CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۳۴۰
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۲۶
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی بر رشد، تولیدپیاز و محتوی عناصر غذایی درگل مریم در منطقه خوزستان سیدحسین محمودی نژاددزفولی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد گندم در شمال دزفول سیدحسین محمودی نژاددزفولی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۳ تاثیر سیستم های آبیاری تحت فشار بربهبود بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب محصول گندم محمد خرمیان اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۸
۴ ارزیابی ژنوتیپ های گندم دوروم (.Triticum durum L) برای تحمل به تنش کم آبی انتهایی در شمال خوزستان حسین فرزادی
۵ اثر سطوح مختلف آبیاری قطره ای تیپ بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی در شمال استان خوزستان محمد خرمیان
۶ بهینه سازی آب آبیاری کشت پاییزه چغندرقند بر اساس توابع تولید و هزینه در شمال استان خوزستان محمد خرمیان
۷ تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر اشباع خاک و مقایسه دو روش اندازه گیری آن ها در سه روش خاک ورزی در ذرت تابستانه درشمال استان خوزستان محمد خرمیان
۸ برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن تولد و وزن از شیرگیری در گوساله های نژاد نجدی محمدرضا مشایخی
۹ اثر عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم (تسکو) بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های پرواری گاومیش اسحاق کردنژاد
۱۰ ارزیابی پارامترهای بهره وری آب و انرژی در دو سیستم آبیاری میکروجت و بارانی (باغات مرکبات شهرستان دزفول) محمد خرمیان دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۷
۱۱ تعیین صفات مرتبط با تحمل به تنش گرمای پایان فصل در برخی ژنوتیپ های گندم نان بهاره بهرام زراعی دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۷
۱۲ ارزیابی شاخص های تحمل به تنش گرمای انتهای فصل در برخی ژنوتیپ های گندم نان بهاره بهرام زارعی دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۷
۱۳ تاثیرقطع کامل طوقه روی کیفیت چغندرقند حمیدرضا ابراهیمیان
۱۴ نتایج بررسی امکان کشت چغندرقند در مطقه ایذه حمید شریفی
۱۵ بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول حمید شریفی
۱۶ تعیین پارامترهای ژنتیکی مقاومت به عامل بیماری لکه برگی (cercospora beticola) چغندرقند محمدرضا اوراضی زاده
۱۷ تاثیر شرایط محیطی تولید بذر بر بولتینگ چغندرقند حمید شریفی
۱۸ بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره ای در شمال خوزستان محمد خرمیان
۱۹ مدیریت تلفیقی علف های هرز چغندرقند با استفاده از تاریخ کاشت و کولتیواتور در منطقه دزفول مصطفی حسین پور
۲۰ تاثیرسیستم های مختلف آبیاری روی میزان آلودگی مزارع چغندرقند به لارو طوقهبر آگروتیس Agrotis spp.، برگ خوارکارادرینا Spodoptera exigua Hb. و برگ خوار پرودنیا Spodoptera litorallis Bois منصور معیری
۲۱ تاثیر پیش کشت و نیتروژن اضافی بر شیوع بیماری گال‪زگیلی (Urophlyctis leproides) چغندرقند حمید شریفی
۲۲ تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقند محمدحسین عزیزپور
۲۳ تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه مصطفی حسین پور
۲۴ شریف، رقم جدید چغندرقند متحمل به ساقه‎روی مناسب مناطق کشت پاییزه حمید شریفی
۲۵ تاثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند کشت پاییزه مصطفی حسین پور
۲۶ ارزیابی ارقام امید بخش زیتون در مناطق نیمه گرمسیری ایران رحمت اله غلامی یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۸
۲۷ کنترل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (.Callosobruchus maculatus (Col., Bruchidae (F روی لولیا چشم بلبلی(F.) روی لوبیا چشم بلبلی مریم برزکار نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۲۸ اثر حذف برگ بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در خوزستان محمدسعید حسنوندی نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۲۹ بررسی اثر الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های امیدبخش گندم دوروم در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان حسین فرزادی چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۷
۳۰ اثر مقادیر آبیاری قطره ای تیپ و آبیاری سطحی برنامه ریزی شده بر عملکرد و بهره وری مصرف آب دو رقم هندوانه در خوزستان محمد خرمیان

آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد تاکنون با ۲۵۳ پژوهشگر از ۴۱ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۶۵ مقاله نویسنده اول
  • ۱۰۷ مقاله نویسنده دوم
  • ۱۱۴ مقاله نویسنده سوم
  • ۳۴ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

مهدی صادقی
کد محقق: ۸۶۴۷ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.