CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۲۶۶
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۳۰
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ مقاله مروری: راهبردهای تلفیقی سلامت بذر برای پیشگیری از دژنراسیون بذر مسعود نادرپور
۲ تاثیر محتوای رطوبت بذر و مدت انبارکردن بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سه رقم گندم (Triticum aestivum L.) در استان مازندران آیدین حمیدی
۳ ارزیابی صدمات فیزیکی، جوانه زنی و بنیه بذر لاین های والدین ذرت هیبرید در ماشین دانه کن بلال آیدین حمیدی
۴ تاثیر رطوبت زمان برداشت و دمای انبار بر بنیه بذر ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.) لیلا یاری
۵ اثر سطح خشکی در بوته مادری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه ارقام سویا آیدین حمیدی
۶ ارزیابی آزمون LAMP با خصوصیت رنگ سنجی جهت ردیابی چشمی Ralstonia solanacearum در محموله های سیب زمینی ایستگاه های قرنطینه ای ایران وحید جهانبخش مشهدی
۷ شناسایی گروه غالب ویروس اس سیب زمینی (PVS) در ایران و بیان ژن پوشش پروتیینی آن محمدحسن عصاره
۸ بررسی اثر مقادیر مختلف ایندول- 3 بوتیریک اسید ( IBA ) و بستر پایه بر ریشه زایی درون شیشه ای در عناب عبدالرضا کاوند اولین همایش ملی عناب ۱۳۹۸
۹ تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های اصلاحی چغندرقند در شرایط گلخانه اکرم حاتمی چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۱۰ تاثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداری آیدین حمیدی
۱۱ بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم عباس زارعیان
۱۲ مقاله مروری: توسعه سیستم گواهی بذر سیب زمینی در ایران و ویروس PVY به عنوان مهم ترین عامل اختلال در سیستم گواهی کبری مسلم خانی
۱۳ تاثیر مدت زمان نگهداری بذر سویا بر پراکسیداسیون چربی ها، قندهای محلول، پروتئین، هدایت الکتریکی، خصوصیات کیفی و ظهور گیاهچه سامان شیدائی
۱۴ استویا، دورنمای استفاده از مهمترین شیرین کننده های طبیعی در راستای ارتقا سلامت جامعه محسن مردی همایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی ۱۳۹۸
۱۵ شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس لکه حلقوی بافت مرده هسته دارها (Prunus necrotic ring spot virus) در درختان میوه هسته دار و دانه دار استان کردستان مسعود نادرپور
۱۶ ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه ای آیدین حمیدی
۱۷ شناسایی ریخت شناختی و مولکولی قارچهای همراه ریشه و طوقه گندم در استان گلستان نیما خالدی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۸ شناسایی ریخت شناختی و مولکولی قارچهای همراه بذر از برخی مزارع گندم در ایران نیما خالدی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۹ شناسایی Nattrassia mangiferae عامل بیماری سر خشکیدگی چنار و مقایسه اثر گونه های Trichoderma در کنترل عامل بیماری در شرایط آزمایشگاهی نیما خالدی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۲۰ بررسی اثر مقایسه سه گونه آنتاگونیست Trichoderma در کنترل عامل بیماری کپک خاکستری رز Botrytis cinerea نیما خالدی نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۲۱ بررسی تاثیر وزن ریشچه و فاصله کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم چغندرقند مجید دهقانشعار
۲۲ تعیین مناسب ترین سطوح کودی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N.P.K.) برتولید بذر چغندرقند در منطقه اردبیل مجید دهقانشعار
۲۳ تاثیر مقادیر مختلف کوددامی بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در تناوب گندم و چغندرقند مجید دهقانشعار
۲۴ معرفی اولین رقم منوژرم هیبرید چغندرقند متحمل به ویروس عاملبیماری ریزومانیا (زرقان) محمود مصباح
۲۵ بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی گرده افشان های دیپلوئید چغندرقند محمود مصباح
۲۶ ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ چغندرقند نسبت به نماتد مولد سیست در شرایط گلخانه محمود مصباح
۲۷ ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های چغندرقند با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی محمود مصباح
۲۸ بررسی سازگاری و پایداری ارقام منوژرم چغندرقند در مناطق مختلف ایران سید یعقوب صادقیان
۲۹ قابلیت انتقال ژن مقاومت به ریزومانیا از ارقام و توده‪هایی با ساختار ژنتیکی وسیع به رگه‪های چغندرقند سید یعقوب صادقیان مطهر
۳۰ تجزیه علیت تحت شرایط معمولی و تنش شوری در ژرم‪پلاسم چغندرقند محمود مصباح

آمار سالانه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تاکنون با ۱۹۲ پژوهشگر از ۵۹ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۳۸ مقاله نویسنده اول
  • ۱۱۵ مقاله نویسنده دوم
  • ۱۱۳ مقاله نویسنده سوم
  • ۸۲ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

مهدی رضایی
کد محقق: ۴۷۲۱ (Researcher-ID)
محمد رحمانی
کد محقق: ۴۸۴۳ (Researcher-ID)
سید یعقوب صادقیان مطهر
کد محقق: ۳۹۵۷ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.