CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۴,۹۲۸
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: ۴
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاههای دولتی: ۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به منابع علمی سیویلیکا دسترسی دارند

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ پیشبینی دنباله ساخت با مدل سازی حریف توسط شبکه بیزی در بازی های استراتژیک بیدرنگ آرزو ترکمن دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها ۱۳۹۵
۲ ساخت و بهرهبرداری از تصفیه خانه زیرزمینی غیرمتمرکز بیوراکتور غشایی با هدف بازچرخانی ایمن آب از پساب در مبدا تولید و حذف آلاینده های دارویی میترا بیات کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵
۳ پیشبینی دبی ماهانه رودخانه دره دزدان به منظور برنامه ریزی و مدیریت بهینه خط انتقال قم با استفاده از الگوریتم ترکیبی جدید شبکه عصبی هادی قاسمی ورجانی کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵
۴ بررسی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در فناوری آب و فاضلاب با تاکید برحذف آلایندههای پایدار نوظهور به روش فوتوالکتروفنتون مرضیه معطر کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵
۵ ساخت غشای نانوفیلتراسیون حاوی نانولوله های کربنی بهمنظور تصفیه آب سامان مسواری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵
۶ ساخت غشای لایه نازک ترکیبی اسمز معکوس به منظور شیرین سازی آب های لب شور علیرضا مهدی پور کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵
۷ رنگزدایی و حذف COD از فاضلاب حاوی رنگزای آزوی AR18 در بیوراکتور غشایی ناپیوسته متوالی SBMBR تحت تاثیر زمان ماند هیدرولیکی HRT سیدمحمدرضا علوی مقدم کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ۱۳۹۵
۸ بررسی رابطه متقابل مدیریت دانش و مدیریت کیفیت و تجزیه و تحلیل مدلهای تلفیقی منتخب سعید نسیم سبحان ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۱۳۹۵
۹ ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استفاده از مدل خزشی علی خدایی هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران ۱۳۹۵
۱۰ مقایسه شاخصهای ارزیابی مقاومت قیر در برابر خرابی شیارشدگی با استفاده از قیراصلاح شده با پودر لاستیک فریدون مقدس نژاد هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران ۱۳۹۵
۱۱ طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه گیری مقاومت برشی دوطرفه لایه های آسفالتی علیرضا نوری هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران ۱۳۹۵
۱۲ بررسی تاثیر اضافه کردن روغن فرآیند DAE بر رفتار دمای پایین قیرهای اصلاح شده با پلیفسفریک اسید PPA فریدون مقدس نژاد هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران ۱۳۹۵
۱۳ بهترین شاخص بیان کننده پتانسیل شیارافتادگی در قیر فریدون مقدس نژاد هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران ۱۳۹۵
۱۴ بررسی عملکرد قیر اصلاح شده با پلیفسفریک اسید (ادبیات فنی) علی اکبر عادلیان هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران ۱۳۹۵
۱۵ فرمول بندی عددی رفتار خزشی مواد ویسکوالاستیک خطی با استفاده از روابط بازگشتی پوریا حاجی کریمی هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران ۱۳۹۵
۱۶ ردهبندی عملکردی قیرهای مورد استفاده در آسفالتهای حفاظتی کورش نادری هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران ۱۳۹۵
۱۷ بررسی عملکرد قیرهای حاوی نانو ذرات در دمای متوسط و پایین سرویسدهی روسازی انعطافپذیر فریدون مقدس نژاد هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران ۱۳۹۵
۱۸ علل و نشانههای وقوع خرابی رطوبتی در بتن آسفالتی فریدون مقدس نژاد هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران ۱۳۹۵
۱۹ پیشبینی مقاومت فشاری بتن با پوزولان میکروسیلیس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی فرزاد حاتمی برق اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه ۱۳۹۵
۲۰ شبیهسازی چهاربعدی بیم برای بهبود روند کنترل پروژه توسط سیستم آخرین تصمیمگیرنده محمدحسن سبط اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه ۱۳۹۵
۲۱ بررسی ریسکهای موجود در پروژههای تونلسازی مکانیزه، با مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب اصفهان با استفاده از روش FMEA ابوطالب امینی دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۹۵
۲۲ انتخاب مدل رفتاری مناسب برای مدلسازی نشست ناشی از حفر تونل در محیط شهری با استفاده از نتایج رفتارسنجی شهربانو صیادی دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۹۵
۲۳ تحلیل عددی میزان نشست زمین در مناطق شهری در اثر حفر تونلهای کمعمق کوروش شهریار دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۹۵
۲۴ منحنی پاسخ زمین در تونل با لحاظ اتساع و رفتار نرم شونده بعد از مقاومت حداکثر تودهسنگ حامد ملاداودی دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۹۵
۲۵ طراحی الگوی انفجار چالهای محیطی تونلها با هدف کمینه کردن آسیب وارد بر تودهسنگ سجاد افرایی دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۹۵
۲۶ جلوگیری از نشست و ریزش زمین در اثر حفر ایستگاه مترو به روش شمع و ریب رحیم حسنی دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۹۵
۲۷ معرفی یک رابطهی هوشمند برای پیشبینی نشست سطح ناشی از حفرتونلهای مترو کوروش شهریار دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۹۵
۲۸ بررسی تاثیر پارامترهای اجرایی ماشینEPB-TBM بر عمر ابزارهای حفاری،خط 7 متروی تهران صادق آمون دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۹۵
۲۹ برآورد نشست سطح زمین با استفاده از روشهای مختلف مطالعه موردی تونل خط 2 متروی مشهد حمید زارعی دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۹۵
۳۰ Aperture Back Calibration through DFN for Stochastic Discontinuum Modeling of Groundwater Inflow into Underground Excavations Morteza Javadi دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳۹۵

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاکنون ۴۴ کنفرانس توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاکنون ۱ ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکنون با ۶,۲۹۷ پژوهشگر از ۳۰۴ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۰۱۴۳ مقاله نویسنده اول
  • ۱۰۱۲۵ مقاله نویسنده دوم
  • ۵۳۳۲ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۶۹۸ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

حسین نوروزی
کد محقق: ۲۸۳۱ (Researcher-ID)
احمد محمدی
کد محقق: ۵۶۳۲ (Researcher-ID)
Hamid Ahmadi
کد محقق: ۲۵۰ (Researcher-ID)
Saeed Pourmahdian
کد محقق: ۱۱۱۱ (Researcher-ID)
محمد باقری
کد محقق: ۲۳۰۰ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.