CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۳۶۵
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۲۵
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ تاثیر روش‎های تلفیقی کنترل تراکم علف‎های هرز پهن برگ بر عملکرد چغندرقند در منطقه کرمانشاه حسین نجفی
۲ اولین گزارش لکه برگی ناشی از Cladosporium pseudocladosporioides روی زبان گنجشک در ایران بیتا عسگری دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۸
۳ بررسی کارایی تی کمپوست در کنترل کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae مریم رضائی چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۴ بررسی گلخانه ای تاثیر کنه شکارگر Neoseiulus californicus در کنترل کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae مریم رضائی چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۵ جداسازی Aspergillus caespitosus از میکوفلور عناب در خراسان جنوبی بیتا عسگری خسروشاهی چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۶ جداسازی و شناسایی Aspergillus ochraceus از میکوفلور درختان زرشک بی دانه بیتا عسگری خسروشاهی چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۷ بررسی تاثیر کائولین فرآوری شده(سپیدان® WP) روی کیفیت میوه های انار در جهت بازارپسندی و صادرات حسین فرازمند همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز) ۱۳۹۸
۸ مقایسه جمعیت نگاری سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذیه از تخم های بید آرد Ephestia kuehniella و بید گوجه فرنگی Tuta absoluta حسن ملکشی
۹ بررسی مقاومت رقم های مختلف گیاهان به کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae مریم رضائی سومین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۷
۱۰ بررسی مقایسه ای ویژگی های زیستی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور مریم رضائی سومین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۷
۱۱ تاثیر تغذیه ی Lep: Noctuidae Helicoverpa armigera (Hüb ) از سه رقم گوجه فرنگی دارای چهار سطح مختلف نیتروژن، روی واکنش تابعی زنبور Trichogramma principium (Sug & Sor) (Hym: Trichogrammatidae) جلال شیرازی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۷
۱۲ همسانه سازی و بیان ژن پیلین باکتری Xanthomonas citri subsp. citri محمدرضا صفرنژاد
۱۳ تاثیر طیف های نوری مختلف بر شکار بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) علی محمدی پور
۱۴ تلفیق سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis در کنترل پوسیدگی ساقه و ریشه خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. و بررسی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز لیلا فرآورده
۱۵ مقایسه کارایی تعدادی از علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز و استولاکتاز سینتاز در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) سمیه فروزش
۱۶ بررسی نحوه عمل باکتری Bacillus subtilis در کاهش آفلاتوکسین Aspergillus flavus منصوره میر ابوالفتحی
۱۷ فون زنجرک های درختان زردآلو، موثر در عارضه زوال فیتوپلاسمایی در کاشمر، استان خراسان رضوی فریبا مظفریان ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۷
۱۸ بررسی فونستیک کنه های Phytoseiidae در باغ های میوه چند استان غربی کشور مریم رضایی ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۷
۱۹ نقش کنه های شکارگر فیتوزیید در مدیریت تلفیقی آفات در گلخانه ها و تولید محصول سالم مریم رضایی کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۰ ارزیابی تشخیص آفلاتوکسین (B1) پسته با استفاده از طیف سنجی رامان و رامان تقویت شده سطحی (SERS) روی دو زیرلایه متشکل از نانوذرات نقره منصوره میرابوالفتحی
۲۱ مقایسه کارایی حشره کشی بین دو سم پروکلیمفیت و دورسبان روی پروانه ساقه خوار اروپایی ذرت (Ostrinia nubilalis Hbn) در شرایط آزمایشگاهی سعیده جاور هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۲۲ مقایسه کارآیی حشره کشی بین دو سم پروکلیم فیت و ایمونیت روی کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Pyralidae: Lepidoptera سعیده جاور هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۲۳ بررسی اثر چند حشره کش در کنترل پسیل زیتون (Euphyllura olivina Costa (Hem.: Aphalaridae در فضای سبز شهری تهران غلامرضا گل محمدی هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۲۴ نقش پیش بینی کوتاه مدت پارامترهای جوی در بهره وری بهتر کشاورزی: معرفی و مطالعه موردی مریم رضایی چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۲۵ Agonoscena،پوره پسیل پسته بررسی کارایی حشره کش پالیزین جهت کنترل pisticiae حسین فرازمند دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری ۱۳۹۶
۲۶ بررسی اثرات کشندگی حشره کش های کنسالت و کنفیدور روی تخم زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاهی سعیده جاور کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۶
۲۷ جداسازی گونه Staphylococcus saprophyticus از درختان انار با عارضه دانه سفیدی در خراسان جنوبی ابوالقاسم قاسمی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۲۸ جداسازی گونه .Micrococcus sp از درختان انار با عارضه دانه سفیدی در خراسان جنوبی ابوالقاسم قاسمی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی) ۱۳۹۶
۲۹ مقایسه کارایی حشره کشی بین دو سم پروکلیم فیت و دورسبان روی پروانه ساقه خوار اروپایی ذرت (Ostrinia nubilalis Hbn) در شرایط آزمایشگاهی سعیده جاور هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶
۳۰ مقایسه کارآیی حشره کشی بین دو سم پروکلیم فیت و ایمونیت روی کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis) Pyralidae: Lepidoptera) سعیده جاور هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

تاکنون ۳ ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور تاکنون با ۳۵۴ پژوهشگر از ۸۵ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۰۱ مقاله نویسنده اول
  • ۱۹۶ مقاله نویسنده دوم
  • ۱۳۹ مقاله نویسنده سوم
  • ۵۳ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

علیمراد سرافرازی
کد محقق: ۱۰۳۶ (Researcher-ID)
حسن عسگری
کد محقق: ۳۹۷۶ (Researcher-ID)
ابراهیم ابراهیمی
کد محقق: ۳۹۲۵ (Researcher-ID)
علی علیزاده
کد محقق: ۲۲۲۹ (Researcher-ID)
محمدعلی باغستانی
کد محقق: ۳۶۹۵ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.