CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آمار تولید علم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

صفحه اول علم سنجی

تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۷۸
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۴۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ مطالعه بافت شناسی پیلور در فیلماهی دوماهه دریای خزر (Huso huso Linnaeus,1758) مهدی مقیم دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳
۲ مطالعه میکروسکوپیک سکوم در فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758) دوماهه دریای خزر مهدی مقیم دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳
۳ ارائه یک روش استاندارد برای انجام اکوکاردیوگرافی در فیل ماهی (Huso huso, Linnaeus, 1758) مهدی مقیم دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳
۴ مقایسه فاکتورهای زیست سنجی و پروتئین سرم خون ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در مصب و رودخانه های تجن و شیرود فاطمه سادات تهامی دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳
۵ Species composition of bonyfish in the Iranian waters of the Caspian Sea during 1927-2013 Hasan Fazli دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳
۶ ترکیب گونه ای صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1306 الی 1392 حسن فضلی دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳
۷ Distribution and biodiversity of fishes in bottom trawl in Iranian part of the Caspian Sea Hasan Fazli دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳
۸ پراکنش و تنوع گونه ای ماهیان صید شده در تور ترال کف در سواحل ایرانی دریای خزر حسن فضلی دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳
۹ بررسی روند صید و صید در واحد تلاش ماهی شیپ Acipenser nndiventris در صیدگاه های ماهیان خاویاری طی سالهای 1388 الی 1391 مهدی مقیم دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳
۱۰ اولتراسونوگرافی ماهی کفال خاکستری ( Mugil cephalus Linnaeus, 1758) به منظور تشخیص جنسیت مهدی مقیم دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳
۱۱ مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی فلز سنگین کروم بر بافت آبشش کپور معمولی( Cyprinus (carpio ش بهروزی چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران ۱۳۹۵
۱۲ ارزیابی پارامترهای مختلف بر تجزیه آنتراسن توسط باسیلوس جدا شده از رودخانه بابلرود استان مازندران رضا صفری
۱۳ مروری بر تاثیر موادمنعقدکننده در آبگیری از لجن فعال صنعتی توسط فیلتر پرس شعبان نجف پور چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران ۱۳۹۸
۱۴ اثر غلظت عصاره های سیر و لیمو بر خواص ارگانولپتیک تخم نمک سود ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) طی نگهداری دریخچال رضا صفری
۱۵ Stocks status of kilka in Iranian waters of the Caspian Sea Hasan Fazli
۱۶ Analysis of landings and environmental variables time series from the Caspian Sea Hasan Fazli
۱۷ بررسی آلودگی باکتریایی دریاچه سد آزاد سنندج استان کردستان در سال 95-1394 زهرا یعقوب زاده
۱۸ بررسی تنوع گونه ای فیتوپلانکتون های دریاچه الیمالات علی گنجیان خناری سومین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۷
۱۹ ارزیابی تأثیرات پوشش‏های خوراکی آلژینات سدیم و پروتئین آب‏پنیر حاوی سویه‏های پروبیوتیکی Pediococcus acidilactici و Lactobacillus plantarum روی شاخص های فیزیکی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) رضا صفری دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران ۱۳۹۷
۲۰ شاخص های شیمیایی فیله ماهی قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) متاثر از پوشش پروبیوتیکی باکتری های Pediococcus acidilactici و Lactobacillus plantarum رضا صفری دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران ۱۳۹۷
۲۱ Populations Dynamics of bony fish, carp (Cyprinus carpio) and roach (Rutilus lacustris) in southern coast of the Caspian Sea Hassan Frazil کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران ۱۳۹۷
۲۲ معرفی نشانگرهای ژنتیکی شناسایی جمعیت سه گونه ماهی سفید،سس ماهی وماهی سیم دریای خزربه روش PCR - RFLP محمدجواد تقوی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ۱۳۹۷
۲۳ شناسایی عوامل تهدید کننده پرورش ماهی در قفس زیبا رضوانی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ۱۳۹۷
۲۴ مطالعه تنوع گونه ای اوگلنوفایت های (Euglenophyta) حوضه جنوبی دریای خزر(منطقه نوشهر) به عنوان شاخص آلودگی مواد آلی فاطمه سادات تهامی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ۱۳۹۷
۲۵ مطالعه دیاتومه های منطقه نوشهر به منظور پرورش ماهی در قفس فاطمه سادات تهامی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ۱۳۹۷
۲۶ انتخاب مکان مناسب برای محل استقرار قفس با توجه به تاثیر رودخانه های منتهی به حوزه جنوبی دریای خزر بر وضعیت تراکم و ذی توده فیتوپلانکتون مهدی گل آقایی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ۱۳۹۷
۲۷ بررسی سرعت رشد وزنی و طولی ماهی قزل آلای رنگین کمان در یکی از قفس های مستقر در دریا( منطقه سی سنگان نوشهر ) علی رضایی نصرآباد دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ۱۳۹۷
۲۸ بررسی پارامترهای تاثیرگذار خونی و نرماتیوهای مولدین تاسماهیان ایرانی در تکثیر مصنوعی با هدف افزایش کارآیی تکثیر و حفظ پیش مولدین در قفس و محیط های محصور مهدی گل آقایی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ۱۳۹۷
۲۹ عمق مناسب استقرار قفس با توجه به وضعیت دمای لایه های آب در حوزه جنوبی دریای خزر مهدی گل آقایی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ۱۳۹۷
۳۰ بررسی اقتصادی و اجتماعی پرورش ماهی در محیط های محصور حوزه جنوبی دریای خزر عبدالحمید آذری دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور ۱۳۹۷

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

تاکنون ۱ کنفرانس توسط پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به صورت زیر است:

آمار سالانه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تاکنون با ۹۱ پژوهشگر از ۳۰ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۱۱۹ مقاله نویسنده اول
  • ۷۱ مقاله نویسنده دوم
  • ۷۴ مقاله نویسنده سوم
  • ۶۸ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

علی رضایی
کد محقق: ۹۸۵۵ (Researcher-ID)
فرامرز لالویی
کد محقق: ۸۸۷۷ (Researcher-ID)
عبدالمجید حاجی مرادلو
کد محقق: ۱۰۶۳۵ (Researcher-ID)
حسن نصرالله زاده ساروی
کد محقق: ۸۸۷۵ (Researcher-ID)
سید محمد وحید فارابی
کد محقق: ۸۸۷۶ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.