CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مؤسسه تحقیقات برنج کشور

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۶۲۶
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۱۲
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مؤسسه تحقیقات برنج کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه - ارزیابی دقت مدل SWAP در برآورد عملکرد برنج رقم هاشمی مجتبی رضایی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲ محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- پیش بینی رطوبت اشباع و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از مدل ساکستون- رالز لیلا رضائی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۳ محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی کاربرد بهسازها و تنظیم کننده های واکنش خاک بر پرورش مطلوب گیاهچه در جعبه نشا برنج صاحب سودایی مشایی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۴ محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- بررسی برخی شاخص های بهره وری آب در تولید محصول برنج رقم هاشمی در شهرستان رشت مجتبی رضایی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۵ محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- تنش کم آبی بر میزان فراهمی نیتروژن معدنی خاک شالیزاری تحت تاثیر کاربرد ماده آلی تیمور رضوی پور شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۶ محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- نقش ترکیبات آلی در شرایط کاهش رطوبت خاک بر زیست توده میکروبی خاک شالیزاری تیمور رضوی پور شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۷ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- جداسازی و شناسایی جدایه های Anabaena و اندازهگیری فاکتورهای محرک رشد آنها صاحب سودایی مشایی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۸ محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای برنج آبی (مطالعه موردی: گلدشت مازندران) شهرام محمودسلطانی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۹ محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- مقایسه روش های پارامتریک و فازی سازی شاخص اراضی به منظور ارزیابی تناسب اراضی منطقه گلدشت استان مازندران برای برنج آبی شهرام محمودسلطانی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۱۰ مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک به تنش خشکی در سه رقم برنج ایرانی علی مومنی
۱۱ بررسی کارایی علف کش های جدید تریافامون + اتوکسی سولفورون، فلوستوسولفورون و پیرازوسولفورون اتیل در کنترل علف های هرز برنج فرزین پورامیر
۱۲ تاثیر غلظت عناصر سنگین منابع مختلف آب آبیاری بر آلودگی خاک شالیزاری مجتبی رضایی
۱۳ تاثیر بقایای گیاهی و زئولیت بر مقاومت فروروی خاکهای ترکدار شالیزاری محمدرضا یزدانی
۱۴ تاثیر نوع بستر و مدت کمپوست سازی بر بازده زیست توده و ویژگی های کیفی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) تیمور رضوی پور
۱۵ تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری در اراضی شالیزاری استان گیلان با رهیافت تابع تولید مجتبی رضایی نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ۱۳۹۸
۱۶ Evaluation of salinity response through the antioxidant defense system and osmolyte accumulation in a mutant rice Ali Akbar Ebadi
۱۷ بررسی عوامل موثر بر توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی برنج (در استان های تولید کننده برنج داخل کشور و سایر کشورها) روح اله یوسفی دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۸
۱۸ مقایسه اثر سه اسانس گلپر، پونه و سیر روی مرحله لارو سن پنج لمبه گندمTrogoderma granarium (Everts)روی برنج مهدی جلائیان هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۱۹ مقایسه اثر دو اسانس دارچین و بومادران روی مرحله لارو سن پنج لمبه گندم،Trogoderma granarium (Everts)روی برنج مهدی جلائیان هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۲۰ شناسایی باکتری های عامل لکه برگی سینگونیوم حدیث شهبازی کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۸
۲۱ مطالعه کارآیی برخی قارچ کشهای شیمیایی در بازدارندگی از رشد رویشی قارچ عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا حدیث شهبازی کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۸
۲۲ تعیین وضعیت نیتروژن بوته برنج رقم هاشمی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال مسعود کاوسی ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۲۳ کارایی برخی از علف کش ها در کنترل پیزور Bolboschoenus maritimus (L.) Palla در مزارع برنج شمال ایران بیژن یعقوبی
۲۴ واکنش ژنوتیپ های آفتابگردان به نژادهای زنگ Puccinia helianthi در ایران علیرضا نبی بور
۲۵ ارزیابی برخی صفات زراعی موتانت‎های امید بخش برنج در زمین شور فریدونکنار الهیار فلاح پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۸
۲۶ تاثیر نیتروژن بر غلظت عناصر دانه و عملکرد شلتوک ارقام مختلف در کشت مجدد برنج الهیار فلاح چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۲۷ مطالعه تنوع مورفولوژیکی گیاهان موتانت نسل (M(2 رقم هاشمی در پاسخ به تنش خشکی لیلا خزائی چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۲۸ بررسی پایداری بیان برخی ژن های مرجع به روش Real-Time PCR تحت تنش زیستی در گیاه برنج مهدی رستمی
۲۹ Genetic Diversity and Association Analysis of Rice Genotypes for Grain Physical Quality Using iPBS, IRAP, and ISSR Markers Ali Akbar Ebadi
۳۰ بررسی بهره وری آب در سه رقم برنج تحت تیمارهای مختلف آب در شهرستان رشت مجتبی رضایی دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست ۱۳۹۸

آمار سالانه مؤسسه تحقیقات برنج کشور

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مؤسسه تحقیقات برنج کشور تاکنون با ۵۷۱ پژوهشگر از ۷۸ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مؤسسه تحقیقات برنج کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۸۹ مقاله نویسنده اول
  • ۲۱۶ مقاله نویسنده دوم
  • ۲۹۹ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۷۷ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

وحید ملاصادقی
کد محقق: ۵۶۴۶ (Researcher-ID)
مسعود اصفهانی
کد محقق: ۹۹۳۷ (Researcher-ID)
قربانعلی نعمت زاده
کد محقق: ۳۲۸۱ (Researcher-ID)
همت اله پیردشتی
کد محقق: ۵۰۲۸ (Researcher-ID)
ناصر دواتگر
کد محقق: ۶۵۴۳ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.