CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مؤسسه تحقیقات برنج کشور

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۶۰۲
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۱۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مؤسسه تحقیقات برنج کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ ارزیابی برخی صفات زراعی موتانت‎های امید بخش برنج در زمین شور فریدونکنار الهیار فلاح پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۸
۲ تاثیر نیتروژن بر غلظت عناصر دانه و عملکرد شلتوک ارقام مختلف در کشت مجدد برنج الهیار فلاح چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۳ مطالعه تنوع مورفولوژیکی گیاهان موتانت نسل (M(2 رقم هاشمی در پاسخ به تنش خشکی لیلا خزائی چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۴ بررسی پایداری بیان برخی ژن های مرجع به روش Real-Time PCR تحت تنش زیستی در گیاه برنج مهدی رستمی
۵ Genetic Diversity and Association Analysis of Rice Genotypes for Grain Physical Quality Using iPBS, IRAP, and ISSR Markers Ali Akbar Ebadi
۶ بررسی بهره وری آب در سه رقم برنج تحت تیمارهای مختلف آب در شهرستان رشت مجتبی رضایی دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست ۱۳۹۸
۷ تاثیر عمق و فاصله زهکش های زیرزمینی بر شدت زهکشی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی: اراضی موسسه تحقیقات برنج کشور) محمدرضا یزدانی
۸ اثر عمق غرقابی بر تلفات تبخیر از سطوح شالیزاری محمدرضا یزدانی
۹ مقایسه فراسنج های دمایی اندازه گیری شده در شالیزار و ایستگاه هواشناسی محمدرضا یزدانی
۱۰ تغییرات مکانی شکل های مختلف فسفر در اراضی شالیزاری مریم پیکان
۱۱ بررسی رفتار فسفرقابل استفاده تحت شرایط غرقابی در خاکهای شالیزاری پس از کاربرد کود فسفره مسعود کاووسی
۱۲ تاثیر زمان غرقاب و کاربرد علف کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار بیژن یعقوبی
۱۳ تاثیر روش های آبیاری و محلول پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری مرتضی نصیری
۱۴ شبیه سازی نوسانات سطح آب در کرت تحت کشت برنج در مدیریتهای مختلف آبیاری با مدل HYDRUS-2D تیمور رضوی پور سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران ۱۳۹۸
۱۵ مطالعه کارایی برخی قارچکشهای شیمیایی در کنترل بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی طوقه و ریشه لوبیا حدیث شهبازی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۶ ارزیابی طرح های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری گیلان از دیدگاه بهره برداران محمدرضا یزدانی دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی ۱۳۹۶
۱۷ ارزیابی تغییرات مکانی آهن قابل دسترس و عوامل موثر بر آن در خاک های شالیزاری ( مورد مطالعه: اراضی شالیزاری مرکزی گیلان) ناصر دواتگر
۱۸ اثر مدیریت خاکورزی بر تغییرات مکانی برخی ویژگی های خاک در اراضی شیب دار ناصر دواتگر
۱۹ Identification of major and minor genes associated with heading date in an indica × indica cross of rice (Oryza Sativa L.) M. Nahvi
۲۰ Determination of some physical and milling properties of three common paddy varieties in guilan province M.R Alizadeh پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶
۲۱ Quality attributes of paddy dried by microwave heating Alireza Allameh دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۸
۲۲ مقایسه خصوصیات کمی وکیفی میوه و آریلانار رباب شیراز در کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم مسعود کاووسی سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۳
۲۳ مقایسه خصوصیات طعم میوه، آنتوسیانبن کل و ترکیب معدنی میوه انار رقم رباب شیراز در سیستم های کشت ارگانیک، تلفیقی و مرسوم مسعود کاووسی سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۳
۲۴ اثر تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه ای (Brassica rapa L.) محمد ربیعی
۲۵ تاثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه محمد ربیعی
۲۶ ارزیابی تاثیر علف کش ها بر مدیریت علف های هرز و عملکرد دانه نژادگان های برنج در شرایط کشت مستقیم بیژن یعقوبی
۲۷ بررسی مقاومت به جوانه زنی بذر قبل از برداشت در ارقام برنج Oryza sativa L. حمید درستی
۲۸ اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر استقرار گیاهچه، کمیت و کیفیت تولید بذر گوار Cyamopsis tetragonoloba L در استان گیلان محمد ربیعی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۷
۲۹ پویایی قارچ Pyricularia oryzae در دو مرحله بلاست برگی و گردن خوشه برنج، بر اساس ارزیابی ساختار ژنتیک جمعیت ها در سطح های برگ، پنجه و مزرعه فریدون پاداشت دهکایی
۳۰ تنوع جدایه های قارچ Gibberella fujikuroi از نظر ارتباط بین تولید هورمون جیبرلین و شدت بیماری زایی در گیاه برنج فریدون پاداشت دهکایی

آمار سالانه مؤسسه تحقیقات برنج کشور

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مؤسسه تحقیقات برنج کشور تاکنون با ۵۷۱ پژوهشگر از ۷۸ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مؤسسه تحقیقات برنج کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۸۴ مقاله نویسنده اول
  • ۲۱۱ مقاله نویسنده دوم
  • ۲۹۰ مقاله نویسنده سوم
  • ۱۷۰ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

وحید ملاصادقی
کد محقق: ۵۶۴۶ (Researcher-ID)
مسعود اصفهانی
کد محقق: ۹۹۳۷ (Researcher-ID)
قربانعلی نعمت زاده
کد محقق: ۳۲۸۱ (Researcher-ID)
همت اله پیردشتی
کد محقق: ۵۰۲۸ (Researcher-ID)
ناصر دواتگر
کد محقق: ۶۵۴۳ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.