CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۷۳۰
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۱۹۸
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۹
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ فناوری های نوین پاکسازی آلودگی های محیط زیست سکینه لطفی نسب اصل چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار ۱۳۹۷
۲ جنگلهای مانگرو، اهمیت اکولوژیکی،اقتصادی و اجتماعی و تهدیدات آن سکینه لطفی نسب اصل چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار ۱۳۹۷
۳ بررسی جامعه پرندگان مناطق رودکناری در شیبی از کاربری های مختلف عبدالرسول سلمان ماهینی چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی ۱۳۹۳
۴ بررسی زادآوری درختان در فاز تشکیل روشنه (مطالعه موردی: جنگل های اسالم، گیلان) خسرو ثاقب طالبی کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۵ ترکیب گونه های درختی در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده های آمیخته راش در جنگل های اسالم خسرو ثاقب طالبی کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۶ اندازه گیری و پایش مستقیم غلظت گردوغبار حاوی فلزات سنگین در جنگل تحقیقاتی بلوط ایلام طاهره انصافی مقدم کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۷ بررسی اثرات اقلیم و منابع آب بر پدیده گرد و غبار در استان ایلام طاهره انصافی مقدم کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۸ مقایسه و ارزیابی آلوده کننده های گیاه و خاک در ابتدا و انتهای فصل رویش (مطالعه موردی: جنگل تحقیقاتی حاج بختیار ایلام) طاهره انصافی مقدم کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۹ زیست ردیابی آلودگی فلزات سنگین بر روی درختان بلوط در جنگل تحقیقاتی ایلام طاهره انصافی مقدم کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه ۱۳۹۶
۱۰ اثر بیوچار و میکوریزا بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و میزان فسفر دانه گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L. بهلول عباس زاده سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۱ بررسی جایگاه حفاظتی گونه Cousinia kadereitii در ایران زیبا جم زاد کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی ۱۳۹۶
۱۲ تاثیر عناصر خاک بر کلنیزاسیون قارچ های میکوریزا آربسکولار همزیست با ریشه گیاه دارویی کاکوتی (.Ziziphora clinopodioides Lam) محمد متینی زاده پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۱۳ معرفی گونه های ارزشمند جنس مرزه Satureja برای کشت و فراوری در مناطق اکولوژیک مختلف کشور به منظور تولید انبوه (فاز اول: آزمایشات سازگاری) سیدرضا طبایی عقدایی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۴ بررسی کمی و کیفی اسانس گل محمدی تحت شرایط اتمسفر تغییر یافته MAP فاطمه سفیدکن نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۵ تدوین و بومی سازی شاخص های تاب آوری روستایی در برابر ریزگرد (مطالعه موردی: کانون ریزگرد جنوب شرقی اهواز) مصطفی جعفری چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار ۱۳۹۶
۱۶ برنامه ریزی تثبیت کانون گردوغباری جنوب شرق اهواز حمیدرضا عباسی چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار ۱۳۹۶
۱۷ وضعیت اجتماعی، معیشتی و مشارکتی جوامع روستایی در محدوده خطر آتش سوزی جنگل مطالعه موردی: جنگل های مریوان سیدجعفر سیداخلاقی کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست ۱۳۹۶
۱۸ بررسی تنوع مورفولوژیکی عملکرد بذر و اجزای آن در تعدادی ازژنوتیپ های فستوکاFestuca arundinacea با استفاده ازروش های آماری چند متغیره علی اشرف جعفری
۱۹ تاثیر روش های مختلف حاصلخیزی خاک(آلی، تلفیقی و شیمیایی)روی کمیت و کیفیت علوفه گیاه کنگر فرنگیCynara scolymus ابراهیم شریفی عاشورآبادی
۲۰ بهبود کیفیت فیزیولوژیک بذرهای زوال یافته علف گندمی بلندAgropyron elongatum Host بااستفاده ازپرایمینگ هورمونی برای شرایط تنش و بدون تنش خشکی حسن مداح عارفی
۲۱ مطالعه رفتار چرایی دام و ارتباط آن با تخریب مراتع مطالعه موردی: مراتع نیمه استپی استان اردبیل) محمد فیاض اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران ۱۳۹۶
۲۲ جنگل های ارسباران، پژوهش های انجام شده، وضعیت کنونی پژوهش ها و پژوهش های پیش رو احمد رحمانی اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران ۱۳۹۶
۲۳ مقایسه عناصر فلورستیکی رویشگاه های منطقه حفاظت شده ارسباران بهنام حمزه اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران ۱۳۹۶
۲۴ بررسی تنوع ژنتیکی، سازگاری و معرفی مناسب ترین ژرم پلاسم ThymuS برای مناطق شمال غربی ایران حس مداح عارفی اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران ۱۳۹۶
۲۵ اثر فرم زمین و جهت جغرافیایی بر صفات رویشی پسته وحشی در ذخیره گاه جنگلی کندیرق خلخال جابر شریفی اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران ۱۳۹۶
۲۶ اثر اسید جیببرلیک و چینه سرمایی بر شکست خواب بذر فندق (.COryluS aVellana L) در جنگل های ارسباران احمد رحمانی اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران ۱۳۹۶
۲۷ معرفی برخی از ویژگی های زیستی زنبور گالزای پشمالوی بلوط Cynips Korsakovi Belizin (Hym. Cynipidae) دراستان اردبیل سیدابراهیم صادقی اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران ۱۳۹۶
۲۸ بررسی برخی از ویژگی های زیستی زنبورگالزای NeurOteruS guercuSbacCCurum LinnaeuS (Hym.CyInhpidae) در مناطق جنگلی استان اردبیل سیدابراهیم صادقی اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران ۱۳۹۶
۲۹ معرفی زنبوربذرخوارجاشیر Bruchophagus abnorrmis Zerova (Hym: Eurytomidae) بروی گیاهان مرتعی Prangos pabularia Lindl و Prangos ferulacea Lindl درمناطق مختلف استان اردبیل حمید یارمند اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران ۱۳۹۶
۳۰ شناسایی فون زنبورهای گالزای بلوط در مناطق جنگلی استان اردبیل سیدابراهیم صادقی اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران ۱۳۹۶

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تاکنون ۱ کنفرانس توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آمار سالانه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تاکنون با ۶۸۱ پژوهشگر از ۱۰۰ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۹۰ مقاله نویسنده اول
  • ۳۹۹ مقاله نویسنده دوم
  • ۲۵۴ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۱۶ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

ولی اله مظفریان
کد محقق: ۶۱۲۳ (Researcher-ID)
محمد صدقی
کد محقق: ۸۳۶۸ (Researcher-ID)
کامکار جایمند
کد محقق: ۶۱۲۷ (Researcher-ID)
فاطمه سفید کن
کد محقق: ۳۹۶۲ (Researcher-ID)
علی محبی
کد محقق: ۱۶۲۱ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.