CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۹۸۴
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۲۰۰
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۵
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی وضعیت تحقیقات ماشین های کشاورزی طی دهه اخیر در ایران و جایگاه آن در منابع طبیعی عباس گرجی چاکسپاری دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۸
۲ شناسایی روند و تعیین نقاط تغییر میانگین دما و بارندگی ایستگاه هواشناسی بروجرد با استفاده از نرم افزار R پروانه عشوری ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم ۱۳۹۸
۳ دانش بومی و سازگاری عشایر ایل قشقایی سمیرم نسبت به تغییر اقلیم مرتضی خداقلی ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم ۱۳۹۸
۴ نگاریم و باندهای هلالی راهکاری ساده جهت تامین آب در نواحی خشک و نیمه خشک سعیده ناطقی ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم ۱۳۹۸
۵ مروری بر ماشین های خردکن به منظور طراحی یک ماشین خردکن ضایعات کشاورزی مسعود فیضی چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۶ راه های استفاده بهینه از ضایعات هرس و سرشاخه درختان مسعود فیضی چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۷ ارائه یک روند طراحی مبتنی بر اصول ارگونومی برای یک مدل قابل حمل و غیر موتوری از بذرپاش گزیش از مرکز مسعود فیضی چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۸ ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های باکتریایی متعلق بهPseudomonas fluorescensعلیه بیماری بلایت شمشاد جنگلی سمانه سماوات هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۹ جایگاه حفاظتی گونه Nepeta sahandica Noroozi & Ajani زیبا جم زاد کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۸
۱۰ ارزیابی تنوع گونه ای گیاهان، تنوع بی مهرگان خاکزی و فراوانی کرم های خاکی در جنگل کاری سدر دیودار، اراضی رها شده و گندم زار (مطالعه موردی: منطقه چمستان - استان مازندران) خسرو ثاقب طالبی کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۸
۱۱ ارزیابی اکولوژیکی دو شیوه تنک کردن سوییسی و دانمارکی در جنگل کاری سدر دیودار (مطالعه موردی: چمستان- استان مازندران) خسرو ثاقب طالبی کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۸
۱۲ معرفی کهنسال ترین درختان استان خراسان رضوی مصطفی خوشنویس کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۸
۱۳ تحلیل صفات کمی چنارهای کهنسال (Platanus orientalis L.) خراسان رضوی مصطفی خوشنویس کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۸
۱۴ بررسی کاربرد زیست مهندسی و استفاده از آن در راستای حفاظت و نگهداری از جاده های جنگلی روشنک دهقان کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۸
۱۵ ارزیابی تهدیدها و فرصتهای راهبردی اکوتوریسم پایدار ( مطالعه موردی: پارک جنگلی سوکان) روشنک دهقان کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۸
۱۶ تغییرات کلروفیل گونه مرتعی Medicago sativa تحت تاثیر اکسیدمس و نانواکسیدمس مهشید سوری ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۷ بررسی قابلیت استقرار اکسشن های مختلف Vicia villosa تحت شرایط دیم پروانه عشوری ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۸ بررسی میزان تغییرات سطح ایستابی و حجم ذخایر آبی آبخوان های غربی تالاب گاوخونی در دوره آماری 1370-1392 محمد خسروشاهی
۱۹ تاثیر پلیمر سوپرجاذب و صفحات جاذب الرطوبه پلانت بک بر رشد نهال تاغ و مصرف آب شهرام بانج شفیعی اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک ۱۳۹۸
۲۰ تعیین شایستگی منابع آب راهکاری برای مدیریت بهینه آب در مراتع مناطق خشک (منطقه مورد مطالعه: مراتع جنوب غرب سبزوار) یاسر قاسمی آریان اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک ۱۳۹۸
۲۱ مدیریت آفات مهم درختان جنس زیزیفوس ( Ziziphus spp. ) در استان بوشهر سید رضا گلستانه اولین همایش ملی عناب ۱۳۹۸
۲۲ بررسی اثر مقادیر مختلف ایندول- 3 بوتیریک اسید ( IBA ) و بستر پایه بر ریشه زایی درون شیشه ای در عناب محمدحسن عصاره اولین همایش ملی عناب ۱۳۹۸
۲۳ راهکارهای نوین مقابله با خشکسالی ناشی از تغییر اقلیم پروانه عشوری چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۸
۲۴ ارزیابی میزان تاثیر درصد متفاوت نانو ذرات رس در پلیمر سنتزی رزین آکریلیک بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر Ni t rari a schoberi نادیا کمالی چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۸
۲۵ بررسی اثرات درصدهای مختلف نانوذرات دی اکسید سیلیکون در پلیمر طبیعی بر رشد و استقرار گونه Ni t rari a schoberi نادیا کمالی چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۸
۲۶ پیش بینی تغییرات پوشش گیاهی بر اثر تغییر اقلیم در آینده با استفاده از مدل SARIMA سعیده ناطقی چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۸
۲۷ نگاه کلی به اثرات متقابل تغییر اقلیم و پوشش گیاهی مهشید سوری چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۸
۲۸ تنوع کاریولوژیک و اندازه ژنوم در گیاه دارویی مرزه (.Satureja sp) آناهیتا شریعت چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۲۹ معرفی فلور کانون های گردوغبار در استان خوزستان هاشم کنشلو چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۳۰ اثر روش های تثبیت بیولوژیک بر پوشش گیاهی بومی در کانون های گرد و غبار استان خوزستان محمد فیاض چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

تاکنون ۱ کنفرانس توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

آمار سالانه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تاکنون با ۸۶۷ پژوهشگر از ۱۱۱ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۲۸۸ مقاله نویسنده اول
  • ۵۱۸ مقاله نویسنده دوم
  • ۳۵۱ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۶۳ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

روح الله رحیمی
کد محقق: ۲۹۲۶ (Researcher-ID)
رضا باقری
کد محقق: ۴۵۵۶ (Researcher-ID)
رمضان کلوندی
کد محقق: ۸۹۹ (Researcher-ID)
محمود گودرزی
کد محقق: ۷۹۳۶ (Researcher-ID)
عبدالرسول سلمان ماهینی
کد محقق: ۷۲۵۸ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.