CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم مؤسسه تحقیقات برنج کشور

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: مؤسسه تحقیقات برنج کشور
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۵۷۹
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۱۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مؤسسه تحقیقات برنج کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ اثر تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه ای (Brassica rapa L.) محمد ربیعی
۲ تاثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه محمد ربیعی
۳ ارزیابی تاثیر علف کش ها بر مدیریت علف های هرز و عملکرد دانه نژادگان های برنج در شرایط کشت مستقیم بیژن یعقوبی
۴ بررسی مقاومت به جوانه زنی بذر قبل از برداشت در ارقام برنج Oryza sativa L. حمید درستی
۵ اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر استقرار گیاهچه، کمیت و کیفیت تولید بذر گوار Cyamopsis tetragonoloba L در استان گیلان محمد ربیعی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۷
۶ پویایی قارچ Pyricularia oryzae در دو مرحله بلاست برگی و گردن خوشه برنج، بر اساس ارزیابی ساختار ژنتیک جمعیت ها در سطح های برگ، پنجه و مزرعه فریدون پاداشت دهکایی
۷ تنوع جدایه های قارچ Gibberella fujikuroi از نظر ارتباط بین تولید هورمون جیبرلین و شدت بیماری زایی در گیاه برنج فریدون پاداشت دهکایی
۸ توسعه راهبرد مدیریت ساقه خوار نواری (Chilo suppressalis) در برنج هیبرید در مازندران ترانه اسکو
۹ Evaluation of the inhibitory effect of some fungicides on Fusarium wilt disease in greenhouse cucumber Hadis Shahbazi بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۷
۱۰ Investigating the correlation between endorhizosphere population of Pseudomonas fluorescens biocontrol agent of Rhizoctonia solani and number of nitrogen-fixing bacteria nodes in bean root Hadis Shahbazi بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۷
۱۱ Reducing the disease severity of Macrophomina phaseolina by Pseudomonas fluorescens in greenhouse conditions Hadis Shahbazi بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران ۱۳۹۷
۱۲ اثر عمق غرقابی بر دمای آب و خاک در شالیزار (مطالعه موردی: رشت) محمدرضا یزدانی
۱۳ ارزیابی دقت مدل SWAP در تخمین تبخیر-تعرق گیاه برنج مجتبی رضایی اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۷
۱۴ بررسی تغییرات مکانی ازت، فسفر و پتاسیم در خاک های شالیزاری(مطالعه موردی:گل دشت مازندران) شهرام محمودسلطانی اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۷
۱۵ بررسی برخی ویژگی های کمی و کیفی بذر برنج تحت شرایط دور آبیاری میترا یکتا هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۱۶ مقایسه الگوریتم های رایج آشکارساز لبه به منظور آشکارسازی لبه ها در دانه های بدون ترک و ترک دار شلتوک محمدرضا علیزاده یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۷
۱۷ مطالعه پتانسیل کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ذغالی لوبیا توسط باکتری بیوکنترل Pseudomonas Fluorescens حدیث شهبازی دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۱۸ ارزیابی امکان کنترل بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه لوبیا با استفاده از سودوموناس های فلورسنت حدیث شهبازی دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۷
۱۹ بررسی اثر آبیاری نوبتی بر هزینه های کشت از دیدگاه بهره برداران و کارشناسان در شبکه آبیاری سپیدرود محمدرضا یزدانی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی ۱۳۹۷
۲۰ کاربرد نشانگر مولکولیAFLP در انگشت نگاری ژنتیکی اکوتیپ های برنج استان مازندران محمد زمان نوری کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی ۱۳۹۶
۲۱ ارزیابی عملکرد مزرعه ای کمباین های خوشه تغذیه و بوته تغذیه در برداشت مکانیزه برنج محمدرضا علیزاده دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری ۱۳۹۶
۲۲ تاثیر زمان برداشت بر عادت ریزش و کیفیت تبدیل شلتوک ارقام برنج علیرضا علامه دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری ۱۳۹۶
۲۳ بررسی اثر سطوح مختلف کودهای شیمیایی به همراه برخی کودهای غیر شیمیایی (آلی) بر برخی شاخص های برنج (. Oryzae sativa L) مسعود کاووسی دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم ۱۳۹۶
۲۴ بررسی برخی ویژگی های کمی و کیفی بذر برنج تحت شرایط دور آبیاری میترا یکتا هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶
۲۵ برآورد تاثیر مقدار آب مصرفی بر بهره وری آب و شکاف عملکرد برنج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست و مدل رشد گیاهی (مطالعه موردی : شبکه سفیدرود) مجتبی رضایی سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) ۱۳۹۶
۲۶ کارایی علف کش ها و رقم برنج در کنترل علف هرز پیزور (Scirpus maritimus L.) در شالیزار بیژن یعقوبی ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۲۷ بررسی کارآیی علف کش پندیمتالین در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli) در شالیزار بیژن یعقوبی ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۲۸ اثر مدیریت آب بر رشد علف هرز گوشاب (Potamogeton nodosus) بیژن یعقوبی ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۲۹ مقایسه طول دوره کارایی برخی علف کش های شالیزار در کنترل سوروف بیژن یعقوبی ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۳۰ زیست سنجی باقیمانده علف کش پندیمتالین در شالیزار بیژن یعقوبی ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴

آمار سالانه مؤسسه تحقیقات برنج کشور

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مؤسسه تحقیقات برنج کشور تاکنون با ۵۵۰ پژوهشگر از ۷۷ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مؤسسه تحقیقات برنج کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۸۳ مقاله نویسنده اول
  • ۲۰۴ مقاله نویسنده دوم
  • ۲۷۶ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۶۵ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

وحید ملاصادقی
کد محقق: ۵۶۴۶ (Researcher-ID)
مسعود اصفهانی
کد محقق: ۹۹۳۷ (Researcher-ID)
قربانعلی نعمت زاده
کد محقق: ۳۲۸۱ (Researcher-ID)
همت اله پیردشتی
کد محقق: ۵۰۲۸ (Researcher-ID)
ناصر دواتگر
کد محقق: ۶۵۴۳ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.