CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز ملی تحقیقات شوری

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۲۱۴
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۳۵
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز ملی تحقیقات شوری

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز ملی تحقیقات شوری را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز ملی تحقیقات شوری

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- اثر مالچ های مختلف بر کاهش تبخیر و حفظ رطوبت خاک در سه خاک با بافت متفاوت حسین بیرامی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲ محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روشهای نگهداری آب در خاک- تعیین مناسب ترین دور آبیاری و شاخص کارایی مصرف آب کینوا (Chenopodium quinoa) در شرایط شور حسین بیرامی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۳ بررسی تحمل به شوری در مراحل مختلف رشدی در کلزا (Brassica napus) رقم طلایه هادی پیرسته انوشه
۴ بررسی اثر شوری و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) در شرایط مزرعه معصومه صالحی
۵ تاثیر تنش شوری و روشهای مختلف پرایمینگ بذر بر سبز شدن و خصوصیات گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) معصومه صالحی
۶ بررسی اثر تنش شوری و ریزسازوارهای خاکزی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk) معصومه صالحی
۷ تاثیر روش های مختلف کاشت بر شوری خاک، عملکرد ریشه و کارایی مصرف آب روناس (.Rubia tinctorum L) در شرایط شور استان یزد محمد حسین بناکار
۸ پاسخ گندم رقم بم به اثرات متقابل شوری آب آبیاری و سطوح مختلف کود سولفات پتاسیم مهدی کریمی
۹ تاثیر تاریخ کاشت بر مراحل فنولوژی و عملکرد دانه کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) در شرایط شور معصومه صالحی
۱۰ اثر سیلیکون بر افزایش تحمل به خشکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش رطوبتی رستم یزدانی بیوکی
۱۱ تاثیر سطوح مختلف کیفیت آب آبیاری و کود سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) مهدی کریمی
۱۲ ارزیابی محلول پاشی کائولین در افزایش مقاومت به کم آبیاری ریحان بنفش (Ocimum basilicum var. purpurascens) رستم یزدانی بیوکی
۱۳ ارزیابی کاربرد و زمان مصرف اسیدآمینه گلایسین روی رشد، عملکرد اندام های رویشی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی زوفا (.(Hyssopus officinalis L) تحت شرایط مختلف آبیاری رستم یزدانی بیوکی
۱۴ اثر تاریخ های کاشت پاییزه و تنش رطوبتی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط اقلیمی سراوان رستم یزدانی بیوکی
۱۵ بررسی تاثیر گلایسین بتائین بر رشد و عملکرد گل محمدی تحت تنش شوری رستم یزدانی بیوکی
۱۶ پاسخ برخی از ژنوتیب های انتخابی انار (Punica granatum) به شوری آب آبیاری علی مومن پور
۱۷ بررسی اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر نیاز سرمایی پسته در استان یزد (مطالعه موردی:ایستگاه یزد) محمد حسن رحیمیان ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم ۱۳۹۸
۱۸ ارزیابی تحمل به شوری شنبلیله در مرحله جوانه زنی محمدحسین بناکار ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۹ تاثیر تنش شوری بر رشد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی شنبلیله محمدحسین بناکار ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۲۰ ارزیابی تاثیر و زمان کاربرد کیتوزان بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه زوفا(Hyssopus officinalis L.) تحت تنش خشکی رستم یزدانی بیوکی ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۲۱ راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و شور، مبتنی بر دانش و تجربه یوسف هاشمی نژاد اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک ۱۳۹۸
۲۲ استفاده از منابع آب و خاک شور برای کشت پایدار گیاهان شورزی مانند سالیکورنیا غلامحسن رنجبر پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۸
۲۳ تحلیل فضایی نمایه خشکسالی اجمالی(RDI) در ایران مرکزی (مطالعه موردی : استان یزد) محمد حسن رحیمیان
۲۴ اثر محلول پاشی با جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی نارنگی رقم انشو علی مومن پور
۲۵ اثر محلول پاشی عناصر پرمصرف، کم مصرف و مواد آلی بر عملکرد و خصوصیات میوه سیب رقم های ‘فوجی’ و ‘دلبار استیوال’ علی مومن پور
۲۶ بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) معصومه صالحی
۲۷ اثر تنش شوری بر ویژگی های رشدی تعدادی از ژنوتیپ های انتخابی بادام علی مومن پور
۲۸ بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa) معصومه صالحی
۲۹ اثر کشت تاخیری بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دو رقم کلزا (Brassica napus L.) معصومه صالحی
۳۰ مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور امین آناقلی

کنفرانسهای برگزار شده مرکز ملی تحقیقات شوری

تاکنون ۱ کنفرانس توسط مرکز ملی تحقیقات شوری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز ملی تحقیقات شوری به صورت زیر است:

آمار سالانه مرکز ملی تحقیقات شوری

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات شوری تاکنون با ۱۶۹ پژوهشگر از ۴۲ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات شوری در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۸۸ مقاله نویسنده اول
  • ۹۱ مقاله نویسنده دوم
  • ۸۰ مقاله نویسنده سوم
  • ۴۴ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز ملی تحقیقات شوری در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

هادی پیرسته انوشه
کد محقق: ۶۳۵۲ (Researcher-ID)
فرهاد دهقانی
کد محقق: ۶۳۴۹ (Researcher-ID)
غلامحسن رنجبر
کد محقق: ۶۳۵۰ (Researcher-ID)
مهدی کریمی
کد محقق: ۲۷۰۳ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.