CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱,۰۱۵
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۱۹۸
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۵
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی تاثیر سطوح تنش رطوبتی بر عملکرد، میزان اسانس و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه زوفایی (.Thymbra spicata L) ابراهیم شریفی عاشورآبادی
۲ تاثیر رژیم مختلف آبیاری و کودهای زیستی بر عملکرد دانه، میزان اسانس، برخی صفات فیزیولوژیک و جذب عناصر معدنی در زیره سبز (.Cuminum cyminum L) خلیل کریم زاده اصل
۳ پاسخ زنده مانی، رشد و تخصیص بیوماس اندام های نهال ون (Fraxinus excelsior L.) به تنش غرقابی سید احسان ساداتی
۴ نقش تغییر اقلیم بر فعال شدن کانون گردو غبار جنوب و جنوب شرق اهواز با تاکید بر شاخص های حدی دما فاطمه درگاهیان همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل ۱۳۹۸
۵ شناسایی الگوی همدیدی گردوغبارهای فراگیر دوره گرم استان خوزستان فاطمه درگاهیان
۶ بررسی سینوپتیکی و دینامیکی بارش برف بهمن92 در ایران با تاکید بر نقش پدیده بلاکینگ فاطمه درگاهیان
۷ تعیین اراضی مستعد زراعت چوب اکالیپتوس در استان خوزستان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) سعیده اسکندری
۸ مطالعه مورفولوژی گنبد نمکی دشتی در جنوب بوشهر دکتر سمیرا زندی فر
۹ مقایسه تاثیر پرایمینگ و پیش سرما دهی بر بهبود جوانه زنی بذر، بنیه و ظهور گیاه چه برخی جمعیت های گونه Tripleurospermum sevanense محمد علی علی زاده
۱۰ مقایسه صفات مورفولوژیک، عملکرد و فنولوژیک سه گونه قدومه برگه دار، آراراتی و بیابانی در شرایط مزرعه ای علی اشرف جعفری
۱۱ پایش روند تغییرات پهنه آبگیر هامون های سیستان در سیلاب های بهمن 1398 تا فروردین 1398 سمانه رضوی زاده چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۱۲ تعیین مناطق حکمرانی حوزه آبخیز با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید خسرو شهبازی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۱۳ بررسی اثرات تغییر کاربری مرتع به زراعت دیم بر روی خصوصیات خاک (مطالعه موردی: مراتع آتباتان، بستان آباد) جواد معتمدلی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۱۴ اثر جهت دامنه بر صفات رویشی گونه گون Astragalus sp در منطقه راژان ارومیه جواد معتمدلی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۱۵ مقایسه ی متغیرهای دو روش WSI و WHSI در بررسی و پیش بینی روند تغییرات حوزه آبخیز خسرو شهبازی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۱۶ ارائه سناریوهای تغییر کاربری اراضی و بررسی اثرات آن بر سیل خیزی(مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) سمانه رضوی زاده چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۱۷ اثربخشی عملکرد اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری در کاهش بحران های محیطی (سیل های اخیر کشور) خسرو شهبازی چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ۱۳۹۸
۱۸ بررسی کمی و کیفی اسانس نه جمعیت کشت شده Anthemis pseudocotula Boiss. فاطمه سفیدکن
۱۹ مقایسه کمی و کیفی اسانس مرزه اورامانی Satureja avromanica Maroofi در رویشگاه و مزرعه فاطمه سفیدکن
۲۰ بررسی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک، درصد اسانس و برخی عنصرهای درمنه دشتی تحت تاثیر تغییر خاک رویشگاه (بررسی موردی: منطقه دریاچه حوض سلطان استان قم) معصومه لایق حقیقی
۲۱ بررسی صفات ریخت شناختی و عملکرد اسانس در شماری از جمعیت های گونه بابونه کبیر Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip. محمدعلی علیزاده
۲۲ بررسی کمی و کیفی اسانس کاکوتی ایرانی (Ziziphora persica Bunge) از شش رویشگاه مختلف فاطمه سفیدکن
۲۳ واکنش کمی و کیفی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) به کاربرد عنصرهای غذایی بهلول عباس زاده
۲۴ بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C.A.Mey. در شرایط زراعی کردستان سید رضا طبایی عقدایی
۲۵ عملکرد، میزان عناصر و گالیک اسید در میوه سماق تحت تیمارهای مختلف کودی بهلول عباس زاده
۲۶ بررسی کمی و کیفی اسانس توده هایی از پونه سا (Nepeta spp.) و تعیین کارآمدی اجزای اسانس در بررسی روابط درون و بین گونه ای فاطمه سفیدکن
۲۷ مقایسه عملکرد دانه، کمیت و کیفیت روغن ارقام و توده های مختلف کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) علی اشرف جعفری
۲۸ بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی گل سرخارگل [purpurea (L.) Moench Echinacea] در کشت مخلوط با لوبیا سبز و تاریخ های مختلف کشت تابستانه سمانه اسدی صنم
۲۹ بررسی خصوصیات رویشی، عملکرد و ترکیبات اسانس دو گونه دارویی، پونه سای ایرانی (Nepeta kotschyi var. persica) و پونه سای انبوه (N. glomerulosa) فاطمه سفیدکن
۳۰ تغییرات ویژگی های مورفوفیزیولوژی و عملکرد اسانس برگ و گل سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) با کاربرد برگی سدیم نیتروپروساید (SNP) تحت تنش خشکی سمانه اسدی صنم

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تاکنون ۱ کنفرانس توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آمار سالانه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تاکنون با ۸۶۷ پژوهشگر از ۱۱۱ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۳۰۵ مقاله نویسنده اول
  • ۵۳۱ مقاله نویسنده دوم
  • ۳۶۳ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۷۲ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

روح الله رحیمی
کد محقق: ۲۹۲۶ (Researcher-ID)
رضا باقری
کد محقق: ۴۵۵۶ (Researcher-ID)
رمضان کلوندی
کد محقق: ۸۹۹ (Researcher-ID)
محمود گودرزی
کد محقق: ۷۹۳۶ (Researcher-ID)
عبدالرسول سلمان ماهینی
کد محقق: ۷۲۵۸ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.