CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم دانشگاه شهرکرد

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: دانشگاه شهرکرد
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۴,۷۹۸
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۴۶
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاههای دولتی: ۳۱
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به منابع علمی سیویلیکا دسترسی دارند

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه شهرکرد

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه شهرکرد را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه شهرکرد

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی، اسید آمینه پرولین و وزن هزاردانه در مرحله رسیدگی گیاه دان سیاه (Goizotia abyssinica (L.F) Cass) تحت اثر سه نانو ذره معظمه اسکندری نسب چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲ Relationship Between Metacognitive Online Reading Strategies and Critical Thinking: A Case of Iranian EFL University Students Aliasghar Roohani دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی ۱۳۹۶
۳ مقایسه فنی سه روش برداشت نیمه مکانیزه، مکانیزه چندمرحله ای و مکانیزه تک مرحله ای (کمباین) چغندرقند در استان خراسان رضوی (شهرستان جوین) اصغر زورآبادی یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۷
۴ ارزیابی پارامتری مدل فنر هیستریتیک – چسبندگی خطی در شبیه سازی اجزا گسسته نشست صفحه در خاک مصطفی بهرامی یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۷
۵ توسعه و ارزیابی آزمایشگاهی یک مبدل اندازه گیری تنش عمودی خاک مصطفی بهرامی یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۷
۶ مطالعه ای بر تاثیر هندسه و جنس گلویی بر بسامد رزونانس رزوناتور هلمهولتز فروزان شفیعی یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۷
۷ اعتبارسنجی روابط تحلیلی بسامد رزوناتور هلمهولتز در ابعاد مختلف فروزان شفیعی یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۷
۸ جایگاه غم و شادی در مثنوی مولانا و مقایسه چند دیدگاه متفکر گذشته و امروز احمد امین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ ۱۳۹۷
۹ رمان سفر به گرای 270 درجه آغازگر سیر واقع گرایی در رمان جنگ محمد موسوی ده شیخ اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران ۱۳۹۷
۱۰ مدیریت درختان خطرآفرین شهری مطالعه موردی درختان کاج ایرانی حاشیه خیابان های شهری اصفهان مینا رییسی گهرویی چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار ۱۳۹۷
۱۱ ارزیابی مقاومت ارقام هلو نسبت به باکتریPseudomonas syringae pv.syringae عامل بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در استان چهارمحال و بختیاری اعظم ملکی کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی ۱۳۹۷
۱۲ بررسی حساسیت و روند تغییرات آنزیم پلی فنل اکسیداز در ارقام مختلف هلو نسبت به شانکر باکتریایی هسته داران در شرایط آزمایشگاهی اعظم ملکی کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی ۱۳۹۷
۱۳ بررسی تاثیر ورمیکمپوست و قارچ Trichoderma harzianum روی خسارت ناشی از نماتد مولد سیست چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط گلخانه زینب محبوبی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۷
۱۴ Frequency of cytokine producing CD8+ T cells in β thalassemia patients L Karimi Koujani چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران ۱۳۹۱
۱۵ Locations of venous thrombosis in venous thromboembolism patients with and without thrombophilia B Pourgheysari چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران ۱۳۹۱
۱۶ Inherited thrombophilia polymorphisms in first degree relatives of patients with venous thromboembolism Batoul Pourgheysari چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران ۱۳۹۱
۱۷ CD4+ T cell function and IL2/IFN-γ production in major β thalassemia patients L Karimi Kujani چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران ۱۳۹۱
۱۸ An Overview of the epidemiology of Type 1 diabetes mellitus ali shojaeian
۱۹ پیش بینی تغییرات زمانی افت فشار در صافی شنی نواب دانشی
۲۰ ارزیابی سنجش فعالیت آنزیمی برخی جدایه های قارچ های انتوموپاتوژن موردمطالعه بر روی کنه ایکسودس ریسینوس یاسر پیرعلی
۲۱ تاثیر مصرف مکمل اسید چرب امگا- 3 به همراه فعالیت ورزشی هوازی برغلظت آدیپونکتین و مقاومت به انسولین زنان سالمند محمد فرامرزی
۲۲ تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی قدرتی و استقامتی بر سطوح سرمی میوستاتین ،فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند لاله باقری
۲۳ تاثیر مصرف اسید چرب امگا-3 به همراه تمرینات مقاومتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان سالمند سالم محمد فرامرزی
۲۴ تاثیر یک دوره تمرین هوازی موزون کم فشار بر تغییرات سطوح CRP زنان سالمند محمد فرامرزی
۲۵ جابجایى آزاد نانوسیال آب-آلومینا در یک محفظه مربعى حاوى دو جفت چشمه و چاه مسلم قاسمی
۲۶ مطالعه عددى انتقال حرارت و افت فشار در جریان اجبارى نانوسیال داخل لوله دندانه دار مریم بیگی هرچگانی
۲۷ بررسی رابطه بین سبک دلبستگی به خدا با تاب آوری در همسران شاهد استان چهارمحال و بختیاری منیژه کاوه
۲۸ The effect of small scale and intermolecular forces on the nonlinear pull-in instability behavior of nano-switche susing differential quadrature method Seyyed Mohammad Fatemi
۲۹ ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی - توزیعیWetSpa با رویکرد احتمالاتی و تحلیل عدم قطعیت مطالعه ی موردی: حوضه ی رود زرد واقع در استان خوزستان حدیثه خدابخشی سورشجانی
۳۰ تحلیل روند پارامترهای هیدرومتیورولوژیک چهار سد مهم جنوب غرب ایران رسول میرعباسی نجف آبادی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه شهرکرد

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه شهرکرد

تاکنون ۳ ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه شهرکرد در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه دانشگاه شهرکرد

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه شهرکرد تاکنون با ۲,۰۶۸ پژوهشگر از ۲۱۸ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه شهرکرد در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۳۴۵۳ مقاله نویسنده اول
  • ۳۲۶۱ مقاله نویسنده دوم
  • ۱۸۰۰ مقاله نویسنده سوم
  • ۷۱۹ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از دانشگاه شهرکرد در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

سعید کریمی
کد محقق: ۵۸۲۱ (Researcher-ID)
Alireza Bagheri
کد محقق: ۲۲۶۰ (Researcher-ID)
حمیدرضا اسماعیلی
کد محقق: ۴۳۹۷ (Researcher-ID)
احسان رنجبر
کد محقق: ۵۲۱۲ (Researcher-ID)
محمد عبدالهی
کد محقق: ۷۱۹ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.