CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱,۱۲۰
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۱۴۲
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ تاثیر رژیمهای آبیاری بر عملکرد علوفه ارقام شبدر برسیم و ایرانی محمد زمانیان دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶
۲ تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه تر و خشک ارقام شبدر محمد زمانیان دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶
۳ تعیین نژادهای فیزیولوژیک عامل بیماری زنگ زرد گندم Puccinia striiformis f.sp. Tritici جداشده از نیشابور طی سال زراعی 96-1395 فرزاد افشاری دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶
۴ مطالعه ژنتیکی عامل بیماری زنگ زرد گندم و میزبان آن در شرایط گلخانه منوچهر خدارحمی دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶
۵ تنوع ژنتیکی مقاومت به زنگ ساقه در ژنوتیپ های گندم رامین روح پرور دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶
۶ پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب گندم نان مبتنی بر روشهای رگرسیونی و ناپارامتریک محسن اسماعیل زاده مقدم دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶
۷ پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب گندم نان مبتنی بر روشهای تک متغیره در اقلیم گرم و خشک ایران محسن اسماعیل زاده مقدم دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶
۸ شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در Aegilops crassa بومی ایران محمد جعفرآقایی
۹ بررسی تغییرات خصوصیات کمی و کیفی کلزا از طریق تجزیه به عامل ها محمدرضا احمدی
۱۰ ارزیابی مقاومت لاین امیدبخش گندم نان M-79-6 به بیماری سیاهک پنهان معمولی در شرایط مزرعه وفا مردوخی
۱۱ بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه در لاین های امیدبخش تریتیکاله مجتبی وهاب زاده
۱۲ بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پرمحصول کلزای پاییزه امیرحسین شیرازی
۱۳ شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی در کلکسیون کنجدSesamum indicum L. بانک ژن گیاهی ملی ایران محمد عباسعلی
۱۴ تاثیر پیش تیمار بذر بر سبز شدن و ویژگی های ریخت شناختی ریشه کلزا در تاریخ های مختلف کاشت فرید گل زردی
۱۵ بررسی تحمل ژنوتیپهای سیب زمینی Solanum tuberosum L. به تنش کم آبی احمد موسی پورگرجی
۱۶ بررسی و گزینش رگه های بین المللی تریتیکاله برپایه صفات زراعی و مورفوفیزیولوژیک احمدرضا کوچکی
۱۷ ویژگی های مورفو فیزیولوژیک برگ ژنوتیپ های لوبیا در شرایط آبیاری معمولی و تنش کمبود آب علی اکبرقنبری قنبری
۱۸ ارزیابی و مقایسه شاخص های تحمل خشکی در ژنوتیپ های نخود تیپ دسی با استفاده از روش های آماری چندمتغیره معصومه پوراسماعیل
۱۹ ارزیابی خصوصیات چند ژنوتیپ گندم نان ایرانی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدودشده تحت شرایط تنش و عدم تنش شوری اشکبوس امینی
۲۰ بررسی پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های زمستانه کلزا به روش ابرهارت و راسل بهرام علیزاده
۲۱ تعیین مهم ترین صفات موثربرعملکرد گندم نان زمستانه و بینابین تحت تنش خشکی آخرفصل بااستفاده ازروش های آماری چندمتغیره احمدرضا کوچکی
۲۲ بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum L بومی اقلیم های مختلف ایران جواد مظفری
۲۳ ایجادکلکسیون هسته ای ژرم پلاسم لوبیای معمولی Phaseolus vulgaris L براساس صفات مورفولوژیک در بانک ژن گیاهی ملی ایران شاهین واعظی
۲۴ برآورداجزای واریانس ژنتیکی و تعیین ترکیب پذیری لاین های آفتابگردان ازطریق تجزیه لاین درتستر علیرضا نبی پور
۲۵ بررسی برخی صفات مرفو فیزیولوژیک و پایداری عملکرددانه درژنوتیپ های امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین درمناطق سردکشور اشکبوس امینی
۲۶ بررسی اثرات اعمال تنش خشکی و تاریخ کاشت روی گیاه مادری، بر بنیه و ظهور گیاهچه بذرهای تولیدی برخی ارقام کلزا امیرحسین شیرانی راد
۲۷ مطالعه پارامترهای پایداری تک متغیره و چند متغیره ژنوتیپ های امید بخش جو در اقلیم سرد ایران بهزاد سرخی الله لو
۲۸ ارزیابی صفات مرفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای Sorghum bicolor (L.) Moench عزیز فومن
۲۹ مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ژنوتیپ های کلزابه روش GGE بای پلات فرزاد جاویدفر
۳۰ تاثیر باکتری های افزاینده رشد گیاه PGPR برتسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرت رجب چوکان

آمار سالانه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تاکنون با ۱,۰۶۵ پژوهشگر از ۱۰۹ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۲۷۶ مقاله نویسنده اول
  • ۵۵۴ مقاله نویسنده دوم
  • ۴۰۷ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۹۹ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین اخبار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

علی خلفی
کد محقق: ۷۱۳۶ (Researcher-ID)
حمید جباری
کد محقق: ۵۸۹ (Researcher-ID)
محمد رضایی
کد محقق: ۳۸۸۸ (Researcher-ID)
محمدرضا احمدی
کد محقق: ۱۳۰۳ (Researcher-ID)
عباس سعیدی
کد محقق: ۷۷۷ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.