CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۴,۶۹۷
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۴۰
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاههای دولتی: ۲۸
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ معرفی سنجش از دور راداری و ویژگی های آن و کاربردهای آن در جنگل مهرسا یزدانی اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۲ تلفیق دادههای لیدار و رادار و تصاویر اپتیکی در بهبود برآورد مشخصه های کمی ساختار جنگل مهرسا یزدانی اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۳ بررسی تاثیر سطوح مختلف مایکوریزا روی عملکرد و اجزای عملکرد کمی و کیفی ارقام ماش فریبا سالاری اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۴ کاربرد جلبک sp Scenedesmus در تصفیه زیستی فلز سنگین روی منا ظلی بوری آبادی اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۵ مروری بر تاثیر استفاده از آب مغناطیسی بر میزان EC و PH خاک زهرا عبدالله پور اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۶ بهینه یابی الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کم آبیاری (مطالعه موردی: اراضی زیر سد کوثر گلستان) رامتین جولایی اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۷ بهینه یابی الگوی کشت محصولات زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی( مطالعه موردی: اراضی زیر سد کوثر گلستان) رامتین جولایی اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۸ بررسی میزان وابستگی خانواده های روستایی جنگل نشین به چوب درختان جنگلی در منطقه چگنی استان لرستان آیدین پارساخو اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۹ بررسی میزان تغییرات گستره جنگلهای زاگرس جنوبی با استفاده از عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی : منطقه چگنی استان لرستان ) آیدین پارساخو اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۱۰ استفاده از فیتواستروژنها و عصاره های گیاهی در تغییر جنسیت ماهی عباسعلی حاجی بگلو اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۱ اثر تریپلوییدی بر رشد، فاکتورهای خون شناسی و توانایی پاسخ به شرایط محیطی در ماهیان عباسعلی حاجی بگلو اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۲ بررسی سینتیک و ایزوترم در کاهش COD توسط نانو چوب مطالعه موردی: رودخانه زرین گل مهسا مفرد اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۳ بررسی اثر pH و زمان تماس در کاهش COD پساب سنگ شکن ها با استفاده از نانو چوب (مطالعه موردی: رودخانه زرین گل) مهسا مفرد اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۴ بررسی اثر زمان تماس و دمادر حذف ید از محلول آبی با استفاده از کیتوزان فاطمه خدابنده ترانلو اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۵ بررسی اثرpH دوز جاذب و غلظت اولیه در حذف ید از محلول آبی با استفاده از کیتوزان فاطمه خدابنده ترانلو اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۶ تریپلوییدی در آبزیان عباسعلی حاجی بگلو اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ۱۳۹۶
۱۷ مطالعه آلودگی جیوه در آب رسوبات و ماهیان تجاری تالاب بین المللی هامون سکینه رجایی
۱۸ مدل سازی تناسب زمین برای توسعه شهری با استفاده از روش هایتصمیم گیری چند شاخصه و GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز زیارت استان گلستان احسان الوندی
۱۹ شناسایی چاه های موثر در تعیین عمق آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده ازآنالیز مولفه های اصلی قاسم همدمی
۲۰ بررسی شاخص فرسایش پذیری خاک در اراضی لسی حوزه آبخیز کچیک استان گلستان حنیفه خرمایی
۲۱ بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی شناسی رسی دررسوبات لسی شمال شرق ایران علی شهریاری
۲۲ شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر نمو، نیاز آبیاری و عملکرد سویا در گرگان علیرضا نه بندانی
۲۳ ارتباط بین ویژگی های مغناطیسی و برخی خصوصیات خاک در رژیم هایمختلف رطوبتی در استان گلستان فرهاد خرمالی
۲۴ تاثیر فشردگی خاک بر ترسیب کربن و نیتروژن در خاک و گیاه گندم و خصوصیات فیزیکیخاک (مطالعه موردی: اراضی دیم شمال آق قلا، استان گلستان) فرشید اکرم قادری
۲۵ اثر تغییر کاربری اراضی بر شکل های فسفر معدنی در خاک های لسی منطقه توشن استان گلستان سمیرا تجری
۲۶ تاثیر آب مغناطیسی و شوری آب بر گرفتگی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای ابوطالب هزارجریبی
۲۷ تعیین نواحی همگن توزیع بارش سالانه در سطح استان گلستانبا استفاده از تحلیل خوش های و روش گشتاورهای خطی نفیسه حسنعلی زاده
۲۸ پهنه بندی خطر سیل با دو مدل مادکلارک و HEC-RAS در آبخیز سد بوستان استان گلستان زهرا پریسای
۲۹ تاثیر پارامترهای اولیه توپوگرافی و عامل پوشش/کاربری اراضی بر تراکم کربن آلی خاک دربخشی از اراضی شمال ایران عبدالرسول سلمان ماهینی
۳۰ بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر تغییرات ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف– لوییسدر آبیاری جویچه ای حسین شریفان

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آمار سالانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تاکنون با ۲,۱۳۶ پژوهشگر از ۱۹۹ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۲۶۱۲ مقاله نویسنده اول
  • ۳۳۵۰ مقاله نویسنده دوم
  • ۲۱۷۱ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۰۷۶ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

میثم صمدی
کد محقق: ۲۰۰۰ (Researcher-ID)
محمد ایزدی
کد محقق: ۱۰۰۵ (Researcher-ID)
حمید زارعی
کد محقق: ۵۸۸۳ (Researcher-ID)
احمد احمدی
کد محقق: ۱۶۰۴ (Researcher-ID)
علی عباسی
کد محقق: ۳۹۹۷ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.