae Vicia )در استان گیلان جهانفر دانشیان
۲۳ تاثیر چند مایه تلقیح حاوی باکتری Rhizobium leguminosarum; bv. Phaseoli بر جذب عناصر غذایی در سه رقم لوبیا حسین حیدری شریف آباد
۲۴ بررسی اثرات غلظت Na(2)EDTA و FeSO(4), 7H(2)O محیط کشت القا روی کشت بساک گیاه فلفل دلمه ای (.Capsicum annuum L) محمدجواد زمانی همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۲۵ بررسی اثر زمانهای کشت و محلولپاشی هیومیک اسید بر برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف کلزا حمید جباری دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار ۱۳۹۵
۲۶ بررسی تاثیر کاربرد کود ورمی کمپوست بر صفات فیزیولوژیکی ارقام کلزا در رژیمهای مختلف دمایی امیرحسین شیرانی راد دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار ۱۳۹۵
۲۷ ارزیابی سودمندی کشت مخلوط افزایشی زوفا ( Hyssopus Officinalis ) و عدس Lens culinaris مجید غلامحسینی چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۵
۲۸ تجزیه لاین×تستر برای صفات مرتبط با خورجین در گیاه کلزا (.L napus Brassica) حسن امیری اوغان چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۵
۲۹ بررسی تاثیر سیانید هیدروژن در القای مقاومت به شوری در گیاه هالوفیت Aeluropuslittoralis مسعود سلطانی نجف آبادی
۳۰ بررسی نقش تنظیم اسمزی در تحمل به خشکی در ژنوتیپهای کلزا حمید جباری همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۵

آمار سالانه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تاکنون با ۱,۰۳۷ پژوهشگر از ۱۰۹ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۲۵۷ مقاله نویسنده اول
  • ۵۳۳ مقاله نویسنده دوم
  • ۳۷۸ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۸۸ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

حمید جباری
کد محقق: ۵۸۹ (Researcher-ID)
محمد رضایی
کد محقق: ۳۸۸۸ (Researcher-ID)
محمدرضا احمدی
کد محقق: ۱۳۰۳ (Researcher-ID)
عباس سعیدی
کد محقق: ۷۷۷ (Researcher-ID)
ایرج اله دادی
کد محقق: ۳۶۹۳ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.