CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۲۲۳
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۳۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ The investigation of genetic diversity based on SCoT markers, morphological, and chemical characters in tea (Camellia sinensis L.) clones Sanam Safaei Chaeikar
۲ Assessment of genetic diversity and relationships among tea genotypes in Iran based on RAPD and ISSR markers Koorosh Falakro
۳ تغییرپذیری ترکیب های فلاونوئیدی در بافت برگ و میوه در برخی از ژنوتیپ های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) متعلق به مناطق شمال ایران حمید عبداللهی
۴ فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشه روشی برای ارزیابی تحمل به سبزروی ناشی از کمبود آهن در پایه های سیب (Malus domestica Borkh.) حمید عبدالهی
۵ بررسی تغییرپذیریهای ناشی از خشکی در نژادگان طبیعی مرکبات رضا فیفائی
۶ غربال گری برخی پایه های هیبرید انتخابی سیب برای تحمل به تنش خشکی بر اساس صفات مرتبط با فتوسنتز حمید عبدالهی
۷ نقش خشکی در تغییر برخی از ویژگی های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی پایه های مرکبات رضا فیفائی
۸ اثر محیط کشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه کننده گیلاس CAB-6P ناصر بوذری
۹ بررسی اثر متقابل نوع محیط کشت و میزان تنظیم کننده رشد در ریزازدیادی پایه پررشد گلابی (Pyrus betulifolia) حمید عبدالهی
۱۰ ارزیابی تغییر برخی ترکیبات حاصل از تنش خشکی در ژنوتیپ های طبیعی مرکبات رضا فیفائی
۱۱ مقایسه روش های ارزیابی مقاومت به کلروز آهن در ترکیب های پیوندی سیب حمید عبدالهی
۱۲ اثر زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد و کیفیت میوه درختان پرتقال تامسون ناول طاهره رئیسی
۱۳ پایش ترکیبات بیوشیمیایی در برگ مکزیکن لایم طی پیشرفت بیماری جاروک لیموترش طاهره رئیسی
۱۴ بررسی اثر محیط کشت و تنظیم کننده های‎ ‎رشد گیاهی بر‎ ‎ریزازدیادی دو پایه جنس پرونوس ( ‎ CAB 6P‎و JASPI ) ناصر بوذری
۱۵ بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی نخیلات در منطقه اهواز عبدالحمید محبی
۱۶ بررسی اثر تنش شوری و قارچ مایکوریزا بر میزان کلروفیل و پروتئین سه ژنوتیپ زنبق آلمانی (Iris germanica) محمدحسین عظیمی ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۷ کاربرد روش های مولکولی در ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در شته جالیز سید مهدی بنی هاشمیان
۱۸ ردیابی مولکولی عامل بیماری لکه سبز مرکبات در جنوب کرمان مرتضی گل محمدی
۱۹ ارزیابی تحمل برخی پایه های مرکبات به نماتد مرکبات در گلخانه (Tylenchulus semipenetrans) یعقوب محمد علیان
۲۰ رهاسازی تلقیحی کفشدوزک StethorusgilvifronsMulsan (Coleoptera: Coccinellidae) برای مهار زیستی کنه تارتن خرما Oligonychusafrasiaticus McGregor (Prostigmata:Tetranychidae) مسعود لطیفیان
۲۱ تعیین آستانه اقتصادی سوسک شاخدار خرما Oryctes elegans Prell مسعود لطیفیان همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی ۱۳۹۸
۲۲ Identification of genetic diversity and relationships of some Iranian tea genotypes using SRAP markers Shahin Jahangirzadeh
۲۳ بررسی تاثیر تىش دمای پایین بر شاخص های رشدی و بیوشیمیایی چهار رقم مرکبات زیىتی یحیی تاجور چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۲۴ بررسی کارآیی نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون های مختلف چای ایران صنم صفائی چائی کار
۲۵ بررسی اثر کم آبیاری با زهکش کنترل شده بر خصوصیات رویشی نهال خرما رقم برحی عبدالحمید محبی
۲۶ ارزیابی شاخص های رشدی، عملکرد و تناوب باردهی برخی ارقام سیب وارداتی در شرایط اقلیمی ارومیه حسن حاج نجاری
۲۷ ارزیابی سازگاری برخی ژنوتیپ ها و ارقام زیتون در شرایط اقلیمی طارم با استفاده از روش های آماری چند متغیره علی اصغر زینانلو
۲۸ بررسی تاثیر تنش آبی شدید بر برخی ویژگی های دانهال های مرکبات بهروز گلعین
۲۹ ارزیابی میزان هتروزیس و گروه بندی هیبریدهای جدید زنبق آلمانی با استفاده از روش های آماری چند متغیره محمدحسین عظیمی
۳۰ روش های آنزیم بری چای سبز و اهمیت آن مریم السادات متولی جلالی سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۹۸

آمار سالانه مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی تاکنون با ۱۶۸ پژوهشگر از ۵۶ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۰۱ مقاله نویسنده اول
  • ۹۷ مقاله نویسنده دوم
  • ۸۱ مقاله نویسنده سوم
  • ۴۹ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

محمد مرادی
کد محقق: ۴۸۷ (Researcher-ID)
علی ایمانی
کد محقق: ۹۱۱۰ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.