CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آمار تولید علم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
تعداد مقالات تولیدی بر اساس آمار سیویلیکا: ۱۲۶
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور:
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: ۴۳
دسترسی به سیویلیکا: پژوهشگران این مرکز به صورت سازمانی به منابع سیویلیکا دسترسی ندارند

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

ردیف عنوان مقاله نام پژوهشگر نام کنفرانس سال نشر
۱ بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر گلبول های سفید خون بچه ماهی آزاد دریای خزر زیبا رضوانی گیل کلایی همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار ۱۳۹۶
۲ تاثیر نانوذرات نقره کلوییدی بر تغییرات فلورباکتریایی آبشش ماهی سفید دریای خزر Rutilus Frisii Kutum رضا صفری چهارمین همایش ملی پژوهشهای منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی ۱۳۹۵
۳ بررسی تنوع پلانکتونی در استخرهای خاکی تغذیه شده با آب شور جهت پرورش قزل آلای رنگین کمان و ارزیابی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آبهای این استخرها علی اصغر سعیدی دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی ۱۳۹۲
۴ بررسی برخی شاخص های رشد و تعیین درصد بازماندگی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته با استفاده ازآبهای شور در استخرهای خاکی علی اصغر سعیدی دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی ۱۳۹۲
۵ بررسی میانگین رشد، ضریب رشد ویژه و ضریب چاقی ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته با استفاده از آبهای شور در استخرهای خاکی استان خراسان شمالی علی اصغر سعیدی دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی ۱۳۹۲
۶ بهینه یابی بازیافت نیتروژنی در آبکافت آنزیمی پروتیین سر و بازوی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) با استفاده از آنزیم آلکالاز رضا صفری
۷ Investigation of abundance and biomass of zooplankton in the range of fish cage culture establishment on southern of the Caspian Sea (Mazandaran-Kelarabad coastal) Mohammad Ali Afraei Bandpei اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر ۱۳۹۶
۸ بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی نایسین انکپسوله شده با نانو لیپوزوم بر فیله ماهی فیتوفاگ ( Hypophthalmichthys molitrix) آلوده به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز رضا صفری چهارمین همایش ملی امنیت غذایی ۱۳۹۴
۹ تاثیر ضد باکتریایی و ضد اکسیدانی نایسین آزاد بر فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) رضا صفری چهارمین همایش ملی امنیت غذایی ۱۳۹۴
۱۰ تاثیر آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی نایسین انکپسوله شده با نانو لیپوزوم بر فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) رضا صفری چهارمین همایش ملی امنیت غذایی ۱۳۹۴
۱۱ بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی نایسین آزاد بر فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) آلوده به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز رضا صفری چهارمین همایش ملی امنیت غذایی ۱۳۹۴
۱۲ بهینه یابی بازیافت نیتروژنی آبکافت آنزیمی پروتیین سر و بازوی ماهی مرکب ببری ( Sepia pharaonis ) رضا صفری چهارمین همایش ملی امنیت غذایی ۱۳۹۴
۱۳ بررسی شناسه ژنتیکی (DNA barcoding) ماهیان کیلکای معمولی خزری Clupeonella cultriventris caspia وکیلکای آنچوی Clupeonella engrauliformis حوضه جنوبی دریای خزر رضا پورغلام همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار ۱۳۹۵
۱۴ بررسی ارتباط بین طول چنگالی، وزن و سن با میزان جذب فلزات سنگین در بافت های عضله و پوست ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در نواحی جنوبی دریای خزر حسن فضلی
۱۵ بررسی اثر شوری بر نرخ بازماندگی و تغییرات بافت کلیه بچه ماهی سفید Rutilus frisii kutum شهریار بهروزی
۱۶ بررسی غلظت فلزات سنگین آهن، روی، مس و کادمیم در بافت های مختلف ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در نواحی جنوبی دریای خزر حسن فضلی
۱۷ توانائی تنظیم یونی– اسمزی و تحمل شوری دربچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 سیدمحمدوحید فارابی
۱۸ تاثیر خوراکی کورکومین برفاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی Cyprinus Carpio شهریار بهروزی دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۱۹ تاثیر نانو ذرات نفره بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولیCyprinus Carpio شهریار بهروزی دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۲۰ مطالعه ترکیب جمعیتی فیتوپلانکتون استخر و میزان هضم آن توسط بچه ماهیان فیتوفاگ Hypophthalmichthys molitrix فاطمه سادات تهامی کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۲۱ مطالعه ساختار فیتوپلانکتون در آبهای منطقه جنوبی دریای خزر فاطمه سادات تهامی کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۲۲ ارتباط آلودگیهای مختلف با بافت رسوبات سطحی بر اساس آزمون چند متغیره تناظر متعارف کنندهCCA در حوزه جنوبی دریای خزر حسن نصراله زاده ساروی چهاردهمین همایش صنایع دریایی ۱۳۹۱
۲۳ مطالعه غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیم و جیوه کل دررسوبات سطحی نواحی ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر حسن نصراله زاده ساروی چهاردهمین همایش صنایع دریایی ۱۳۹۱
۲۴ تاثیر نرخ تنزیل بر میزان سود و صید بهینه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی روباست تحت شرایط عدم حتمیت (مطالعه موردی استان مازندران) حسن فضلی کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۴
۲۵ کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی روباست در مدیریت صید ماهیان استخوانی دریای خزر تحت شرایط عدم حتمیت (مطالعه موردی استان مازندران) حسن فضلی کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۴
۲۶ بررسی اثر ضد باکتریایی برخی از عصارههای گیاهی بر باکتری آئروموناس هیدروفیلا جداسازی شده از ماهیان خاویاری میلاد عادل اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ۱۳۹۴
۲۷ بررسی اثرات ضد باکتریایی برخی از اسانسهای گیاهی بر باکتری لاکتوکوکوس گارویه در شرایط آزمایشگاهی میلاد عادل اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ۱۳۹۴
۲۸ مقایسه شاخص های بیو سیستماتیک شگ ماهیان دریای خزر جنس Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر ساری تا بابلسر حسن فضلی دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۴
۲۹ اندازه گیری فلزات آهن، روی، مسو کادمیوم در بافت عضله شگ ماهی دریای خزر (Alosa braschnikowi) در نواحی جنوبی دریای خزر حسن فضلی دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار ۱۳۹۴
۳۰ مقایسه تراکم فیتوپلانکتونی فصول مختلف با استفاده از ماهواره MODIS در منطقه امیرآباد دریای خزر حسن نصرالله زاده ساروی همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ۱۳۹۴

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

تاکنون ۱ کنفرانس توسط پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به صورت زیر است:

آمار سالانه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

نمودار تولید سالانه مقالات

تبلیغات

همکاریهای بین دانشگاهی و سازمانی (هم تالیفی)

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تاکنون با ۷۸ پژوهشگر از ۲۲ مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • ۸۴ مقاله نویسنده اول
  • ۴۱ مقاله نویسنده دوم
  • ۴۶ مقاله نویسنده سوم
  • ۴۰ مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

علی گنجیان خناری
کد محقق: ۵۸۳۰ (Researcher-ID)
علی اصغر سعیدی
کد محقق: ۶۰۳۸ (Researcher-ID)

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه نزدیک به ۴۰۰ هزار عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.